Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο29 Οκτωβρίου 2020Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό πρόγραμμα για τη στήριξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων στον Δήμο Αθηναίων στο πλαίσιο της έξαρσης του κορονοϊού

logo_of_the_european_commission_el.svg_0.png
© EU
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα ελληνικό πρόγραμμα ύψους 7,7 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό τομέα στον Δήμο Αθηναίων, εν μέσω της έξαρσης του κορονοϊού.

Το μέτρο εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. Η δημόσια στήριξη θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων και θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ο κατάλογος των δαπανών που πραγματοποίησαν οι επιχειρήσεις αυτές το 2019 θα ληφθεί ως σημείο αναφοράς για τον υπολογισμό του ποσού της ενίσχυσης ανά επιχείρηση, το οποίο μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 10 000 ευρώ και 200 000 ευρώ. Σκοπός του μέτρου είναι να μετριάσει τις αιφνίδιες ελλείψεις ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω επιχειρήσεις λόγω των μέτρων που χρειάστηκε να επιβάλει η ελληνική κυβέρνηση για να περιορίσει την εξάπλωση του ιού, καθώς και να διασφαλίσει τη συνέχεια της οικονομικής τους δραστηριότητας.

Το μέτρο θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να διοργανώσουν πολιτιστικές εκδηλώσεις που προωθούν τα πολιτιστικά αγαθά της πόλης των Αθηνών. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το πρόγραμμα είναι σύμφωνο με τους όρους που προβλέπονται στο προσωρινό πλαίσιο.

Ειδικότερα, η στήριξη

  1. δεν θα υπερβαίνει τις 800 000 ευρώ ανά επιχείρηση, όπως προβλέπεται στο προσωρινό πλαίσιο· και
  2. θα χορηγηθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το πρόγραμμα είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την άρση μιας σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τους όρους που προβλέπονται στο προσωρινό πλαίσιο. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο και άλλες δράσεις που ανέλαβε η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού είναι διαθέσιμες εδώ.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA.59033 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό , μόλις διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου.

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
29 Οκτωβρίου 2020
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα