Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο29 Σεπτεμβρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό μέτρο ύψους 106 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της ολοκλήρωσης του τερματικού σταθμού ΥΦΑ στην Αλεξανδρούπολη

EU Member States flags alongside the European flag

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ελληνικό μέτρο ύψους 106 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της ολοκλήρωσης της κατασκευής του τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στην Αλεξανδρούπολη. Το μέτρο αυτό θα συμπληρώσει τη στήριξη του Ελληνικού Δημοσίου που εγκρίθηκε από την Επιτροπή τον Ιούνιο του 2021 (SA.55526).

 

Οι ελληνικές αρχές κοινοποίησαν στην Επιτροπή τα σχέδιά τους για τη χορήγηση πρόσθετης ενίσχυσης στην Gastrade Α.Ε., τον φορέα υλοποίησης και εκμετάλλευσης του νέου τερματικού σταθμού. Στόχος του μέτρου είναι να δοθεί στην δικαιούχο εταιρεία η δυνατότητα να ολοκληρώσει την κατασκευή του τερματικού σταθμού έως το τέλος του 2023, όπως είχε προγραμματιστεί. Η ενίσχυση θα δοθεί υπό μορφή άμεσης επιχορήγησης.

 

Η Επιτροπή αξιολόγησε το μέτρο βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ιδίως του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να στηρίζουν την ανάπτυξη ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων υπό ορισμένες προϋποθέσεις, και βάσει των κατευθυντήριων γραμμών του 2022 για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του κλίματος, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ενέργειας. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το μέτρο είναι αναγκαίο και κατάλληλο για να μπορέσει η δικαιούχος εταιρεία να συνεχίσει το έργο όπως είχε προγραμματιστεί. Στο πλαίσιο της έγκρισης της αρχικής στήριξης του Ελληνικού Δημοσίου, η Επιτροπή είχε ήδη θεωρήσει ότι το έργο είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση του εφοδιασμού της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με φυσικό αέριο και ότι θα συμβάλει στον στρατηγικό στόχο του REPowerEU για την επίτευξη της διαφοροποίησης του ενεργειακού εφοδιασμού και τον τερματισμό της εξάρτησης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα θετικά αποτελέσματα του μέτρου υπερτερούν των ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών στον ανταγωνισμό και τις συναλλαγές στην ΕΕ. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το ελληνικό μέτρο βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

 

Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευτεί με αριθμό SA.105781 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό αφ’ ης στιγμής διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου.

 

(Για περισσότερες πληροφορίες: Arianna Podesta — Τηλ.: + 32 2 298 70 24· Sara Simonini-Τηλ.: + 32 2 298 33 67)

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
29 Σεπτεμβρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα