Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο28 Ιανουαρίου 2021Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Κορονοϊός: τα κράτη μέλη ενέκριναν κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα αποδεικτικά εμβολιασμού για ιατρικούς σκοπούς

logo_of_the_european_commission_el.svg_0.png
© EU
Σε συνέχεια των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 10ης και 11ης Δεκεμβρίου 2020 και της 21ης Ιανουαρίου 2021, τα κράτη μέλη της ΕΕ, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενέκριναν κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα αποδεικτικά εμβολιασμού για ιατρικούς σκοπούς.

 

 

Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές αποσκοπούν στην υποστήριξη της διαλειτουργικότητας των πιστοποιητικών εμβολιασμού, δηλαδή στην ομοιομορφία του περιεχομένου των πιστοποιητικών εμβολιασμού και στη θέσπιση ενός ελάχιστου συνόλου δεδομένων για το κάθε πιστοποιητικό.

 

Ορίζουν επίσης τη βάση ενός πλαισίου εμπιστοσύνης που θα διασφαλίζει τη γνησιότητα και την ακεραιότητα των πιστοποιητικών, ζήτημα για το οποίο θα συνεχιστούν οι εργασίες στο δίκτυο eHealth και για τον περαιτέρω προσδιορισμό των αναγκαίων μέτρων προστασίας και ασφάλειας των δεδομένων.

 

Οι κατευθυντήριες γραμμές στοχεύουν στη διαμόρφωση ενός συστήματος που θα μπορεί να εξυπηρετεί τόσο τα έντυπα όσο και τα ψηφιακά μέσα, εξασφαλίζοντας ευελιξία και συμβατότητα με τις υφιστάμενες εθνικές λύσεις, καθώς και αυστηρή προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

Η κ. Στέλλα Κυριακίδου, Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, δήλωσε σχετικά: «Χαιρετίζω την έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τα αποδεικτικά εμβολιασμού για ιατρικούς σκοπούς. Χρειαζόμαστε μια κοινή προσέγγιση όσον αφορά τα πιστοποιητικά εμβολιασμού και προσβλέπω στη συνέχιση της συνεργασίας με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για την επέκταση αυτού του εργαλείου σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα διαλειτουργικά πιστοποιητικά εμβολιασμού θα αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο για τους πολίτες, τόσο κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όσο και όταν θα την έχουμε ξεπεράσει.»

 

Οι κατευθυντήριες γραμμές προέκυψαν μέσα από συζητήσεις και προβληματισμούς στο δίκτυο eHealth, καθώς και από τις πρώτες διαβουλεύσεις με την επιτροπή υγειονομικής ασφάλειας, τον EMA, το ECDC και τον ΠΟΥ. Οι κατευθυντήριες γραμμές αφορούν κυρίως τον εμβολιασμό κατά της νόσου COVID-19, αλλά ενδέχεται μελλοντικά να χρησιμοποιούνται ως βάση για την απόδειξη του εμβολιαστικού ιστορικού.

 

Οι κατευθυντήριες γραμμές είναι διαθέσιμες εδώ.

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
28 Ιανουαρίου 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα