Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο1 Μαρτίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Κολλέγιο των Επιτρόπων: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διορίζει νέα διευθύντρια στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

The Berlaymont Building and European Flags

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε τον διορισμό της κ. Marie Bourjou ως διευθύντριας «Διασφάλισης και λογιστικού έλεγχου» της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (ΓΔ AGRI). Η εν λόγω υπηρεσία της Επιτροπής είναι αρμόδια για την πολιτική της ΕΕ στον τομέα της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης και ασχολείται με όλες τις πτυχές της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ). Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του διορισμού θα οριστεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η κ. Marie Bourjou, Βελγίδα υπήκοος, χάρη στην 20ετή θητεία της στη ΓΔ AGRI διαθέτει άρτια γνώση των βασικών μεθόδων λογιστικού ελέγχου και της γενικής στρατηγικής λογιστικού ελέγχου της Επιτροπής, καθώς και θεμάτων γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης. Επιπλέον, μέσα από τις προηγούμενες θέσεις, τις οποίες κατείχε, έχει καλλιεργήσει τις ηγετικές της δεξιότητες και τις δεξιότητες εκπροσώπησης, οι οποίες θα της φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες στη νέα της θέση.

Η κ. Marie Bourjou ασκεί καθήκοντα Διευθύντριας Πόρων στη ΓΔ AGRI, καθώς και προϊσταμένης της μονάδας «Διαχείριση προϋπολογισμού» από το 2022. Στο παρελθόν έχει διατελέσει επικεφαλής της μονάδας «Άμεσες ενισχύσεις», καθώς και συντονίστρια της ομάδας «Συντονισμός της δημοσιονομικής πολιτικής» και «Λογιστικοί έλεγχοι της πολλαπλής συμμόρφωσης». Προτού προσληφθεί στην Επιτροπή το 2003, είχε εργαστεί ως ανώτερη ελέγκτρια σε εταιρεία συμβούλων και στην ενοποίηση λογαριασμών για μια εταιρεία ενέργειας.

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
1 Μαρτίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα