Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο22 Φεβρουαρίου 2021Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Καθαρή κινητικότητα: Νέα έκθεση σχετικά με τους συντελεστές συμμόρφωσης για τις εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης

logo_of_the_european_commission_el.svg_0.png
© EU
Σήμερα, το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) της Επιτροπής δημοσίευσε την τρίτη έκθεση σχετικά με τους συντελεστές συμμόρφωσης βάσει των οποίων αξιολογείται η συμμόρφωση των οχημάτων με τα όρια εκπομπών κατά την διενέργεια δοκιμών εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE).

Οι δοκιμές RDE θεσπίστηκαν από την Επιτροπή το 2016 και έχουν επιφέρει σημαντική μείωση των εκπομπών όλων των νέων τύπων οχημάτων που πλέον πρέπει να συμμορφώνονται με τα όρια εκπομπών σε δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες και όχι μόνο στο εργαστήριο.

Η νέα έκθεση περιγράφει τα αποτελέσματα της περυσινής εξέτασης από το ΚΚΕρ των επιδόσεων των αναλυτών φορητών συστημάτων μέτρησης εκπομπών, η οποία βασίστηκε σε πάνω από 550 δοκιμές εν εξελίξει έργων. Σύμφωνα με τη σημερινή έκθεση, για την τρέχουσα γενιά εξοπλισμού, το περιθώριο οξειδίων του αζώτου (NOx) μπορεί να μειωθεί περαιτέρω σε 0,23. Σήμερα, η τιμή που ορίζει ο  κανονισμός (ΕΕ) 2017/1151 είναι 0,43. Η μείωση της τιμής του περιθωρίου καταδεικνύει ότι έχουν βελτιωθεί οι μετρήσεις με τον εξοπλισμό φορητών συστημάτων μέτρησης εκπομπών.  Πρόκειται για την τρίτη φορά που η Επιτροπή μειώνει τους συντελεστές συμμόρφωσης βάσει επιστημονικών στοιχείων, με απώτερο στόχο να μηδενιστεί ο συντελεστής συμμόρφωσης.

Η Επιτροπή εργάζεται για τη χάραξη μιας προβλέψιμης και ρεαλιστικής πορείας προς τα οχήματα μηδενικής ρύπανσης, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της αυτοκινητοβιομηχανίας μας. Η δέσμευση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη ατζέντα, η οποία περιλαμβάνει τη μεταρρύθμιση της νομοθεσίας για την έγκριση τύπου και τη βελτίωση των επιδόσεων των δοκιμών εκπομπών (RDE και παγκόσμια εναρμονισμένη διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων). Περιλαμβάνει επίσης το σχέδιο για την επιβολή αυστηρότερων ορίων εκπομπών CO2 και ρύπων στο πλαίσιο των εργασιών που είναι σε εξέλιξη για τις επικείμενες προτάσεις για τις εκπομπές CO2 από αυτοκίνητα και ημιφορτηγά και το πρότυπο Euro 7.

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
22 Φεβρουαρίου 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα