Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο17 Φεβρουαρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Καλή μεταχείριση των ζώων: Η ΕΕ ενισχύει την προστασία των ζώων που μεταφέρονται δια θαλάσσης

kyriakides

Σήμερα, η Επιτροπή προτείνει την ενίσχυση των κανόνων για την προστασία των ζώων που μεταφέρονται δια θαλάσσης. Θα ισχύουν νέες αυστηρότερες απαιτήσεις όσον αφορά την τήρηση αρχείων, τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης, τις εγκαταστάσεις στα σημεία εξόδου και την αδειοδότηση των πλοίων μεταφοράς ζώων. Οι νέοι κανόνες αποσκοπούν στην ενίσχυση των επιθεωρήσεων που πραγματοποιούν τα κράτη μέλη στα πλοία μεταφοράς ζώων. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) θα δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για την καταγραφή όλων των επιθεωρήσεων και για να μπορούν τα κράτη μέλη να έχουν άμεση πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες στο πλαίσιο των ελέγχων που διεξάγουν.

Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων κ. Στέλλα Κυριακίδου δήλωσε σχετικά: «Η καλή μεταχείριση των ζώων αποτελεί προτεραιότητα και βασικό στοιχείο της στρατηγικής μας “Από το αγρόκτημα στο πιάτο”. Η ασφάλεια της μεταφοράς των ζώων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής της στρατηγικής. Τα διάφορα περιστατικά με πλοία μεταφοράς ζώων τα τελευταία χρόνια έχουν καταστήσει απόλυτα σαφές ότι ορισμένες πρακτικές που εφαρμόζονται σήμερα δεν είναι αποδεκτές και θέτουν σε κίνδυνο την καλή διαβίωση των ζώων. Με τους νέους κανόνες και την επικείμενη αναθεώρηση της νομοθεσίας για την καλή μεταχείριση των ζώων, διασφαλίζουμε ότι οι έλεγχοι θα βελτιωθούν και ότι τα ζώα που μεταφέρονται δια θαλάσσης προστατεύονται από τα υψηλά πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων για τα οποία είναι υπερήφανη η Ευρώπη.»

Οι νέοι κανόνες περιλαμβάνουν μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για την επιθεώρηση και τους ελέγχους πλοίων στα σημεία εξόδου και μια εκτελεστική πράξη για την καταγραφή, την αποθήκευση και την ανταλλαγή γραπτών αρχείων από τους επίσημους ελέγχους, παρέχοντας σε όλα τα κράτη μέλη άμεση πρόσβαση σε εναρμονισμένες πληροφορίες. Οι εν λόγω δύο νομοθετικές πράξεις θα τεθούν σε ισχύ έως τον Μάιο. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Stefan De Keersmaecker — Τηλ.: + 32 2 298 46 80· Célia Dejond — Τηλ.: + 32 2 298 81 99)

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
17 Φεβρουαρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα