Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο30 Ιανουαρίου 2024Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Το InvestEU στηρίζει την ανάληψη υποχρέωσης ύψους 150 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων για ένα ταμείο υποδομών απανθρακοποίησης

EU

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) υπέγραψε βασική ανάληψη υποχρέωσης ύψους 150 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του Ταμείου Υποδομών Απανθρακοποίησης II της White Summit Capital (WDIF II). Η δέσμευση του ΕΤΕ υποστηρίζεται από το πρόγραμμα InvestEU. Το Ταμείο WDIF II, το οποίο έχει μέγεθος-στόχο ύψους 500 εκατ. ευρώ, αποσκοπεί στη στήριξη έργων που τονώνουν, μεταξύ άλλων, τη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας, αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και εγγυώνται την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Το Ταμείο αυτό θα συμβάλει στην αντιμετώπιση του χρηματοδοτικού κενού στη μεσαίου μεγέθους αγορά της ενεργειακής μετάβασης, παρέχοντας στήριξη σε εταιρείες υποδομών σε ολόκληρη την Ευρώπη, για παράδειγμα στον τομέα της ενέργειας, αλλά και της κυκλικής οικονομίας και των βιώσιμων μεταφορών, ώστε να ενισχύσουν την περιουσιακή τους βάση και να αναπτυχθούν.

Ο Επίτροπος Οικονομίας κ. Πάολο Τζεντιλόνι δήλωσε σχετικά: «Χαίρομαι που μαζί με το ΕΤΕ, στο πλαίσιο του InvestEU, στηρίζουμε το Ταμείο αυτό, παρέχοντας την οικονομική ώθηση που χρειάζονται οι επιχειρήσεις για να συμβάλουν στις προσπάθειές μας για απανθρακοποίηση. Η στήριξη αυτή όχι μόνο θα βοηθήσει τις εταιρείες υποδομών να πραγματοποιήσουν τις αναγκαίες επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια, αλλά θα αποφέρει και απτά οφέλη όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας και τη βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρώπη.»

Το πρόγραμμα InvestEU παρέχει στην ΕΕ μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση μέσω της μόχλευσης ιδιωτικών και δημόσιων κονδυλίων για τη στήριξη των προτεραιοτήτων πολιτικής της ΕΕ. Στο πλαίσιο του προγράμματος, το Ταμείο InvestEU υλοποιείται μέσω χρηματοδοτικών εταίρων που επενδύουν σε έργα χρησιμοποιώντας την εγγύηση του προϋπολογισμού της ΕΕ, κινητοποιώντας έτσι τουλάχιστον 372 δισ. ευρώ πρόσθετων επενδύσεων. 

Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Veerle Nuyts — Τηλ.: + 32 229 96302· Flora Matthaes — Τηλ.: + 32 229-83951)

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
30 Ιανουαρίου 2024
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα