Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο15 Νοεμβρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Ημέρα ισότητας των αμοιβών: Η μισθολογική διαφάνεια είναι απαραίτητη για τη γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος του 13% μεταξύ των φύλων στην ΕΕ

gender_pay_gap_data_2020-01

Στην ΕΕ οι γυναίκες εξακολουθούν να αμείβονται λιγότερο από τους άνδρες για ίση εργασία. Το μέσο μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων στην ΕΕ είναι 13%. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε 1 ευρώ που κερδίζει ένας άνδρας, μια γυναίκα κερδίζει 0,87 ευρώ. Η πρόοδος που σημειώνεται είναι σταθερή αλλά πολύ αργή, καθώς το χάσμα έχει μειωθεί κατά 2,8% την τελευταία 10ετία.

 

Φέτος, η 15η Νοεμβρίου είναι η Ευρωπαϊκή Ημέρα Ισότητας των Αμοιβών. Ενόψει αυτής της συμβολικής ημέρας, η Αντιπρόεδρος Αξιών και Διαφάνειας κ. Βιέρα Γιούροβα και η Επίτροπος Ισότητας κ. Χέλενα Ντάλι δήλωσαν: «Ίση αμοιβή για ίση εργασία: πρόκειται για θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αδικία του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων δεν μπορεί να αρθεί αν δεν μεταβληθούν οι διαρθρωτικές ανισορροπίες της κοινωνίας. Γι’ αυτόν τον λόγο η Επιτροπή έχει εντείνει σημαντικά τις προσπάθειές της για την ισότητα των φύλων και για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μισθολογικής ανισότητας. Πρέπει να ενδυναμώσουμε τις γυναίκες ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους.

Ωστόσο, λείπει ένα σημαντικό κομμάτι του παζλ: η μισθολογική διαφάνεια. Καλούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εγκρίνουν αμελητί την πρότασή μας για οδηγία σχετικά με τη μισθολογική διαφάνεια.»

 

Η πλήρης δήλωση και το σχετικό ενημερωτικό δελτίο είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο.

Press Release in English  

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
15 Νοεμβρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα