Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο7 Οκτωβρίου 2020Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να εκδώσει κοινωνικά ομόλογα EU SURE, ανώτατου ποσού 100 δισ. ευρώ

logo_of_the_european_commission_el.svg_0.png
© EU
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει σήμερα ότι θα εκδώσει τα νέα της ομόλογα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας EU SURE, ανώτατου ποσού 100 δισ. ευρώ, με τη μορφή κοινωνικών ομολόγων. Προς τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή ενέκρινε ένα ανεξάρτητα αξιολογούμενο πλαίσιο για τα κοινωνικά ομόλογα. Σκοπός του εν λόγω πλαισίου είναι να παρέχει στους επενδυτές των ομολόγων αυτών την ασφάλεια ότι τα αντλούμενα κεφάλαια θα εξυπηρετήσουν έναν πραγματικά κοινωνικό στόχο.

Η ανακοίνωση αυτή έπεται της έγκρισης του Συμβουλίου να χορηγηθεί χρηματοδοτική στήριξη σε 16 κράτη μέλη στο πλαίσιο του μέσου SURE με σκοπό την προστασία των θέσεων εργασίας και των εργαζομένων.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε τα εξής: «Δεν επενδύουμε απλώς δισεκατομμύρια ευρώ για τη διάσωση θέσεων εργασίας στην Ευρώπη και τη μείωση των κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού, αλλά το κάνουμε με την έκδοση κοινωνικών ομολόγων. Αυτό θα δώσει στους επενδυτές την ευκαιρία να συνδράμουν στις προσπάθειές μας, καθώς έως και 100 δισ. ευρώ θα συμβάλουν στη διατήρηση θέσεων εργασίας στα κράτη μέλη.»

Ο Επίτροπος κ. Γιοχάνες Χαν, αρμόδιος για τον προϋπολογισμό και τη διοίκηση, δήλωσε: «Η απόφαση έκδοσης των ομολόγων EU SURE ως κοινωνικών ομολόγων θα αλλάξει τα δεδομένα στην παγκόσμια αγορά κοινωνικών ομολόγων. Ταυτόχρονα, αποτελεί σαφή απόδειξη της μακροπρόθεσμης δέσμευσης της ΕΕ για βιώσιμη χρηματοδότηση. Είμαι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος για τη σημερινή ανακοίνωση και προσβλέπω στην επικείμενη έκδοση EU SURE στο εγγύς μέλλον.»

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα διοχετευτούν στα δικαιούχα κράτη μέλη με τη μορφή δανείων, που θα τα βοηθήσουν να καλύψουν τις δαπάνες οι οποίες συνδέονται άμεσα με τη χρηματοδότηση εθνικών προγραμμάτων μειωμένου ωραρίου εργασίας και παρόμοιων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Το σημερινό πλαίσιο παρουσιάζει στην επενδυτική κοινότητα τον τρόπο με τον οποίο τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση ομολόγων SURE θα χρησιμοποιηθούν για έναν σαφώς καθορισμένο στόχο: την άμβλυνση των κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού και των συνεπειών της σε ολόκληρη την ΕΕ. Ως εκ τούτου, οι επενδυτές μπορούν να είναι βέβαιοι ότι οι επενδύσεις τους σε αυτά τα ομόλογα θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση στοχευμένων μέτρων κοινωνικής πολιτικής. Ταυτόχρονα, το πλαίσιο της Επιτροπής για τα κοινωνικά ομόλογα θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς κοινωνικών ομολόγων, η οποία αποτελεί έναν από τους πυλώνες της ευρωπαϊκής αγοράς «Βιώσιμης χρηματοδότησης».

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για κοινωνικούς σκοπούς, το πλαίσιο για τα κοινωνικά ομόλογα, με την υποστήριξη του κανονισμού για το SURE, ζητεί από τα κράτη μέλη να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο δαπανήθηκαν τα ληφθέντα δάνεια. Σύμφωνα με το πλαίσιο, τα κράτη μέλη υποχρεούνται επίσης να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τον κοινωνικό αντίκτυπο των ομολόγων EU SURE. Με βάση τις πληροφορίες στις εν λόγω εκθέσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι σε θέση να δείξει στους επενδυτές ότι τα ομόλογα EU SURE έχουν χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων με θετικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Με την κατάρτιση και παρουσίαση ενός πλαισίου κοινωνικών ομολόγων, η Επιτροπή επιδιώκει να απευθύνει πρόσκληση στους επενδυτές που επιθυμούν να τοποθετήσουν τα κεφάλαιά τους δημιουργικά για σκοπούς που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση (ΠΚΔ). Το πλαίσιο της Επιτροπής για τα κοινωνικά ομόλογα καταρτίστηκε με πλήρη συμμόρφωση προς τις αρχές για τα κοινωνικά ομόλογα που δημοσίευσε η Διεθνής Ένωση Κεφαλαιαγορών (ICMA). Αξιολογήθηκε ανεξάρτητα από εξωτερικό αξιολογητή, τη Sustainalytics.

Με τη σημερινή ανακοίνωση, η Επιτροπή προχωρά ένα βήμα πιο κοντά στην έκδοση των πρώτων ομολόγων SURE. Η πρώτη συναλλαγή θα ακολουθήσει κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου.

Ιστορικό

Μέχρι στιγμής, 16 κράτη μέλη θα λάβουν χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο του μέσου SURE για την προστασία των θέσεων απασχόλησης και τη διατήρηση των ατόμων στην εργασία τους. Η χρηματοδοτική στήριξη θα παρέχεται με τη μορφή δανείων με ευνοϊκούς όρους από την ΕΕ στα κράτη μέλη. Η Επιτροπή υπέβαλε σήμερα στο Συμβούλιο πρόταση απόφασης για τη χορήγηση οικονομικής στήριξης ύψους 504 εκατ. ευρώ στην Ουγγαρία μέσω του SURE. Συμπεριλαμβανομένης της Ουγγαρίας, η Επιτροπή έχει πλέον προτείνει χρηματοδοτική στήριξη ύψους 87,8 δισ. ευρώ μέσω του SURE σε 17 κράτη μέλη.

Τα δάνεια αυτά θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να καλύψουν τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τη χρηματοδότηση εθνικών συστημάτων μειωμένου ωραρίου και άλλων παρόμοιων μέτρων που έχουν θεσπίσει, ιδίως για τους αυτοαπασχολουμένους, λόγω της πανδημίας. Το SURE μπορεί επίσης να χρηματοδοτήσει και ορισμένα υγειονομικά μέτρα, ιδίως στον χώρο εργασίας, με σκοπό να διασφαλιστεί η ασφαλής επιστροφή στην κανονική οικονομική δραστηριότητα.

Τα κράτη μέλη μπορούν ακόμα να υποβάλουν επίσημες αιτήσεις στήριξης μέσω του SURE, το οποίο διαθέτει συνολική ικανότητα παρέμβασης ανώτατου ύψους 100 δισ. ευρώ για να συμβάλει στην προστασία των θέσεων εργασίας και των εργαζομένων που πλήττονται από την πανδημία.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Πλαίσιο κοινωνικών ομολόγων

Ιστότοπος SURE

Ιστότοπος της ΕΕ ως δανειολήπτη

Πρόταση εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την Ουγγαρία

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
7 Οκτωβρίου 2020
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα