Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο7 Μαρτίου 2024Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τους αγρότες να λάβουν μέρος σε διαδικτυακή έρευνα σχετικά με την απλούστευση των κανόνων

AGRI

Αθήνα, 07/03/2024

Σήμερα η Επιτροπή δημοσιεύει μια διαδικτυακή έρευνα για να συγκεντρώσει τις απόψεις των αγροτών απευθείας από τους ίδιους, όπως είχε αναγγείλει στις προτάσεις της για τη μείωση του γραφειοκρατικού φόρτου που επωμίζονται. Η έρευνα θα διαρκέσει από τις 7 Μαρτίου ως τις 8 Απριλίου. Μέσα από σύντομες ερωτήσεις, διαθέσιμες σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, η Επιτροπή θα συγκεντρώσει πολύτιμη ανατροφοδότηση για να κατανοήσει τις κύριες πηγές ανησυχίας των αγροτών. Επιπλέον, η έρευνα θα συμβάλει στην ταυτοποίηση των πηγών διοικητικού φόρτου και πολυπλοκότητας που απορρέουν από τους κανόνες της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), καθώς και από άλλους κανόνες για τα τρόφιμα και τη γεωργία, όσον αφορά την εφαρμογή τους σε εθνικό επίπεδο και τις συνδεόμενες με αυτούς υποχρεώσεις καταγραφής και αναφοράς. Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα θα παρουσιαστούν στα μέσα Απριλίου.

Ως το καλοκαίρι, η έρευνα θα έχει δώσει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τα κύρια γραφειοκρατικά εμπόδια που αντιλαμβάνονται και αντιμετωπίζουν οι αγρότες. Τα αποτελέσματά της θα περιληφθούν σε μια λεπτομερέστερη ανάλυση που αναμένεται να δημοσιευτεί το φθινόπωρο του 2024, ώστε να αποσαφηνιστούν οι πηγές πολυπλοκότητας με την οποία είναι αντιμέτωποι οι αγρότες σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο, σε σχέση με την ΚΓΠ και με άλλες απαιτήσεις και πολιτικές.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ. Στο διαδίκτυο έχει δημοσιευτεί και σχετικό δελτίο Τύπου.

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
7 Μαρτίου 2024
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα