Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο4 Απριλίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει την έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού για το 2022

The Berlaymont Building and European Flags

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα την έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού για το 2022, στην οποία παρουσιάζονται οι βασικές εξελίξεις πολιτικής και οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που δρομολογήθηκαν πέρυσι, καθώς και μια σειρά σημαντικών μέτρων επιβολής της νομοθεσίας.

Το 2022, χάρη στα διαθέσιμα μέσα της πολιτικής ανταγωνισμού, η Επιτροπή χάραξε και εφάρμοσε ένα μείγμα πολιτικών που σχεδιάστηκε για τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας στην οικονομία, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες της ΕΕ. Ειδικότερα, η πολιτική της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που προηγήθηκαν του πρόσφατα εγκριθέντος προσωρινού πλαισίου κρίσης και μετάβασης, συνέβαλε καθοριστικά στην πολύπλευρη αντίδραση της ΕΕ στα γεγονότα αυτά. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή κατάργησε σταδιακά τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού. Παράλληλα με την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, η Επιτροπή συνέχισε να υλοποιεί την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Η Επιτροπή συνέχισε να επανεξετάζει εκτενώς τους κανονισμούς, τις κατευθυντήριες γραμμές και τις ανακοινώσεις που σχετίζονται με τον ανταγωνισμό, προκειμένου να διασφαλίσει ότι όλα τα μέσα επιβολής είναι κατάλληλα για τις τρέχουσες και τις μελλοντικές προκλήσεις. Συνέχισε επίσης να σημειώνει νομοθετική πρόοδο, θεσπίζοντας πρόσφατα νομοθεσία, η οποία συμπληρώνει τα υφιστάμενα εργαλεία της πολιτικής ανταγωνισμού. Η πράξη για τις ψηφιακές αγορές τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο του 2022 και θα εφαρμοστεί από τον Μάιο του 2023. Επιπλέον, ο κανονισμός για τις ξένες επιδοτήσεις εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 2022 και τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2023.

Το 2022, η Επιτροπή συνέχισε να επιβάλλει τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ στους τομείς της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, του ελέγχου των συγκεντρώσεων και του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων κάθε μεγέθους.

Το πλήρες κείμενο της έκθεσης και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής είναι διαθέσιμα εδώ. Επιπλέον, ένα ενημερωτικό γράφημα, το οποίο περιέχει επισκόπηση των βασικών οροσήμων που επιτεύχθηκαν το 2022, είναι διαθέσιμο εδώ.

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
4 Απριλίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα