Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο23 Φεβρουαρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την δέκατη τρίτη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα.

logo

Η σύνταξη της έκθεσης εντάσσεται στο πλαίσιο ενισχυμένης εποπτείας, το οποίο χρησιμεύει για την εξασφάλιση συνεχιζόμενης στήριξης για την υλοποίηση των μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων της Ελλάδας, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος χρηματοδοτικής συνδρομής το 2018.

Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα προέβη στις απαραίτητες ενέργειες για να εκπληρώσει τις ειδικές δεσμεύσεις της, παρά τις δύσκολες συνθήκες που συνεχίζει να δημιουργεί η πανδημία. Οι αρχές υλοποίησαν ειδικές δεσμεύσεις σε διάφορους τομείς, ιδίως όσον αφορά την ενίσχυση της αποδοτικής λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, την ολοκλήρωση της διοικητικής αναδιοργάνωσης του Ενιαίου Ταμείου Συντάξεων και την απλούστευση της αδειοδότησης επενδύσεων στους συμφωνηθέντες τομείς.

Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα χαιρετίζουν τη στενή και εποικοδομητική συνεργασία των αρχών σε όλους τους τομείς και τις παροτρύνουν να διατηρήσουν τη δυναμική και, όπου χρειαστεί, να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που οφείλονται εν μέρει στην πανδημία.

Ιστορικό

Η ενισχυμένη εποπτεία παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την παρακολούθηση των οικονομικών εξελίξεων και τη συνέχιση της εφαρμογής πολιτικών που απαιτούνται για τη διασφάλιση βιώσιμης οικονομικής ανάκαμψης. Επιτρέπει την τακτική αξιολόγηση των πρόσφατων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών εξελίξεων στην Ελλάδα, καθώς και την παρακολούθηση των όρων χρηματοδότησης του δημόσιου χρέους και επικαιροποιήσεις της ανάλυσης της βιωσιμότητας του χρέους. Η ενισχυμένη εποπτεία αποτελεί επίσης το πλαίσιο για την αξιολόγηση της γενικής δέσμευσης που ανέλαβε η Ελλάδα έναντι της Ευρωομάδας, που συνεδρίασε στις 22 Ιουνίου 2018, να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις μεταρρυθμίσεις που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, καθώς και να εξασφαλίσει ότι διασφαλίζονται οι στόχοι των σημαντικών μεταρρυθμίσεων που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο των προγραμμάτων χρηματοδοτικής συνδρομής.

Περισσότερες πληροφορίες

Δέκατη τρίτη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα

Χρηματοδοτική συνδρομή προς την Ελλάδα:

 

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
23 Φεβρουαρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα