Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο29 Αυγούστου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσχωρεί στη Σύμβαση της Χάγης για τις δικαστικές αποφάσεις

Logo Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση προσχώρησε στη σύμβαση της Χάγης για τις δικαστικές αποφάσεις, ένα σημαντικό εργαλείο διευκόλυνσης του πολυμερούς εμπορίου και των βασισμένων σε κανόνες επενδύσεων. Η σύμβαση ορίζει τις προϋποθέσεις αναγνώρισης και εκτέλεσης των αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων καταναλωτών και εργασίας, καθώς και τους πιθανούς λόγους για την άρνησή τους. Η προσχώρηση της ΕΕ θα προσφέρει ασφάλεια δικαίου και προβλεψιμότητα στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διάφορες χώρες εντός και εκτός της ΕΕ. Στη σύμβαση προσχώρησε σήμερα και η Ουκρανία.

Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης κ. Ντιντιέ Ρεντέρς δήλωσε σχετικά: «Η σημερινή προσχώρηση είναι το αποτέλεσμα πολυετών εντατικών προσπαθειών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, προσχωρώντας πρώτη στη σύμβαση μαζί με την Ουκρανία, ανοίγει τον δρόμο ώστε σύντομα να προσχωρήσουν και άλλοι σε αυτήν. Όσο περισσότερα κράτη προσχωρήσουν στη Σύμβαση της Χάγης, τόσο ισχυρότερο εργαλείο αυτή θα καταστεί, προς όφελος περισσότερων πολιτών, περισσότερων εταιρειών και γενικότερα προς όφελος του διεθνούς εμπορίου και επενδύσεων.»

 Έως τώρα, η Σύμβαση της Χάγης για τις δικαστικές αποφάσεις έχει υπογραφεί από έξι κράτη. Η Σύμβαση καταρτίστηκε το 2019, διότι η ύπαρξη διαφορετικών νόμων και πρακτικών ανά την υφήλιο καθιστούσε την αναγνώριση και την εκτέλεση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων δύσκολη, εάν όχι αδύνατη. Αυτή η ανασφάλεια δικαίου καθώς και το συναφές κόστος για τις επιχειρήσεις συχνά παρεμπόδιζαν τη ροή του διεθνούς εμπορίου και των επενδύσεων και τελικά εμπόδιζαν την απονομή δικαιοσύνης. Περισσότερες πληροφορίες για τη διεθνή συνεργασία στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης είναι διαθέσιμες εδώ

(Για περισσότερες πληροφορίες: Christian Wigand — Τηλ.: +32 229 62253· Katarzyna Kolanko — Τηλ.: +32 229 63444· Cristina Torres Castillo — Τηλ.: +32 229 90679·

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
29 Αυγούστου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα