Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο23 Οκτωβρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Η Επιτροπή υπογράφει συμφωνίες με τις γαλλικές και ιρλανδικές ρυθμιστικές αρχές των ΜΜΕ για τη στήριξη της επιβολής του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες

digital services act

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής υπέγραψαν διοικητικές συμφωνίες με τις ρυθμιστικές αρχές των μέσων ενημέρωσης της Γαλλίας (Autorité de regulation de la communication audiovisuelle et numérique — Arcom) και της Ιρλανδίας (Coimisiún na Meán), για τη στήριξη των εξουσιών εποπτείας και επιβολής που διαθέτει η Επιτροπή βάσει του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Οι συμφωνίες αυτές αποσκοπούν στην ανάπτυξη εμπειρογνωσίας και ικανοτήτων και ακολουθούν τη σύσταση της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη για τον συντονισμό της αντίδρασής τους στη διάδοση και την ενίσχυση παράνομου περιεχομένου στις «Πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες» και στις «Πολύ μεγάλες επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης», προτού λήξει η προθεσμία εντός της οποίας τα κράτη μέλη καλούνται να συμβάλουν στην επιβολή του κανονισμού.

Βάσει των εν λόγω διμερών συμφωνιών, οι υπηρεσίες της Επιτροπής και οι αρμόδιες εθνικές αρχές θα μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες, δεδομένα, ορθές πρακτικές, μεθοδολογίες, τεχνικά συστήματα και εργαλεία. Η αποτελεσματική συνεργασία θα βοηθήσει την Επιτροπή στην αξιολόγηση συστημικών κινδύνων, την ταυτοποίηση αναδυόμενων κινδύνων, όπως των σχετικών με τη διάδοση παράνομου περιεχομένου, καθώς και άλλων συστημικών κινδύνων στο πλαίσιο του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες, όπως η διάδοση παραπληροφόρησης και η προστασία των ανηλίκων. 

Οι συμφωνίες έχουν ιδιαίτερη σημασία μέχρι τον Φεβρουάριο του 2023 που αναμένεται να συγκροτηθεί το συμβούλιο συντονιστών ψηφιακών υπηρεσιών, το οποίο θα αποτελείται από ανεξάρτητους συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών των κρατών μελών. Όταν το συμβούλιο τεθεί σε λειτουργία, οι συμφωνίες αυτές θα συνεχίσουν να παρέχουν προστιθέμενη αξία για την οργάνωση των πρακτικών σχέσεων μεταξύ των υπηρεσιών της Επιτροπής και των εθνικών αρχών, σε πλήρη συμμόρφωση με τον κανονισμό για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Johannes Bahrke — Τηλ.: +32 2 295 86 15· Thomas Regnier - Τηλ: +32 2 291 33 91)

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
23 Οκτωβρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα