Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο17 Φεβρουαρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή υποβάλλει την εμπορική συμφωνία ΕΕ - Νέας Ζηλανδίας προς κύρωση

Participation of Valdis Dombrovskis, Executive Vice-President of the European Commission, to the Businesseurope round table on the critical raw materials

Η εμπορική συμφωνία ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας έκανε σήμερα ένα σημαντικό βήμα προς την κύρωση, με την Επιτροπή να τη διαβιβάζει στο Συμβούλιο προς υπογραφή. Η διαβίβαση των σχεδίων αποφάσεων για την υπογραφή και τη σύναψη της συμφωνίας στο Συμβούλιο αποτελεί σημαντικό βήμα: μόλις το Συμβούλιο δώσει το πράσινο φως, η ΕΕ και η Νέα Ζηλανδία μπορούν να υπογράψουν τη συμφωνία και να τη διαβιβάσουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς έγκριση. Μετά την έγκρισή της, η συμφωνία μπορεί να τεθεί σε ισχύ.

Η συμφωνία αναμένεται να αποφέρει σημαντικά οφέλη στην ΕΕ. Χάρη στη συμφωνία αυτή το διμερές εμπόριο αναμένεται να αυξηθεί κατά έως και 30 %, ενώ η αξία των ετήσιων εξαγωγών της ΕΕ μπορεί δυνητικά να φτάσει τα 4,5 δισ. ευρώ. Οι επενδύσεις της ΕΕ στη Νέα Ζηλανδία έχουν τη δυνατότητα να αυξηθούν κατά έως και 80 %. Η συμφωνία μπορεί να μειώσει κατά περίπου 140 εκατομμύρια ευρώ ετησίως τους δασμούς που καταβάλλουν οι εταιρείες της ΕΕ από το πρώτο κιόλας έτος εφαρμογής της.

Το ανοικτό εμπόριο αποτελεί έναν από τους τέσσερις πυλώνες του βιομηχανικού σχεδίου της ΕΕ για την Πράσινη Συμφωνία που ανακοίνωσε η πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν την 1η Φεβρουαρίου 2023, και η συμφωνία αυτή θα αποτελέσει βασικό μέρος του. Μόλις τεθεί σε ισχύ, θα συμβάλει στο να καταστεί η οικονομία της ΕΕ πιο πράσινη, πιο ανταγωνιστική και πιο ανθεκτική.

Νέες εξαγωγικές ευκαιρίες για μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις

Η συμφωνία θα προσφέρει νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις με τους εξής τρόπους:

  • κατάργηση όλων των δασμών στις εξαγωγές της ΕΕ στη Νέα Ζηλανδία·
  • άνοιγμα της αγοράς υπηρεσιών της Νέας Ζηλανδίας σε βασικούς τομείς όπως οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, οι τηλεπικοινωνίες, οι θαλάσσιες μεταφορές και οι υπηρεσίες παράδοσης·
  • διασφάλιση της μη διακριτικής μεταχείρισης των επενδυτών της ΕΕ στη Νέα Ζηλανδία και αντιστρόφως·
  • βελτίωση της πρόσβασης των εταιρειών της ΕΕ στις δημόσιες συμβάσεις της Νέας Ζηλανδίας για αγαθά, υπηρεσίες, έργα και συμβάσεις παραχώρησης έργων·
  • διευκόλυνση των ροών δεδομένων, προβλέψιμοι και διαφανείς κανόνες για το ψηφιακό εμπόριο και ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον για τους καταναλωτές·
  • πρόληψη των αδικαιολόγητων απαιτήσεων γεωγραφικού περιορισμού δεδομένων και διατήρηση των υψηλών προτύπων προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·
  • παροχή βοήθειας στις μικρές επιχειρήσεις, ώστε να πραγματοποιούν περισσότερες εξαγωγές μέσω ειδικού κεφαλαίου για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις·
  • σημαντική μείωση των απαιτήσεων συμμόρφωσης και των σχετικών διαδικασιών, ώστε να διευκολυνθεί η ταχύτερη ροή των αγαθών·
  • σημαντικές δεσμεύσεις της Νέας Ζηλανδίας για την προστασία και την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ.

Αγροδιατροφικός τομέας: τόνωση των εξαγωγών της ΕΕ και παράλληλη προστασία των ευαισθησιών της

Οι αγρότες της ΕΕ θα έχουν πολύ καλύτερες ευκαιρίες να πωλούν τα προϊόντα τους στη Νέα Ζηλανδία αμέσως μετά την εφαρμογή της συμφωνίας. Οι δασμοί θα καταργηθούν από την πρώτη κιόλας ημέρα σε βασικές εξαγωγές της ΕΕ, όπως το χοίρειο κρέας, ο οίνος και ο αφρώδης οίνος, η σοκολάτα, τα ζαχαρώδη παρασκευάσματα και τα μπισκότα.

Οι αγρότες της ΕΕ θα αποκομίσουν οφέλη πέρα από τις δασμολογικές μειώσεις. Η συμφωνία θα προστατεύει τον πλήρη κατάλογο των οίνων και οινοπνευματωδών ποτών της ΕΕ (σχεδόν 2.000 ονομασίες), όπως το Prosecco, η πολωνική Vodka ή οι ονομασίες Rioja, Champagne και Tokaji. Επιπλέον, στη Νέα Ζηλανδία θα προστατεύονται 163 από τα πιο γνωστά παραδοσιακά προϊόντα της ΕΕ (γεωγραφικές ενδείξεις), όπως τα τυριά Asiago, Φέτα, Comté ή Queso Manchego, το ζαμπόν Istarski pršut, το Lübecker Marzipan ή οι ελιές Καλαμάτας.

Η συμφωνία λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα των παραγωγών ευαίσθητων γεωργικών προϊόντων της ΕΕ: μια σειρά από γαλακτοκομικά προϊόντα, βόειο και πρόβειο κρέας, αιθανόλη και γλυκό καλαμπόκι. Για τους τομείς αυτούς, δεν θα υπάρξει ελευθέρωση του εμπορίου. Όμως, η συμφωνία θα επιτρέψει μηδενικές ή χαμηλότερες δασμολογικές εισαγωγές από τη Νέα Ζηλανδία μόνο σε περιορισμένα ποσά (μέσω των λεγόμενων δασμολογικών ποσοστώσεων).

Οι πιο φιλόδοξες δεσμεύσεις βιωσιμότητας σε εμπορική συμφωνία μέχρι στιγμής

Η εμπορική συμφωνία ΕΕ - Νέας Ζηλανδίας είναι η πρώτη που ενσωματώνει τη νέα προσέγγιση της ΕΕ για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως διατυπώνεται στην ανακοίνωση «Η ισχύς των εμπορικών εταιρικών σχέσεων: μαζί για μια πράσινη και δίκαιη οικονομική ανάπτυξη», η οποία εκδόθηκε μόλις μία εβδομάδα πριν από την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για την εμπορική συμφωνία τον Ιούνιο του 2022.

Και τα δύο μέρη συμφώνησαν σε φιλόδοξες δεσμεύσεις για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη που καλύπτουν ευρύ φάσμα ζητημάτων με βάση τη συνεργασία και την ενισχυμένη επιβολή, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας επιβολής κυρώσεων ως έσχατης λύσης σε περίπτωση σοβαρών παραβιάσεων των θεμελιωδών εργασιακών αρχών ή της συμφωνίας του Παρισιού.

Για πρώτη φορά σε μια εμπορική συμφωνία της ΕΕ περιλαμβάνεται ειδικό κεφάλαιο για τα βιώσιμα συστήματα τροφίμων, ειδικό άρθρο για το εμπόριο και την ισότητα των φύλων και ειδική διάταξη για τη μεταρρύθμιση του εμπορίου και των επιδοτήσεων ορυκτών καυσίμων. Με τη συμφωνία απελευθερώνονται επίσης τα πράσινα αγαθά και υπηρεσίες κατά την έναρξη ισχύος της.

Αυτό συνάδει με τις συστάσεις που διατύπωσαν οι πολίτες στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, δηλαδή την προώθηση του βιώσιμου εμπορίου και τη δημιουργία νέων ευκαιριών για τις ευρωπαϊκές εταιρείες.

Επόμενα βήματα

Μόλις εγκριθεί από το Συμβούλιο η απόφαση για την υπογραφή, η ΕΕ και η Νέα Ζηλανδία μπορούν να προχωρήσουν στην υπογραφή της συμφωνίας. Μετά την υπογραφή, το κείμενο θα διαβιβαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς έγκριση. Μετά την έγκριση του Κοινοβουλίου, το Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει την απόφαση για τη σύναψη και, μόλις η Νέα Ζηλανδία κοινοποιήσει ότι έχει επίσης ολοκληρώσει τη διαδικασία κύρωσης, η συμφωνία μπορεί να τεθεί σε ισχύ.

Ιστορικό

Οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών με τη Νέα Ζηλανδία ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2018. Πραγματοποιήθηκαν 12 γύροι διαπραγματεύσεων έως τον Μάρτιο του 2022 και ακολούθησαν και ακολούθησαν διασυνοδικές συζητήσεις που οδήγησαν στην ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων στις 30 Ιουνίου 2022, όταν η συμφωνία ανακοινώθηκε από την πρόεδρο κ. φον ντερ Λάιεν και, στη συνέχεια, την πρωθυπουργό της Νέας Ζηλανδίας κ. Άρντερν, με την παρουσία του εκτελεστικού αντιπροέδρου κ. Ντομπρόβσκις και του υπουργού Εμπορίου της Νέας Ζηλανδίας κ. Ο'Κόνορ, οι οποίοι ηγήθηκαν των διαπραγματεύσεων και από τις δύο πλευρές.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Σχέδια αποφάσεων για την υπογραφή και τη σύναψη της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ - Νέας Ζηλανδίας προς διαβίβαση στο Συμβούλιο

Σελίδα για την εμπορική συμφωνία ΕΕ - Νέας Ζηλανδίας

Ενημερωτικό δελτίο για την εμπορική συμφωνία ΕΕ - Νέας Ζηλανδίας

Ενημερωτικό δελτίο για την εμπορική συμφωνία ΕΕ - Νέας Ζηλανδίας — Εμπόριο και βιώσιμη ανάπτυξη

Ενημερωτικό δελτίο για την εμπορική συμφωνία ΕΕ - Νέας Ζηλανδίας — Γεωργία

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Ενημερωτικό σημείωμα

Εμπορικές σχέσεις ΕΕ - Νέας Ζηλανδίας

Έκθεση της ΕΕ για το εμπόριο και την απασχόληση

Δηλώσεις

Η Νέα Ζηλανδία αποτελεί βασικό εταίρο μας στην περιοχή του Ινδοειρηνικού και αυτή η εμπορική συμφωνία θα μας φέρει ακόμη πιο κοντά. Με τη σημερινή πρόταση κάναμε ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση αυτής της συμφωνίας. Η σύγχρονη αυτή συμφωνία προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, τους αγρότες και τους καταναλωτές μας, τόσο στην ΕΕ όσο στη Νέα Ζηλανδία. Θα συμβάλει επίσης στην επίτευξη δίκαιης και καθαρής ανάπτυξης με πρωτοφανείς κοινωνικές και κλιματικές δεσμεύσεις, ενισχύοντας έτσι το βιομηχανικό σχέδιο της Πράσινης Συμφωνίας και βοηθώντας μας να επιτύχουμε τον στόχο μας για μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών έως το 2050.

Πρόεδρος, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν - 17/02/2023

 

Οι νέες οικονομικές ευκαιρίες είναι ζωτικής σημασίας, καθώς προσπαθούμε να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και να διαφοροποιήσουμε τις αλυσίδες εφοδιασμού μας σε ένα πολύ δύσκολο γεωπολιτικό πλαίσιο. Αυτή η συμφωνία νέας γενιάς θα απελευθερώσει μια σειρά νέων εξαγωγικών ευκαιριών για τις επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ της ΕΕ, τόσο για τα αγαθά όσο και για τις υπηρεσίες. Περιλαμβάνει επίσης τις πιο φιλόδοξες δεσμεύσεις βιωσιμότητας που έχουν αναληφθεί μέχρι στιγμής βάσει οποιασδήποτε εμπορικής συμφωνίας της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, προσβλέπω στη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη για την υλοποίηση αυτής της συμφωνίας.

κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, εκτελεστικός αντιπρόεδρος αρμόδιος για το εμπόριο - 17/02/2023

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
17 Φεβρουαρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα