Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο18 Οκτωβρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή υποβάλλει πρόσθετες προτάσεις για την καταπολέμηση των υψηλών τιμών ενέργειας και την κατοχύρωση της ασφάλειας του εφοδιασμού

power

Η Επιτροπή προτείνει σήμερα έναν νέο κανονισμό έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών αερίου στην ΕΕ και την κατοχύρωση της ασφάλειας του εφοδιασμού τον φετινό χειμώνα.
 

Η Επιτροπή προτείνει σήμερα έναν νέο κανονισμό έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών αερίου στην ΕΕ και την κατοχύρωση της ασφάλειας του εφοδιασμού τον φετινό χειμώνα. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω κοινών αγορών αερίου, μηχανισμών περιορισμού των τιμών στο χρηματιστήριο αερίου TTF και νέων μέτρων για τη διαφανή χρήση των υποδομών, την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών και συνεχών προσπαθειών μείωσης της ζήτησης για αέριο. Ο κανονισμός περιλαμβάνει τα ακόλουθα κύρια στοιχεία:

  • Συγκέντρωση της ζήτησης στην ΕΕ και από κοινού αγορές αερίου για την καλύτερη διαπραγμάτευση με σκοπό την εξασφάλιση καλύτερων τιμών και για τη μείωση του κινδύνου τα κράτη μέλη να υποβάλλουν ανταγωνιστικές προσφορές στην παγκόσμια αγορά, με παράλλη εγγύηση της ασφάλειας του εφοδιασμού σε ολόκληρη την ΕΕ·
  • Προώθηση των εργασιών για τη δημιουργία νέου δείκτη αναφοράς για την τιμολόγηση του ΥΦΑ έως τον Μάρτιο του 2023· και, βραχυπρόθεσμα, πρόταση μηχανισμού διόρθωσης των τιμών για τη θέσπιση δυναμικού ορίου τιμών για τις συναλλαγές στο χρηματιστήριο αερίου TTF, καθώς και προσωρινό φρένο ή δυναμικό εύρος για την πρόληψη ακραίων εκτινάξεων των τιμών στις αγορές παραγώγων·
  • Προκαθορισμένοι κανόνες αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών σε περίπτωση ελλείψεων εφοδιασμού, με επέκταση της υποχρέωσης αλληλεγγύης σε κράτη μέλη χωρίς απευθείας συνδέσεις αγωγών ώστε να συμμετέχουν και τα κράτη μέλη με εγκαταστάσεις ΥΦΑ· και πρόταση για τη δημιουργία μηχανισμού κατανομής αερίου για τα κράτη μέλη που πλήττονται από περιφερειακή ή ενωσιακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον εφοδιασμό με αέριο.


Σε συνδυασμό με ήδη συμφωνηθέντα μέτρα για τη μείωση της ζήτησης αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, την αποθήκευση αερίου και την αναδιανομή των πλεοναζόντων κερδών του ενεργειακού τομέα, τα νέα αυτά μέτρα θα συμβάλουν στη σταθερότητα των ευρωπαϊκών αγορών αερίου τον φετινό και τους επόμενους χειμώνες. Τα μέτρα θα συμβάλουν επίσης στον περαιτέρω μετριασμό της τιμολογιακής πίεσης που ασκείται στους Ευρωπαίους πολίτες και στην ευρωπαϊκή βιομηχανία και θα εγγυηθούν παράλληλα την ασφάλεια του εφοδιασμού και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η Επιτροπή θα συνεχίσει τις εργασίες της σε άλλους τομείς, συμπεριλαμβανομένης, εντός του τρέχοντος μήνα, της αναθεώρησης του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων για την κρίση, καθώς και της περαιτέρω ανάπτυξης τρόπων περιορισμού των επιπτώσεων των υψηλών τιμών του αερίου στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας.
 

Επιπλέον, η Επιτροπή θα διενεργήσει εκτίμηση αναγκών σχετικά με το REPowerEU για την επιτάχυνση της μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας και την αποφυγή του κατακερματισμού στην ενιαία αγορά, με στόχο την υποβολή προτάσεων για την ενίσχυση της χρηματοδοτικής ικανότητας παρέμβασης της ΕΕ για το REPowerEU. Η Επιτροπή προτείνει επίσης στοχευμένη ευέλικτη χρήση της χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που έχει η τρέχουσα ενεργειακή κρίση στους πολίτες και στις επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας έως και το 10 % των συνολικών εθνικών κονδυλίων για την περίοδο 2014-2020, ύψους περίπου 40 δισ. EUR.
 

Από κοινού αγορές

Ενώ η ΕΕ έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά την πλήρωση των αποθεμάτων αερίου για τον φετινό χειμώνα, επιτυγχάνοντας από σήμερα επίπεδα πλήρωσης άνω του 92 %, πρέπει να προετοιμαστούμε για πιθανή περαιτέρω διαταραχή και να θέσουμε στέρεα θεμέλια για το επόμενο έτος. Γι᾽ αυτό προτείνουμε να εφοδιαστεί η ΕΕ με νέα νομικά εργαλεία για από κοινού αγορές αερίου. Η Επιτροπή θα αναθέτει σε έναν πάροχο υπηρεσιών να οργανώνει τη συγκέντρωση της ζήτησης σε επίπεδο ΕΕ, ομαδοποιώντας τις ανάγκες εισαγωγής αερίου και αναζητώντας προσφορές στην αγορά για την κάλυψη της ζήτησης. Προτείνουμε την υποχρεωτική συμμετοχή των εταιρειών των κρατών μελών στη συγκέντρωση της ζήτησης σε επίπεδο ΕΕ για την κάλυψη τουλάχιστον του 15 % των αντίστοιχων στόχων πλήρωσης των αποθεμάτων. Οι εταιρείες θα επιτρέπεται να συστήσουν μια ευρωπαϊκή κοινοπραξία αγορών αερίου, σε συμφωνία με τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ. Οι από κοινού αγορές θα βοηθήσουν τα μικρότερα κράτη μέλη και ιδίως τις μικρότερες επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται σε λιγότερο ευνοϊκή θέση ως αγοραστές, να αποκτήσουν πρόσβαση σε όγκους αερίου υπό καλύτερους όρους. 

 

Ο κανονισμός περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για την ενίσχυση της διαφάνειας των προβλεπόμενων και συναφθεισών συμβάσεων αγοράς αερίου, προκειμένου να αξιολογείται κατά πόσον επιτυγχάνονται οι στόχοι της ασφάλειας του εφοδιασμού και της ενεργειακής αλληλεγγύης.Η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνεται πριν από την ολοκλήρωση κάθε αγοράς αερίου ή τη σύναψη μνημονίου συνεννόησης που αφορά ποσότητα άνω των 5 TWh (λίγο πάνω από τα 500 εκατομμύρια κυβικά μέτρα) και μπορεί να εκδίδει σύσταση σε περίπτωση δυνητικού αρνητικού αντικτύπου στη λειτουργία της από κοινού αγοράς, στην εσωτερική αγορά, στην ασφάλεια του εφοδιασμού ή στην ενεργειακή αλληλεγγύη.
 

Αντιμετώπιση των υψηλών χρηματιστηριακών τιμών του αερίου

Αν και οι τιμές χονδρικής έχουν μειωθεί από την κορύφωση του καλοκαιριού του 2022, παραμένουν σε μη βιώσιμα υψηλά επίπεδα για ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό Ευρωπαίων. Με βάση την προηγούμενη συνεργασία μας με τα κράτη μέλη για τον μετριασμό του αντικτύπου των υψηλών τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας και την αναδιανομή των πλεοναζόντων κερδών του ενεργειακού τομέα στους πολίτες και στη βιομηχανία, προτείνουμε σήμερα μια πιο στοχευμένη παρέμβαση στις τιμές της αγοράς αερίου. Πολλές συμβάσεις αερίου στην Ευρώπη είναι συνδεδεμένες με τον δείκτη του κύριου ευρωπαϊκού χρηματιστηρίου αερίου, του TTF, ο οποίος δεν αντικατοπτρίζει πλέον με ακρίβεια το ύψος της τιμής των συναλλαγών ΥΦΑ στην ΕΕ. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή, σε συνεργασία με τον ACER, αναπτύσσει έναν νέο συμπληρωματικό δείκτη αναφοράς για την αντιμετώπιση αυτής της συστημικής πρόκλησης. Ο νέος δείκτης αναφοράς θα παρέχει σταθερή και προβλέψιμη τιμολόγηση για τις συναλλαγές ΥΦΑ. Σύμφωνα με τον προτεινόμενο κανονισμό, η Επιτροπή θα αναθέσει στον ACER να δημιουργήσει ένα αντικειμενικό εργαλείο προσδιορισμού της ημερήσιας τιμής και, κατόπιν, έναν δείκτη αναφοράς που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τους διαχειριστές της αγοράς ως δείκτης για τον υπολογισμό της τιμής στις συμβάσεις τους για αέριο.
 

Κατά το διάστημα ανάπτυξης αυτού του δείκτη αναφοράς, η Επιτροπή προτείνει να τεθεί σε εφαρμογή ένας μηχανισμός για τον περιορισμό των τιμών μέσω του κύριου ευρωπαϊκού χρηματιστηρίου αερίου, του TTF, που θα ενεργοποιείται όποτε χρειάζεται. Ο μηχανισμός διόρθωσης των τιμών θα μπορεί να καθορίσει, σε προσωρινή βάση, ένα δυναμικό όριο τιμών για τις συναλλαγές στο TTF. Συναλλαγές σε τιμή υψηλότερη από το δυναμικό όριο δεν θα επιτρέπεται να πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του TTF. Αυτό θα συμβάλει στην αποφυγή υπερβολικής αστάθειας και ακραίων τιμών. Επιπλέον, για τον περιορισμό της υπερβολικής αστάθειας των τιμών και την αποτροπή ακραίων εκτινάξεων των τιμών στις αγορές ενεργειακών παραγώγων, η Επιτροπή προτείνει τη θέσπιση ενός νέου προσωρινού ενδοημερήσιου φρένου των εκτινάξεων των τιμών που θα δημιουργηθεί από τα χρηματιστήρια παραγώγων της ΕΕ. Ο μηχανισμός αυτός θα προστατεύει τους φορείς εκμετάλλευσης ενέργειας από μεγάλες ενδοημερήσιες διακυμάνσεις των τιμών.
 

Για να αμβλυνθούν τα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν σήμερα πολλές εταιρείες ενέργειας όσον αφορά τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις περιθωρίου ασφαλείας όταν χρησιμοποιούν αγορές παραγώγων, η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα νέους κανόνες για τους συμμετέχοντες στην αγορά, επεκτείνοντας τον κατάλογο των επιλέξιμων εξασφαλίσεων σε εξασφαλίσεις που δεν συνίστανται σε μετρητά, μεταξύ άλλων και σε κρατικές εγγυήσεις. Δεύτερον, η Επιτροπή ενέκρινε νέους κανόνες για την αύξηση του κατωφλίου εκκαθάρισης από τα 3 δισ. EUR στα 4 δισ. EUR. Κάτω από αυτό το κατώφλι, οι μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις δεν θα υπόκεινται σε απαιτήσεις περιθωρίου ασφαλείας για τα εξωχρηματιστηριακά (OTC) παράγωγά τους. Και τα δύο αυτά μέτρα θα παράσχουν την αναγκαία ανακούφιση στις επιχειρήσεις, διατηρώντας παράλληλα τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η εφαρμογή αυτών των μέτρων έρχεται σε συνέχεια εκτενών διαβουλεύσεων με τις ευρωπαϊκές και εθνικές ρυθμιστικές αρχές, καθώς και με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους συμμετέχοντες στην αγορά. Τέλος, ο ACER και η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) ενισχύουν τη συνεργασία τους, με τη δημιουργία μιας νέας κοινής ειδικής ομάδας, για την ενίσχυση των ικανοτήτων τους όσον αφορά την παρακολούθηση και τον εντοπισμό πιθανών περιπτώσεων χειραγώγησης και κατάχρησης στις ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας άμεσης παράδοσης και παραγώγων, ως προληπτικό μέτρο για την προστασία της σταθερότητας της αγοράς.
 

Αλληλεγγύη και μείωση της ζήτησης

Η Επιτροπή παρακολουθεί στενά τα μέτρα μείωσης της ζήτησης. Από την προκαταρκτική ανάλυση βάσει των εκθέσεων που υπέβαλαν τα κράτη μέλη προκύπτει ότι τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο η κατανάλωση αερίου στην ΕΕ ήταν περίπου 15 % χαμηλότερη από τον μέσο όρο των προηγούμενων 5 ετών. Παρόμοιες προσπάθειες θα πρέπει να καταβληθούν κάθε μήνα έως τον Μάρτιο για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τον κανονισμό του Συμβουλίου. Τα κράτη μέλη θα υποβάλλουν ανά δίμηνο έκθεση σχετικά με την πρόοδό τους. Η Επιτροπή είναι έτοιμη να ενεργοποιήσει την κατάσταση επιφυλακής της ΕΕ ή να επανεξετάσει τους εν λόγω στόχους εάν τα ισχύοντα μέτρα αποδειχθούν ανεπαρκή. Για να ενισχυθεί η ετοιμότητα για πιθανές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, η Επιτροπή προτείνει επίσης μέτρα που επιτρέπουν στα κράτη μέλη να μειώσουν περαιτέρω τη μη απαραίτητη κατανάλωση, ώστε να διασφαλιστεί ότι το αέριο παρέχεται σε βασικές υπηρεσίες και βιομηχανίες, και να επεκτείνουν την εξ αλληλεγγύης προστασία, ώστε να καλύπτει κρίσιμες ποσότητες αερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Τα μέτρα αυτά δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να επηρεάζουν την κατανάλωση των νοικοκυριών που είναι ευάλωτοι πελάτες.
 

Δεδομένου ότι δεν έχουν θεσπίσει όλα τα κράτη μέλη τις αναγκαίες διμερείς συμφωνίες αλληλεγγύης, η Επιτροπή προτείνει να θεσπιστούν προκαθορισμένοι κανόνες. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι κάθε κράτος μέλος που αντιμετωπίζει κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα λαμβάνει αέριο από άλλα κράτη μέλη έναντι δίκαιης αποζημίωσης. Η υποχρέωση αλληλεγγύης θα επεκταθεί σε μη συνδεδεμένα κράτη μέλη με εγκαταστάσεις ΥΦΑ, υπό την προϋπόθεση ότι το αέριο μπορεί να μεταφερθεί στο κράτος μέλος όπου είναι αναγκαίο. Για τη βελτιστοποίηση της χρήσης των υποδομών ΥΦΑ και των υποδομών αγωγών, η Επιτροπή προτείνει νέα εργαλεία για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη διαθέσιμη δυναμικότητα και νέους μηχανισμούς για να διασφαλιστεί ότι η χωρητικότητα δεν δεσμεύεται παραμένοντας αχρησιμοποίητη από φορείς της αγοράς. Η Επιτροπή προτείνει επίσης σήμερα σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας υπό το πρίσμα της εικαζόμενης δολιοφθοράς των αγωγών φυσικού αερίου Nord Stream 1 & 2.
 

Ιστορικό

Η Επιτροπή αντιμετωπίζει το ζήτημα της αύξησης των τιμών της ενέργειας εδώ και ένα έτος και τα κράτη μέλη έχουν εφαρμόσει πολλά μέτρα σε εθνικό επίπεδο, τα οποία παρείχε η Επιτροπή μέσω της εργαλειοθήκης για τις τιμές της ενέργειας που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2021.
 

Η κατάσταση της αγοράς ενέργειας έχει επιδεινωθεί σημαντικά μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την περαιτέρω εργαλειοποίηση των ενεργειακών της πόρων με σκοπό να εκβιάσει την Ευρώπη, γεγονός που επιδείνωσε την ήδη δυσχερή κατάσταση του ενεργειακού εφοδιασμού μετά την πανδημία COVID-19. Καθώς η Ρωσία συνέχισε να χειραγωγεί τον εφοδιασμό με αέριο, διακόπτοντας αδικαιολόγητα τις παραδόσεις στην Ευρώπη, στις αγορές επικρατεί μεγαλύτερη ένταση και νευρικότητα. Ως εκ τούτου, την άνοιξη του 2022, η Επιτροπή έδωσε συνέχεια στην εργαλειοθήκη για τις τιμές ενέργειας εκδίδοντας την ανακοίνωση σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις στην αγορά και τις μακροπρόθεσμες βελτιώσεις στον σχεδιασμό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και το σχέδιο REPowerEU. Η Επιτροπή πρότεινε νέες ελάχιστες υποχρεώσεις αποθήκευσης αερίου και στόχους μείωσης της ζήτησης αερίου για τη διευκόλυνση της ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην Ευρώπη, και τα κράτη μέλη ενέκριναν ταχέως τις προτάσεις αυτές πριν από το καλοκαίρι.
 

Οι τιμές αυξήθηκαν περαιτέρω τους θερινούς μήνες, οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν επίσης από ακραίες καιρικές συνθήκες λόγω της κλιματικής αλλαγής. Ειδικότερα, οι ξηρασίες και η ακραία υψηλές θερμοκρασίες είχαν αντίκτυπο στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρική και πυρηνική ενέργεια, μειώνοντας περαιτέρω τον εφοδιασμό.  Ως εκ τούτου, τον Σεπτέμβριο η Επιτροπή πρότεινε, και τα κράτη μέλη συμφώνησαν, πρόσθετα μέτρα βάσει του άρθρου 122 της Συνθήκης για τη μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και τη δέσμευση των απροσδόκητων κερδών του ενεργειακού τομέα για τη διανομή περισσότερων εσόδων στους πολίτες και τη βιομηχανία. Οι σημερινές προτάσεις συμπληρώνουν τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί και αποτελούν συνέχεια των εργασιών μας για την αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης στις παγκόσμιες και ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας. Η Επιτροπή δημοσίευσε επίσης σήμερα το πρώτο μέρος της ετήσιας έκθεσής της για την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης.
 

Δηλώσεις μελών του Σώματος των επιτρόπων

Η Πρόεδρος, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε: « Ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας έχει σοβαρές συνέπειες στις παγκόσμιες και στις ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας. Ενεργούμε με ενότητα και έχουμε προετοιμαστεί καλά για τον επόμενο χειμώνα: έχουμε γεμίσει τις αποθήκες αερίου, εξοικονομούμε ενέργεια και έχουμε βρει νέους προμηθευτές. Τώρα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις υπερβολικές και ασταθείς τιμές με περισσότερη σιγουριά. Θα θεσπίσουμε έναν προσωρινό μηχανισμό για τον περιορισμό των υπερβολικών τιμών κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ενώ παράλληλα θα αναπτύξουμε έναν νέο δείκτη αναφοράς ώστε η εμπορία του ΥΦΑ να πραγματοποιείται σε δικαιότερη τιμή. Παρέχουμε νομικά εργαλεία για από κοινού αγορές αερίου από την ΕΕ, διασφαλίζουμε την αλληλεγγύη όσον αφορά την ασφάλεια του εφοδιασμού για όλα τα κράτη μέλη και διαπραγματευόμαστε με αξιόπιστους προμηθευτές αερίου για να εξασφαλίσουμε αέριο σε προσιτές τιμές. Πρέπει όμως επίσης να επιταχύνουμε τις επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στις υποδομές. Οι περισσότερες και ταχύτερες επενδύσεις στη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας αποτελούν τη διαρθρωτική μας απάντηση στην παρούσα ενεργειακή κρίση.»
 

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, κ. Φρανς Τίμερμανς, δήλωσε: «Οι επόμενοι χειμώνες θα είναι δύσκολοι, αλλά η σημερινή δέσμη μέτρων θα βοηθήσει τις οικογένειες στην Ευρώπη να ζεστάνουν το σπίτι τους και τη βιομηχανία να συνεχίσει τη λειτουργία της. Με τη λήψη μέτρων τώρα και την ανάπτυξη των εργαλείων για από κοινού αγορές αερίου αντί της υποβολής ανταγωνιστικών μεταξύ τους προσφορών, μπορούμε και πάλι να οδηγηθούμε στην επόμενη περίοδο θέρμανσης με επαρκή ποσότητα αερίου στις αποθήκες. Για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά ασταθών τιμών που προκαλούνται από την χρήση της ενέργειας ως όπλου από τον Πούτιν, η Επιτροπή καταβάλλει επίσης προσπάθειες για την αποκατάσταση της σταθερότητας στην αγορά ενέργειας. Ωστόσο, δεν υπάρχει επιστροφή στα φθηνά ορυκτά καύσιμα και πρέπει να επιταχύνουμε τη μετάβασή μας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να εξετάσουμε τρόπους χρηματοδότησης πρόσθετων επενδύσεων στη μετάβαση της Ευρώπης στην πράσινη ενέργεια μέσω του REPowerEU

 

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος, κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε: « Σε καταστάσεις κρίσης που χαρακτηρίζονται από ελλείψεις εφοδιασμού, η συνένωση των δυνάμεων για τη διαπραγμάτευση μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματικό εργαλείο για την επίτευξη καλύτερων τιμών και καλύτερων όρων. Στο πλαίσιο της τρέχουσας κρίσης του αερίου, είμαστε έτοιμοι να συνοδεύσουμε τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να συστήσουν κοινοπραξία από κοινού αγορών, με την επιφύλαξη των διασφαλίσεων και σύμφωνα με τους κανόνες ανταγωνισμού μας. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να αποκομίσουμε όλα τα οφέλη των από κοινού αγορών και ότι τα οφέλη αυτά θα μετακυλίονται
 

Η Επίτροπος Ενέργειας, κ. Κάντρι Σίμσον, δήλωσε σχετικά: « Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει αλλάξει ριζικά την κατάσταση στην αγορά ενέργειας της ΕΕ. Τα εργαλεία και οι κανόνες που μας εξυπηρετούσαν παλαιότερα δεν επαρκούν πλέον για την εξασφάλιση ασφαλούς και οικονομικά προσιτού ενεργειακού εφοδιασμού. Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτής της κρίσης, πρέπει να μπορούμε να αγοράζουμε αέριο από κοινού, ώστε να αντιμετωπίσουμε τις υπερβολικά υψηλές τιμές και να διασφαλίσουμε την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών μας σε περίπτωση ελλείψεων. Τα μέτρα που έχουμε λάβει μέχρι στιγμής λειτουργούν, καθώς οι τιμές αποκλιμακώνονται και η ζήτηση μειώνεται. Ωστόσο, οι σημερινές προτάσεις είναι απαραίτητες για την καλύτερη προετοιμασία για αυτόν και για τους επόμενους χειμώνες.»
 

H Επίτροπος Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών, κ. Μαρέιντ Μαγκίνες, δήλωσε σχετικά: «Τα μέτρα που λαμβάνουμε σήμερα είναι σημαντικά για τους φορείς εκμετάλλευσης ενέργειας και τις αγορές ενεργειακών παραγώγων, διατηρώντας παράλληλα τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Αυτά τα χρονικά περιορισμένα και στοχευμένα μέτρα επικεντρώνονται στην άμβλυνση των πιέσεων ρευστότητας που αντιμετωπίζουν ορισμένες επιχειρήσεις ενέργειας για τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις περιθωρίου ασφαλείας και στην αντιμετώπιση της ακραίας αστάθειας των τιμών στις αγορές ενεργειακών παραγώγων. Έχουμε συνεργαστεί στενά με την ESMA, την ΕΑΤ και τον ACER, καθώς και με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές ενέργειας και χρηματοπιστωτικών αγορών. Ο βίαιος πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας επηρεάζει τις αγορές ενέργειας και έχει συνέπειες τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις· αυτές τις συνέπειες επιχειρούμε σήμερα να αντιμετωπίσουμε.»

 

Για περισσότερες πληροφορίες

Ανακοίνωση για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της ενέργειας — προετοιμασία, αγορά και προστασία της ΕΕ από κοινού

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για καλύτερο συντονισμό των αγορών αερίου, των διασυνοριακών ανταλλαγών αερίου και αξιόπιστων δεικτών αναφοράς για τις τιμές

Ενημερωτικό σημείωμα με ερωτήσεις και απαντήσεις

Ενημερωτικό δελτίο για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της ενέργειας

Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τις δράσεις της ΕΕ για τις υψηλές τιμές της ενέργειας

Έβδομη Έκθεση για την Κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
18 Οκτωβρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα