Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο7 Νοεμβρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή ξεκινά στοχευμένη διαβούλευση για την έκθεση του 2024 για το κράτος δικαίου

Δημόσιες διαβουλεύσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε σήμερα μια στοχευμένη διαβούλευση, προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τις εξελίξεις του κράτους δικαίου σε όλα τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη σύνταξη της έκθεσης του 2024 για το κράτος δικαίου. Η διαβούλευση απευθύνεται σε δικαστικές ενώσεις, την κοινωνία των πολιτών, ΜΚΟ, διεθνείς οργανισμούς και οργανισμούς της ΕΕ, καθώς και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι πληροφορίες που θα ληφθούν θα βοηθήσουν την Επιτροπή να αξιολογήσει την εξέλιξη της κατάστασης του κράτους δικαίου στα κράτη μέλη από την τελευταία δημοσίευση της έκθεσης τον Ιούλιο του 2023. Η έκθεση για το κράτος δικαίου βρίσκεται στο επίκεντρο ενός ετήσιου κύκλου παρακολούθησης που αποσκοπεί στην πρόληψη προβλημάτων πριν εμφανιστούν ή επιδεινωθούν, καθώς και στην προώθηση του διαλόγου για το κράτος δικαίου σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο των προηγούμενων εκδόσεων της έκθεσης για το κράτος δικαίου, οι ετήσιες στοχευμένες διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη παρείχαν πολύτιμες οριζόντιου χαρακτήρα και ειδικές ανά χώρα πληροφορίες. Η Επιτροπή ενδιαφέρεται επίσης να λάβει παρατηρήσεις σχετικά με τις συστάσεις που απηύθυνε προς τα κράτη μέλη στην προηγούμενη έκθεση. 

Η διαβούλευση είναι διαθέσιμη εδώ και θα διαρκέσει έως τις 15 Ιανουαρίου 2024.

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
7 Νοεμβρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα