Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο5 Μαΐου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή ξεκινά διαβούλευση σχετικά με την προτεινόμενη παράταση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις με στόχο τη στήριξη των περιφερειακών αερολιμένων

μείωση των εκπομπών από τις αεροπορικές μεταφορές_banner

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε σήμερα δημόσια διαβούλευση, καλώντας όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το σχέδιο πρότασης για την παράταση της εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών του 2014 για τις κρατικές ενισχύσεις σε αερολιμένες και αεροπορικές εταιρείες.

Οι κατευθυντήριες γραμμές δίνουν τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να χορηγούν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, ενισχύσεις σε περιφερειακούς αερολιμένες με λιγότερους από 3 εκατ. επιβάτες ετησίως, με σκοπό την κάλυψη του κόστους λειτουργίας τους. Οι κατευθυντήριες γραμμές ορίζουν δεκαετή μεταβατική περίοδο, κατά τη διάρκεια της οποίας οι εν λόγω ενισχύσεις μπορούν να κηρυχθούν συμβατές με την εσωτερική αγορά. Η εν λόγω μεταβατική περίοδος λήγει στις 4 Απριλίου 2024.

Λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, και ιδίως των επακόλουθων υγειονομικών και ταξιδιωτικών περιορισμών, ο κλάδος των ευρωπαϊκών αερομεταφορών αντιμετώπισε σοβαρή κρίση. Η ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας έχει πλήξει περαιτέρω τον κλάδο, ιδίως λόγω της σημαντικής αύξησης του ενεργειακού κόστους των φορέων εκμετάλλευσης αερολιμένων. Ειδικότερα, οι περιφερειακοί αερολιμένες είναι αντιμέτωποι με χαμηλότερα έσοδα και υψηλότερο κόστος, γεγονός που είχε αρνητικό αντίκτυπο στην κερδοφορία τους και θα μπορούσε να οδηγήσει σε κλείσιμο αερολιμένων, το οποίο με τη σειρά του μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη συνδεσιμότητα σε ολόκληρη την ΕΕ.

Λαμβανομένων υπόψη αυτών των εξαιρετικών περιστάσεων, η Επιτροπή προτίθεται να παρατείνει τη μεταβατική περίοδο, κατά τη διάρκεια της οποίας τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν ενισχύσεις για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των περιφερειακών αερολιμένων. Τον Ιούνιο του 2022, η Επιτροπή δημοσίευσε στη διαδικτυακή πύλη για τη βελτίωση της νομοθεσίας πρόσκληση υποβολής στοιχείων σχετικά με την προτεινόμενη αναθεώρηση: από τις 23 Ιουνίου έως τις 21 Ιουλίου 2022 ελήφθησαν 28 εισηγήσεις από ενδιαφερόμενα μέρη.

Η Επιτροπή προτείνει τώρα να παραταθεί η μεταβατική περίοδος κατά τρία έτη (δηλαδή έως τις 4 Απριλίου 2027), χωρίς άλλες αλλαγές στις κατευθυντήριες γραμμές. Η εν λόγω παράταση της μεταβατικής περιόδου θα επιτρέψει στους περιφερειακούς αερολιμένες, οι οποίοι έχουν πληγεί από την πανδημία του κορονοϊού και την ενεργειακή κρίση και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να καλύψουν το κόστος λειτουργίας τους έως τον Απρίλιο του 2024, να καταστούν κερδοφόροι έως τον Απρίλιο του 2027.

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως οι εθνικές αρχές και οι περιφερειακοί φορείς εκμετάλλευσης αερολιμένων, μπορούν να υποβάλουν τις απόψεις τους σχετικά με την προτεινόμενη παράταση σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ από τις 5 Μαΐου έως τις 5 Ιουνίου 2023. Η Επιτροπή θα εξετάσει τις παρατηρήσεις που θα λάβει, ενώ σκοπεύει να παρατείνει τους υφιστάμενους κανόνες κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2023.

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
5 Μαΐου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα