Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο8 Φεβρουαρίου 2024Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή θέτει σε διαβούλευση τις κατευθυντήριες γραμμές του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες σχετικά με την ακεραιότητα των εκλογών

The Berlaymont Building and European Flags

Σήμερα, η Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση για να συγκεντρώσει απόψεις σχετικά με το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες όσον αφορά την ακεραιότητα των εκλογικών διαδικασιών. Οι πρώτες αυτές κατευθυντήριες γραμμές βάσει του άρθρου 35 του κανονισμού έχουν στόχο να παράσχουν στις πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες και μηχανές αναζήτησης βέλτιστες πρακτικές και πιθανά μέτρα μετριασμού συστημικών κινδύνων, οι οποίοι ενδέχεται να απειλήσουν την ακεραιότητα των δημοκρατικών εκλογικών διαδικασιών.

Το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών περιέχει παραδείγματα μέτρων μετριασμού κινδύνων που σχετίζονται με τις εκλογές, ειδικά μέτρα μετριασμού που συνδέονται με περιεχόμενο παραγωγικής ΤΝ, τον σχεδιασμό μέτρων μετριασμού κινδύνων προ και κατόπιν των εκλογών και ειδικές κατευθυντήριες γραμμές για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για μια Ευρώπη Έτοιμη για την Ψηφιακή Εποχή, δήλωσε σχετικά: «Μέσα στο 2024 έχουμε διάφορες εκλογές σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Για την ομαλή διεξαγωγή τους, είναι απαραίτητες οι δημόσιες συζητήσεις, πολλές από τις οποίες γίνονται διαδικτυακά. Ο κανονισμός για τις ψηφιακές υπηρεσίες θέτει στη διάθεσή μας συγκεκριμένα εργαλεία συνεργασίας με τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τους αναδυόμενους διαδικτυακούς κινδύνους των εκλογικών διαδικασιών, όπως τα προϊόντα βαθυπαραποίησης. Έτσι, θα δώσουμε στους πολίτες τη δυνατότητα να συζητούν και να διαμορφώνουν τις απόψεις τους με ασφάλεια και χωρίς παράνομες παρεμβάσεις.»

Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς κ. Τιερί Μπρετόν προσέθεσε: «Με τον κανονισμό για τις ψηφιακές υπηρεσίες, η Ευρώπη είναι η πρώτη ήπειρος που διαθέτει νομοθεσία για την αντιμετώπιση των συστημικών κινδύνων των διαδικτυακών πλατφορμών, οι οποίοι μπορούν να έχουν απτές αρνητικές επιπτώσεις για τις δημοκρατικές μας κοινωνίες. Το 2024 είναι ένα σημαντικό έτος εκλογών. Γι΄αυτό αξιοποιούμε πλήρως όλα τα εργαλεία που προσφέρει ο κανονισμός, ώστε οι πλατφόρμες να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους και να μην γίνεται κατάχρησή τους για χειραγώγηση των εκλογών, και παράλληλα να διασφαλίσουμε την ελευθερία της έκφρασης.»

Σύμφωνα με το άρθρο 35 του κανονισμού, η Επιτροπή, από κοινού με τους συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών των κρατών μελών, μπορεί να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με συγκεκριμένους κινδύνους, να παρουσιάζει βέλτιστες πρακτικές και να συνιστά πιθανά μέτρα μετριασμού. Η διερευνητική διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 7 Μαρτίου 2024.

Το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών βασίζεται σε διάλογο ετοιμότητας για την ακεραιότητα των εκλογών μεταξύ της Επιτροπής και ορισμένων από τις πρώτες 19 χαρακτηρισμένες πλατφόρμες, για τις οποίες οι διατάξεις του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες ισχύουν από τα τέλη Αυγούστου του 2023. Το σχέδιο λαμβάνει επίσης υπόψη, στον βαθμό που απαιτείται για τη συμμόρφωση με τον κανονισμό, άλλες σχετικές νομοθετικές και μη πρωτοβουλίες, όπως ο κανονισμός για τη διαφάνεια της πολιτικής διαφήμισης, η πράξη για την ΤΝ, ο ενισχυμένος κώδικας δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση και η σύσταση της Επιτροπής για την προώθηση ελεύθερων, δίκαιων και ανθεκτικών εκλογών.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Johannes Bahrke - Τηλ.: +32 2 295 86 15· Thomas Regnier – Τηλ.: +32 2 299 10 99)

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
8 Φεβρουαρίου 2024
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα