Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο13 Δεκεμβρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Η Επιτροπή θεσπίζει νέους γενικούς κανόνες για τα μικρά ποσά κρατικών ενισχύσεων και για τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος

Weekly meeting of the von der Leyen Commission, 12/12/2023

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε δύο κανονισμούς για την τροποποίηση των γενικών κανόνων για τα μικρά ποσά ενισχύσεων (κανονισμός για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας) και για τα μικρά ποσά ενισχύσεων για υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος, όπως οι δημόσιες μεταφορές και η υγειονομική περίθαλψη (κανονισμός για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας για υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος). Οι αναθεωρημένοι κανονισμοί εξαιρούν τα μικρά ποσά ενισχύσεων από τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων από την ΕΕ, διότι θεωρείται ότι δεν έχουν αντίκτυπο στον ανταγωνισμό και το εμπόριο στην ενιαία αγορά. Οι αναθεωρημένοι κανονισμοί θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2024 και θα ισχύσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030.

Η κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδια για την Πολιτική Ανταγωνισμού δήλωσε σχετικά: «Οι αναθεωρημένοι κανονισμοί για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας αυξάνουν τα ανώτατα όρια απαλλαγής ώστε να ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός, καθιστώντας ευκολότερη και ταχύτερη την παροχή μικρών ποσών ενίσχυσης. Οι αναθεωρημένοι κανόνες θεσπίζουν επίσης ένα κεντρικό μητρώο για τη διευκόλυνση του ελέγχου των ανώτατων ορίων για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. Έτσι θα μειωθεί ο φόρτος των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων, καθώς δεν θα χρειάζεται πλέον να αυτοπαρακολουθούν τη συμμόρφωση. Ταυτόχρονα, οι αναθεωρημένοι κανόνες διασφαλίζουν ότι δεν στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός στην ενιαία αγορά.»

Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Lea Zuber- Τηλ.: +32 2 295 62 98· Ninna Ferreira – Τηλ.: +32 2 299 81 63)

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
13 Δεκεμβρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα