Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο3 Μαΐου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή θεσπίζει έκτακτα και προσωρινά προληπτικά μέτρα για περιορισμένες εισαγωγές από την Ουκρανία

ukraine flag

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε χθες έκτακτα και προσωρινά προληπτικά μέτρα για τις εισαγωγές ενός περιορισμένου αριθμού προϊόντων από την Ουκρανία, ως έκτακτη διασφάλιση στο πλαίσιο του κανονισμού για τα αυτόνομα εμπορικά μέτρα. Τα μέτρα αυτά κρίνονται αναγκαία λόγω των εξαιρετικών περιστάσεων που έχουν προκύψει εξαιτίας σημείων σοβαρής συμφόρησης στη διακίνηση των προϊόντων σε πέντε κράτη μέλη. Τα μέτρα αφορούν μόνο τέσσερα γεωργικά προϊόντα (σίτο, αραβόσιτο, κραμβόσπορο και ηλιανθόσπορο) καταγωγής Ουκρανίας. Στόχος τους είναι η άμβλυνση των σημείων συμφόρησης για αυτά τα προϊόντα στη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία. Τα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ στις 2 Μαΐου και θα διαρκέσουν έως τις 5 Ιουνίου 2023.
 

Κατά την περίοδο αυτή, ο σίτος, ο αραβόσιτος, ο κραμβόσπορος και ο ηλιανθόσπορος καταγωγής Ουκρανίας θα συνεχίσουν να τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός από τα πέντε κράτη μέλη πρώτης γραμμής: τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία. Τα προϊόντα θα συνεχίσουν να κυκλοφορούν ή να διαμετακομίζονται μέσω αυτών των πέντε κρατών μελών στο πλαίσιο καθεστώτος κοινής τελωνειακής διαμετακόμισης ή να μεταβαίνουν σε χώρα ή έδαφος εκτός της ΕΕ.
 

Παράλληλα, η Βουλγαρία, η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Σλοβακία δεσμεύτηκαν να άρουν τα μονομερή μέτρα τους για τον σίτο, τον αραβόσιτο, τον κραμβόσπορο και τον ηλιανθόσπορο, καθώς και για κάθε άλλο προϊόν που προέρχεται από την Ουκρανία.
 

Στόχος των μέτρων αυτών είναι να ανταποκριθούν στις ανησυχίες των γεωργών στα κράτη μέλη που γειτονεύουν με την Ουκρανία και, ταυτόχρονα, να τηρήσουν την ισχυρή δέσμευση της ΕΕ να στηρίξει την Ουκρανία και να διαφυλάξει την ικανότητα της χώρας να εξάγει τα σιτηρά της, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη σίτιση όλου του κόσμου αλλά και αναγκαία για τη συγκράτηση των τιμών των τροφίμων, ενόψει των τεράστιων δυσκολιών που προκαλεί η απρόκλητη ρωσική επίθεση.

Τα μέτρα αυτά αποτελούν μέρος της συνολικής δέσμης μέτρων στήριξης που προτείνει η Επιτροπή και θα συμπληρωθούν με χρηματοδοτική στήριξη για τους γεωργούς στα πέντε κράτη μέλη, και με περαιτέρω μέτρα για τη διευκόλυνση της διαμετακόμισης των ουκρανικών εξαγωγών σιτηρών μέσω λωρίδων αλληλεγγύης προς άλλα κράτη μέλη και τρίτες χώρες.
 

Η Επιτροπή είναι έτοιμη να επιβάλει εκ νέου προληπτικά μέτρα μετά την εκπνοή του ισχύοντος κανονισμού για τα αυτόνομα εμπορικά μέτρα, στις 5 Ιουνίου 2023, για όσο διάστημα συνεχίζεται η έκτακτη κατάσταση.
 

Η Επιτροπή είναι έτοιμη να ξεκινήσει μια αξιολόγηση της κατάστασης της αγοράς της Ένωσης για άλλα ευαίσθητα προϊόντα, στο πλαίσιο της ταχείας διαδικασίας διασφαλίσεων που προβλέπει η πρόταση της Επιτροπής για τον νέο κανονισμό για τα αυτόνομα εμπορικά μέτρα, κατά την έναρξη ισχύος του κανονισμού αυτού.


Ιστορικό

Η ΕΕ έχει ελευθερώσει προσωρινά όλες τις εισαγωγές της από την Ουκρανία και έχει αναστείλει τα μέτρα εμπορικής άμυνας κατά ουκρανικών εταιρειών έως τις 5 Ιουνίου 2023. Με τα μέτρα αυτά, η ΕΕ προσφέρει σημαντική στήριξη στην καταπονημένη από τον πόλεμο οικονομία της Ουκρανίας. Η ΕΕ έχει δημιουργήσει επίσης λωρίδες αλληλεγγύης ώστε τα ουκρανικά σιτηρά να μπορούν να φθάσουν στις χώρες που τα χρειάζονται περισσότερο, καθώς ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας έχει περιορίσει σημαντικά την πρόσβαση της Ουκρανίας στους λιμένες της στον Εύξεινο Πόντο. Οι λωρίδες αλληλεγγύης ΕΕ–Ουκρανίας έχουν αποτελέσει σανίδα σωτηρίας για την οικονομία της Ουκρανίας και συνιστούν έναν νέο τρόπο σύνδεσης με την Ένωση, ενώ συμβάλλουν επίσης στην αποτροπή μιας παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης.

Η απότομη αύξηση της κίνησης στα σύνορα μεταξύ Ουκρανίας και ΕΕ είχε αντίκτυπο στο κόστος της διακίνησης και δημιούργησε σημεία συμφόρησης, με αποτέλεσμα τον κορεσμό των δυνατοτήτων αποθήκευσης και των εφοδιαστικών αλυσίδων. Οι έκτακτες αυτές περιστάσεις επηρεάζουν την οικονομική βιωσιμότητα των τοπικών παραγωγών σε αυτά τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή έκρινε ότι η κατάσταση δικαιολογεί την ανάληψη άμεσης δράσης σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 9 του κανονισμού για τα αυτόνομα εμπορικά μέτρα.
 

Για περισσότερες πληροφορίες

Εκτελεστικός κανονισμός της Επιτροπής για τη θέσπιση προληπτικών μέτρων σχετικά με ορισμένα προϊόντα καταγωγής Ουκρανίας

Εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με την Ουκρανία

 

Δηλώσεις

Μετά την έναρξη του απρόκλητου και αδικαιολόγητου επιθετικού πολέμου της Ρωσίας, η ΕΕ έχει αναλάβει έντονη και σταθερή δράση για να στηρίξει την ικανότητα της Ουκρανίας να εξάγει τα προϊόντα της, συμπεριλαμβανομένων των σιτηρών, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη σίτιση όλου του κόσμου αλλά και αναγκαία για τη συγκράτηση των τιμών των τροφίμων. Τα σημερινά μέτρα αποτελούν μέρος μιας δέσμης μέτρων η οποία τηρεί την ισχυρή μας δέσμευση υπέρ της Ουκρανίας, ενώ παράλληλα ανταποκρίνονται στις ανησυχίες των γειτονικών κρατών μελών της ΕΕ που αφορούν τη διακίνηση και το εμπόριο. Είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι με αυτή τη δέσμη μέτρων η ΕΕ συνεχίζει να ακολουθεί μια ενιαία προσέγγιση, αντί για μονομερή μέτρα που θα μπορούσαν να απειλήσουν την ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς μας.

κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, εκτελεστικός αντιπρόεδρος αρμόδιος για το εμπόριο - 02/05/2023

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
3 Μαΐου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα