Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο19 Δεκεμβρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Η Επιτροπή θα εκδώσει το πρώτο εξάμηνο του 2023 ομόλογα της ΕΕ ύψους έως 80 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της ανάκαμψης από την πανδημία και για τη στήριξη της Ουκρανίας

Η Επιτροπή θα εκδώσει το πρώτο εξάμηνο του 2023 ομόλογα της ΕΕ ύψους έως 80 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της ανάκαμψης από την πανδημία και για τη στήριξη της Ουκρανίας      

Logo Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι προτίθεται να εκδώσει μακροπρόθεσμα ομόλογα της ΕΕ ύψους έως 80 δισ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023, στο πλαίσιο της ενοποιημένης χρηματοδοτικής προσέγγισής της. Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης, η Επιτροπή —εξ ονόματος της ΕΕ— θα εκδίδει στο εξής μόνο «ομόλογα της ΕΕ» και όχι χωριστά ομόλογα για μεμονωμένα προγράμματα όπως το SURE και η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή (ΜΧΣ).

Τα προγράμματα που θα χρηματοδοτηθούν μέσω της ενιαίας χρηματοδοτικής προσέγγισης κατά το πρώτο εξάμηνο του νέου έτους είναι το πρόγραμμα ανάκαμψης NextGenerationEU και το νέο πρόγραμμα μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής+ για την Ουκρανία. Για το πρώτο εξ αυτών η χρηματοδότηση θα ανέλθει σε περίπου 70 δισ. ευρώ, ενώ για το δεύτερο σε περίπου 10 δισ. ευρώ.

Η ενιαία χρηματοδοτική προσέγγιση θα επιτρέψει στα μέσα που αναπτύχθηκαν για το NextGenerationEU να χρησιμοποιηθούν με τον ίδιο τρόπο για άλλα δανειοδοτικά προγράμματα. Όλα αυτά τα προγράμματα μπορούν να χρηματοδοτηθούν με ευέλικτο τρόπο, με βάση τα έσοδα ενός ενιαίου συστήματος συναλλαγών γραμματίων και ομολόγων της ΕΕ.

Το πράσινο πρόγραμμα NextGenerationEU θα συνεχίσει να χρηματοδοτείται μέσω χωριστών εκδόσεων πράσινων ομολόγων NextGenerationEU. Με τον τρόπο αυτό, οι επενδυτές θα συνεχίσουν να έχουν τη δυνατότητα να επαληθεύουν ότι τα έσοδα από τα πράσινα ομόλογα του NextGenerationEU αντιστοιχούν με την πάροδο του χρόνου σε επιλέξιμες δαπάνες πράσινων ομολόγων σύμφωνα με το πλαίσιο πράσινων ομολόγων NextGenerationEU.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαχειρίζεται επί του παρόντος δύο σημαντικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται μέσω χρηματοδότησης από τις κεφαλαιαγορές, το μέσο ανάκαμψης NextGenerationEU ύψους περίπου 800 δισ. ευρώ από τα μέσα του 2021 έως το τέλος του 2026 και το πρόγραμμα μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής+, για την παροχή στήριξης ύψους 18 δισ. ευρώ στην Ουκρανία το 2023.
 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου και στις σχετικές ερωταπαντήσεις.
 

(Για περισσότερες πληροφορίες: Balazs Ujvari — Τηλ.: + 32 229 54578· Claire Joawn — Τηλ.: + 32 229 56859)

Press Release in English

 

 

 

 

 

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
19 Δεκεμβρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα