Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο12 Σεπτεμβρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή στηρίζει ενώσεις τοπικών και περιφερειακών αρχών για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης

Logo Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέγραψε συμβάσεις-πλαίσιο εταιρικής σχέσης με πέντε ενώσεις τοπικών αρχών σε όλο τον κόσμο: Association Internationale des Maires Francophones (AIMF), Commonwealth Local Governments Forum (CLGF), Platforma/Conseil Européen des Municipalités et Régions (CEMR), United Cities and Local Governments (UCLG), και United Cities and Local Governments of Africa (UCLGA). Οι συμφωνίες αυτές, οι οποίες στηρίζονται με 50 εκατ. ευρώ από το μέσο NDICI-Global Europe, βοηθούν τις τοπικές αρχές και τις ενώσεις τους στη χάραξη πολιτικών για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης σε τοπικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο.

Η Επίτροπος Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων κ. Γιούτα Ουρπιλάινεν δήλωσε σχετικά: «Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές και οι ενώσεις τους είναι βασικοί εταίροι της εξωτερικής δράσης της ΕΕ, χάρη στη συμβολή τους στην προώθηση της βιώσιμης και συμπεριληπτικής ανάπτυξης κατά τρόπο που να δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για όλους και να μην αφήνει κανέναν και καμία στο περιθώριο. Είναι συλλογική μας ευθύνη να επανέλθουμε στην πορεία επίτευξης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ως το 2027, η ΕΕ θα στηρίξει τις προσπάθειες των τοπικών αρχών για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και την καταπολέμηση των ανισοτήτων με τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ, πέραν των 50 εκατ. ευρώ με τα οποία στηρίζει τις ενώσεις τους βάσει των πέντε αυτών συμφωνιών.» Οι πέντε νέες συμφωνίες εταιρικής σχέσης, οι οποίες θα ισχύσουν ως τις 31 Απριλίου 2026, αναγνωρίζουν τη συνεισφορά των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των πολιτικών που είναι αναγκαίες για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, ιδίως για να καταστήσουν τους οικισμούς και τις πόλεις συμπεριληπτικές, ασφαλείς, ανθεκτικές και βιώσιμες. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε το δελτίο Τύπου μας.

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
12 Σεπτεμβρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα