Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο6 Νοεμβρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή στέλνει στην AliExpress αίτημα παροχής πληροφοριών στο πλαίσιο του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες

The Berlaymont Building and European Flags

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε επισήμως στην AliExpress αίτημα παροχής πληροφοριών στο πλαίσιο του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Η Επιτροπή ζητεί από την AliExpress να παράσχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει για να συμμορφωθεί με υποχρεώσεις που σχετίζονται με εκτιμήσεις κινδύνου και μέτρα μετριασμού για την προστασία των καταναλωτών στο διαδίκτυο, ιδίως όσον αφορά τη διάδοση παράνομων προϊόντων, όπως πλαστών φαρμάκων, στο διαδίκτυο.

Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς κ. Τιερί Μπρετόν δήλωσε σχετικά: «Ο κανονισμός για τις ψηφιακές υπηρεσίες δεν αφορά μόνο τη ρητορική μίσους, την παραπληροφόρηση και τον κυβερνοεκφοβισμό. Προβλέπει επίσης την αφαίρεση παράνομων ή επισφαλών προϊόντων που πωλούνται εντός της ΕΕ μέσω πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου, συμπεριλαμβανομένων των όλο και περισσότερων ψεύτικων και δυνητικά επικίνδυνων για τη ζωή φαρμάκων και φαρμακευτικών προϊόντων που πωλούνται στο διαδίκτυο.»

Η AliExpress πρέπει να παράσχει τις ζητούμενες πληροφορίες στην Επιτροπή έως τις 27 Νοεμβρίου 2023. Η Επιτροπή θα κρίνει τα επόμενα βήματα αφού αξιολογήσει τις απαντήσεις της AliExpress. Τα βήματα αυτά ενδέχεται να συνεπάγονται την επίσημη κίνηση διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 66 του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 2 του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες, η Επιτροπή δύναται να επιβάλει πρόστιμα για ανακριβείς, ελλιπείς ή παραπλανητικές πληροφορίες σε απάντηση αιτήματος παροχής πληροφοριών. Σε περίπτωση που η AliExpress δεν απαντήσει, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει τις πληροφορίες με απόφασή της. Στην περίπτωση αυτή, η εκπρόθεσμη απάντηση μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή περιοδικών χρηματικών ποινών.

Μετά τον χαρακτηρισμό της ως πολύ μεγάλης επιγραμμικής πλατφόρμας, η AliExpress υπέχει υποχρέωση συμμόρφωσης με όλες τις διατάξεις που εισήγαγε ο κανονισμός για τις ψηφιακές υπηρεσίες, όπως της αξιολόγησης και του μετριασμού των κινδύνων που σχετίζονται με τη διάδοση παράνομου και επιβλαβούς περιεχομένου και τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στην άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
6 Νοεμβρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα