Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο30 Ιανουαρίου 2024Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Η Επιτροπή προτείνει τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών πληροφοριών εσωτερικής ναυσιπλοΐας στην ΕΕ

Visit of representatives of EU Transportation and Mobility startup compagnies to the European Commission

Χθες, η Επιτροπή ενέκρινε μια νέα πρόταση για τη βελτίωση της διαχείρισης της κυκλοφορίας στους ποταμούς και τις διώρυγες της ΕΕ, η οποία έρχεται σε συνέχεια του σχεδίου δράσης για περισσότερες εμπορευματικές μεταφορές μέσω των ευρωπαϊκών εσωτερικών πλωτών οδών, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τη στρατηγική για βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα. Οι εσωτερικές πλωτές μεταφορές είναι ενεργειακά αποδοτικές και προσφέρουν τη δυνατότητα ροής που είναι σχεδόν απαλλαγμένη από προβλήματα συμφόρησης.

Η Επίτροπος Μεταφορών κ. Αντίνα Βαλεάν δήλωσε σχετικά: «Τα μέτρα που προτάθηκαν σήμερα θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία της εσωτερικής ναυσιπλοΐας και της διαχείρισης της κυκλοφορίας σε όλους τους ευρωπαϊκούς ποταμούς, όπως στον Δούναβη και τον Ρήνο. Οι σύγχρονες υπηρεσίες πληροφοριών εσωτερικής ναυσιπλοΐας θα βοηθήσουν τους πλοιάρχους και τους κυβερνήτες να συνεννοούνται καλύτερα και ευκολότερα με τους φορείς εκμετάλλευσης λιμένων και τις λιμενικές αρχές, προκειμένου να προγραμματίζουν και να εκτελούν καλύτερα τα ταξίδια τους. Αυτή η εξέλιξη θα συμβάλει στην περαιτέρω ενσωμάτωση των εσωτερικών πλωτών μεταφορών στις σύγχρονες διαδικασίες εφοδιαστικής και στις πολυτροπικές αλυσίδες.»  

Η πρόταση επικαιροποιεί την υφιστάμενη οδηγία για τις υπηρεσίες πληροφοριών εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ΥΠΕΝ), επικαιροποιώντας μεταξύ άλλων τις διατάξεις σχετικά με τις πληροφορίες και τη διαχείριση της κυκλοφορίας, τις πληροφορίες για την κατάσταση των πλωτών οδών και των υποδομών, τον σχεδιασμό δρομολογίων για τους πλοιάρχους και την υποβολή αναφορών στις αρχές. Οι ΥΠΕΝ καλύπτουν σχεδόν 13.000 χιλιόμετρα διασυνδεδεμένων πλωτών οδών σε 12 κράτη μέλη της ΕΕ.   

Η οδηγία του 2005 είχε θετικό αντίκτυπο στην εναρμόνιση των εν λόγω υπηρεσιών πληροφόρησης σε ολόκληρη την ΕΕ. Ήρθε πλέον η ώρα να εκσυγχρονιστεί, ώστε να αντικατοπτρίζει τα διδάγματα που αντλήθηκαν από αυτά τα νέα δεδομένα, και να προσαρμοστεί στις τρέχουσες και τις μελλοντικές προκλήσεις, όπως η περαιτέρω ψηφιοποίηση, η αποδοτικότητα, η βιωσιμότητα και η ανταγωνιστικότητα των μεταφορών, καθώς και η αλλαγή του τρόπου εκτέλεσης των μεταφορών. Η χθεσινή πρόταση προβλέπει ένα πλαίσιο για τη δράση των ΥΠΕΝ και διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία τους, και στόχο έχει να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα δεδομένων και την εναρμόνιση των τεχνικών προδιαγραφών, ικανοποιώντας παράλληλα τις προσδοκίες του τομέα των εσωτερικών πλωτών μεταφορών.   

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ

(Για περισσότερες πληροφορίες: Adalbert Jahnz — Τηλ.: + 32 2 295 31 56· Deborah Almerge-Ruckert — Τηλ.: + 32 2 298 79 86) 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
30 Ιανουαρίου 2024
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα