Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο22 Νοεμβρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή προτείνει ολοκληρωμένη παρακολούθηση για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των ευρωπαϊκών δασών

forest δάσος δάση

Η Επιτροπή προτείνει έναν κανονισμό για την παρακολούθηση των δασών, ο οποίος θα καλύψει τα υφιστάμενα κενά πληροφόρησης όσον αφορά τα ευρωπαϊκά δάση και θα δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη βάση γνώσεων για τα δάση, ώστε να μπορέσουν τα κράτη μέλη, οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές δασών να βελτιώσουν την ανταπόκρισή τους στις αυξανόμενες πιέσεις που ασκούνται στα δάση και να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους.

Τα δάση αποτελούν καίριο σύμμαχο στη μάχη για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας βιοποικιλότητας και είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και της βιοοικονομίας. Δυστυχώς, τα ευρωπαϊκά δάση υφίστανται πολλές και διαφορετικές πιέσεις, που σχετίζονται μεταξύ άλλων με την κλιματική αλλαγή και τη μη βιώσιμη ανθρώπινη δραστηριότητα. 

Η καλύτερη παρακολούθηση θα καταστήσει δυνατή τη λήψη μέτρων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δασών απέναντι σε διασυνοριακές απειλές από επιβλαβείς οργανισμούς, ξηρασίες και δασικές πυρκαγιές που επιδεινώνονται από την κλιματική αλλαγή, θα επιτρέψει την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων, όπως η ανθρακοδεσμευτική γεωργία, και θα στηρίξει τη συμμόρφωση με τη συμφωνηθείσα νομοθεσία της ΕΕ. Τέλος, θα συμβάλει στην ενίσχυση της ικανότητας των δασών να επιτελούν τις πολλαπλές ζωτικής σημασίας περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές λειτουργίες τους, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου τους ως φυσικών καταβοθρών άνθρακα.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο:

Παρακολουθήστε τη ζωντανή συνέντευξη Τύπου των Επιτρόπων κ. Σινκέβιτσιους και κ. Χούκστρα στο EbS.

 Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
22 Νοεμβρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα