Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο24 Ιανουαρίου 2024Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Η Επιτροπή προτείνει νέες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της οικονομικής ασφάλειας

ec rep

Η Επιτροπή ενέκρινε πέντε πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της οικονομικής ασφάλειας της ΕΕ σε μια περίοδο αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων και ριζικών τεχνολογικών αλλαγών. Η δέσμη μέτρων αποσκοπεί στην ενίσχυση της οικονομικής ασφάλειας της ΕΕ, διατηρώντας παράλληλα τον ανοικτό χαρακτήρα του εμπορίου, των επενδύσεων και της έρευνας για την οικονομία της ΕΕ, σύμφωνα με τη στρατηγική για την ευρωπαϊκή οικονομική ασφάλεια του Ιουνίου του 2023.

Οι σημερινές προτάσεις αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσέγγισης τριών πυλώνων όσον αφορά την οικονομική ασφάλεια της ΕΕ μέσω της προώθησης της ανταγωνιστικότητάς της, της προστασίας έναντι των κινδύνων και της σύμπραξης με το ευρύτερο δυνατό φάσμα χωρών για την προώθηση κοινών συμφερόντων οικονομικής ασφάλειας.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο εξής υλικό για τον Τύπο:

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
24 Ιανουαρίου 2024
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα