Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο31 Ιανουαρίου 2024Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Η Επιτροπή προτείνει νέα μέτρα για την πρόληψη του καρκίνου μέσω εμβολιασμού στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου

fighting cancer

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει μια σύσταση για τη στήριξη των κρατών μελών στις προσπάθειές τους για την πρόληψη του καρκίνου μέσω του εμβολιασμού. Η στήριξη αυτή στοχεύει κυρίως στην ενθάρρυνση της χρήσης δύο βασικών εμβολίων που μπορούν να αποτρέψουν ιογενείς λοιμώξεις οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε καρκίνο, τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) και τον ιό της ηπατίτιδας Β (HBV), καθώς και στη βελτιωμένη παρακολούθηση των ποσοστών εμβολιαστικής κάλυψης.

Η σύσταση αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου, το οποίο αποτελεί βασικό πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας. Εκτιμάται ότι περίπου το 40% των κρουσμάτων καρκίνου στην ΕΕ μπορούν να προληφθούν. Ωστόσο, σύμφωνα με μια νέα έκθεση που δημοσιεύτηκε σήμερα, μόνο το 5% περίπου των συνολικών δαπανών για την υγεία δαπανήθηκε για την πρόληψη στα κράτη μέλη της ΕΕ το 2021.

Ο Αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας κ. Μαργαρίτης Σχοινάς δήλωσε σχετικά: «Με το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου έχουμε αναλάβει ισχυρή πολιτική δέσμευση για τη βελτίωση της ζωής όλων των συμπολιτών μας που επηρεάζονται απ’ αυτή τη νόσο. Με τη σημερινή πρόταση, η ΕΕ παρέχει στήριξη στα κράτη μέλη για την ενίσχυση της πρόληψης του καρκίνου, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των παιδιών, των νέων και των ευάλωτων πληθυσμών. Η πρόληψη θα είναι πάντα ο καλύτερος τρόπος για να καταπολεμήσουμε τον καρκίνο και, με το 40% των κρουσμάτων να αποδίδεται σε αιτίες που μπορούν να προληφθούν, υπάρχει περιθώριο για να αλλάξουμε αυτά τα δεδομένα.»

Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων κ. Στέλλα Κυριακίδου δήλωσε τα εξής: «Η πρόληψη είναι πάντα καλύτερη από τη θεραπεία. Κάθε χρόνο στην ΕΕ χάνονται σχεδόν 14.000 ζωές λόγω καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και αναφέρονται πάνω από 16.000 νέες λοιμώξεις από ηπατίτιδα Β. Έχοντας στη διάθεσή μας ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια, έχουμε μια ιστορική ευκαιρία να εξαλείψουμε τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και άλλους καρκίνους που προκαλούνται απ’ αυτούς τους ιούς. Η σημερινή πρόταση αποτελεί βασικό μέρος των εργασιών μας για την πρόληψη στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου, ενός εκ των βασικών πυλώνων μιας ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας που προστατεύει την υγεία των πολιτών μας, ιδίως της νεολαίας μας. Η Επιτροπή είναι έτοιμη να στηρίξει τα κράτη μέλη με κάθε δυνατό τρόπο ώστε να μειωθεί ο αριθμός των ατόμων που επηρεάζονται από τον καρκίνο.»

Σε πολλά κράτη μέλη, η εμβολιαστική κάλυψη για τον ιό των θηλωμάτων είναι πολύ κάτω από το 50% στα κορίτσια, ενώ τα δεδομένα για τα αγόρια και τους νεαρούς ενήλικες είναι περιορισμένα. Υπάρχει επίσης σημαντική έλλειψη δεδομένων σχετικά με τα ποσοστά εμβολιασμού κατά της ηπατίτιδας Β. Η σημερινή σύσταση περιλαμβάνει μια σειρά μέτρων που θα μπορούσαν να λάβουν τα κράτη μέλη για την αύξηση της χρήσης αυτών των ζωτικής σημασίας εμβολίων, καθώς και για τη βελτίωση της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου και στις ερωταπαντήσεις.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Stefan De Keersmaecker — Τηλ.: + 32 2 298 46 80· Ana Apse-Paese — Τηλ.: + 32 2 298 73 48)

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
31 Ιανουαρίου 2024
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα