Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο10 Οκτωβρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή προτείνει αλιευτικές δυνατότητες για το 2024 στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο

aquaculture

Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα την πρότασή της σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2024 στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο. Η εν λόγω πρόταση προωθεί τη βιώσιμη διαχείριση των ιχθυαποθεμάτων στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο και υλοποιεί τις πολιτικές δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στη διακήρυξη MedFish4Eever και στη Δήλωση της Σόφιας.

Η Επιτροπή, βάσει των τελευταίων επιστημονικών συστάσεων, προτείνει να χρησιμοποιηθούν τα ίδια εργαλεία με εκείνα που παρουσιάστηκαν στις αλιευτικές δυνατότητες του 2022 και του 2023. Τα εργαλεία αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αλιευτική προσπάθεια για τις μηχανότρατες και τα παραγαδιάρικα, καθώς και όρια αλιευμάτων για τις γαρίδες βαθέων υδάτων. Τα μέτρα αυτά θεσπίστηκαν με το πολυετές σχέδιο για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα, με στόχο την επίτευξη της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης έως την 1η Ιανουαρίου 2025, δηλαδή της μέγιστης ποσότητας ψαριών τα οποία οι αλιείς μπορούν να αλιεύουν από τη θάλασσα χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η αναγέννηση και η μελλοντική παραγωγικότητα του αποθέματος.

Οι περισσότερες αλιευτικές δυνατότητες θα προταθούν σε μεταγενέστερο στάδιο, μετά τα συμπεράσματα της ετήσιας συνόδου της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (6-10 Νοεμβρίου 2023) και τις επιστημονικές συστάσεις για τα βενθοπελαγικά αποθέματα στο πλαίσιο του πολυετούς σχεδίου για τη Δυτική Μεσόγειο, οι οποίες αναμένεται να υποβληθούν στα τέλη Οκτωβρίου. 

Το Συμβούλιο θα συζητήσει την πρόταση της Επιτροπής στις 11 και 12 Δεκεμβρίου και θα καθορίσει την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων. Ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2024. 

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη σημερινή πρόταση περιλαμβάνονται στο σχετικό δελτίο Τύπου.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Adalbert Jahnz — Τηλ.: + 32 2 295 31 56· Daniela Stoycheva — Τηλ.: + 32 2 295 36 64)

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
10 Οκτωβρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα