Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο12 Ιουνίου 2024Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή παρουσιάζει το κοινό σχέδιο εφαρμογής του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο

Read-out of the weekly meeting of the von der Leyen Commission by Margaritis Schinas, Vice-President of the European Commission, and Ylva Johansson, European Commissioner, on the Common Implementation Plan for the Pact on Migration and Asylum

Κατόπιν της επίτευξης της συμφωνίας-ορόσημου επί του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, ξεκινούν οι εργασίες προκειμένου η ευρεία και περίπλοκη δέσμη νομοθετικών πράξεων να μετουσιωθεί σε επιχειρησιακή πραγματικότητα κατά την επόμενη διετία. 

Το κοινό σχέδιο εφαρμογής του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, το οποίο εγκρίθηκε σήμερα από την Επιτροπή, καθορίζει τα βασικά βήματα που δώσουν τη δυνατότητα σε όλα τα κράτη μέλη να αναπτύξουν τις νομικές και επιχειρησιακές ικανότητες που είναι αναγκαίες για την επιτυχή εφαρμογή της νέας νομοθεσίας έως τα μέσα του 2026. Επιπλέον, οι οργανισμοί της ΕΕ θα παρέχουν επιχειρησιακή και στοχευμένη στήριξη στα κράτη μέλη καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

Το κοινό σχέδιο εφαρμογής παρέχει ένα υπόδειγμα γιατα εθνικά σχέδια εφαρμογής, τα οποία πρέπει να εγκριθούν από τα κράτη μέλη έως το τέλος του χρόνου. Το κοινό σχέδιο ομαδοποιεί τις νομικές, τεχνικές και επιχειρησιακές εργασίες σε 10 δομικά στοιχεία, με στόχο την καλύτερη εστίαση και τη διευκόλυνση των προσπαθειών εφαρμογής των σχεδίων στην πράξη. Όλα τα δομικά στοιχεία είναι αλληλένδετακαι πρέπει να εφαρμοστούν παράλληλα.  

Το κοινό σχέδιο εφαρμογής θα παρουσιαστεί στα κράτη μέλη στο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων και στη συνέχεια θα αποτελέσει τη βάση για την προετοιμασία των εθνικών σχεδίων εφαρμογής των κρατών μελών, τα οποία αναμένονται έως τον Δεκέμβριο του 2024. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την πρόοδο της εφαρμογής του Συμφώνου και θα υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.  

Ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος αρμόδιος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας, δήλωσε σχετικά: «Σήμερα παρουσιάζουμε ένα σχέδιο για τη δουλειά που θα απαιτηθεί την προσεχή διετία, προκειμένου το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο να γίνει πραγματικότητα. Το σχέδιο αυτό αποτελεί περαιτέρω απόδειξη της αποφασιστικότητας της Επιτροπής να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα κράτη μέλη να διαθέτουν όλη την εμπειρογνωμοσύνη και την επιχειρησιακή και οικονομική στήριξη που χρειάζονται, προκειμένου να μετουσιώσουν τις νομικές δεσμεύσεις σε πράξη. Δεν ξεκινούν όλα τα κράτη μέλη από το ίδιο σημείο, αλλά θα τερματίσουμε όλοι μαζί.»

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου.

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
12 Ιουνίου 2024
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα