Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο23 Φεβρουαρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή παρουσιάζει επικαιροποιημένη εμπεριστατωμένη επισκόπηση των στρατηγικών εξαρτήσεων της Ευρώπης

Σήμερα, η Επιτροπή δημοσίευσε τη δεύτερη έκδοση εμπεριστατωμένης ανάλυσης των στρατηγικών εξαρτήσεων της Ευρώπης.

logo

Η έκθεση εξετάζει πέντε τομείς —σπάνιες γαίες και μαγνήσιο, χημικά προϊόντα, ηλιακοί συλλέκτες, κυβερνοασφάλεια και λογισμικό ΤΠ— όπου η Ευρώπη αντιμετωπίζει στρατηγικές εξαρτήσεις από τρίτες χώρες. Στόχος είναι να ενισχυθεί η καλύτερη κατανόηση των κινδύνων και των ευκαιριών για την αντιμετώπισή τους.

Η σημερινή έκθεση παρακολούθησης σχετικά με τις στρατηγικές εξαρτήσεις επισημαίνει τα εξής:

  • Οι στρατηγικές εξαρτήσεις που σχετίζονται με σπάνιες γαίες, το μαγνήσιο και τους φωτοβολταϊκούς συλλέκτες απορρέουν από την ισχυρή συγκέντρωση της παγκόσμιας παραγωγής στην Κίνα και τις τρέχουσες περιορισμένες επιλογές διαφοροποίησης του εφοδιασμού, ακόμη και εντός της ΕΕ, ή υποκατάστασης. Επίσης, εντοπίζονται εξαρτήσεις για μια σειρά χημικών ουσιών ζωτικής σημασίας σε ένα φάσμα βιομηχανικών οικοσυστημάτων. Επιπλέον, η έκθεση εντοπίζει αδυναμίες σε σύγκριση με τους παγκόσμιους ανταγωνιστές της ΕΕ για βασικές τεχνολογίες, όπως η κυβερνοασφάλεια και το λογισμικό ΤΠ.
  • Εξετάζοντας τους τομείς που αναλύθηκαν στην πρώτη έκδοση της εμπεριστατωμένης επισκόπησης, η έκθεση αξιολογεί τη δέσμη δράσεων που έχουν αναληφθεί για την αντιμετώπιση των εντοπισμένων στρατηγικών εξαρτήσεων. Στην έκθεση συμπεραίνεται ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, όπως για παράδειγμα οι δίαυλοι επενδύσεων μέσω υφιστάμενων βιομηχανικών συμμαχιών για τις πρώτες ύλες, τις μπαταρίες και το υδρογόνο, καθώς και μέσω συμμαχιών που δρομολογήθηκαν πρόσφατα για ημιαγωγούς και υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους· η προώθηση της έγκρισης κανονιστικών προτάσεων της Επιτροπής σχετικά με τις μπαταρίες, το υδρογόνο και τους ημιαγωγούς· και νέες διεθνείς εταιρικές σχέσεις, όπως στον τομέα των πρώτων υλών. Η έκθεση υπογραμμίζει επίσης τον ρόλο των σημαντικών έργων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος στην επίτευξη ρηξικέλευθης καινοτομίας, για παράδειγμα στους τομείς των ημιαγωγών και των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους.

Η έκθεση βασίζεται στις πρώτες αναλύσεις που υποστηρίζουν την επικαιροποιημένη βιομηχανική στρατηγική του 2021, με στόχο τη μετάβαση της Ευρώπης σε μια πράσινη, ψηφιακή, ανθεκτική και παγκοσμίως ανταγωνιστική οικονομία, λαμβανομένου παράλληλα υπόψη του αντικτύπου της πανδημίας COVID-19 στην ενιαία αγορά.

Ιστορικό

Τον Μάιο του 2021 η Επιτροπή δημοσίευσε την επικαιροποιημένη βιομηχανική στρατηγική της, η οποία ανταποκρίνεται στα διδάγματα που αντλήθηκαν από την πανδημία COVID-19 για την τόνωση της οικονομικής ανάκαμψης της Ευρώπης και την ενίσχυση της ανοικτής στρατηγικής αυτονομίας της. Η ίδια η επικαιροποιημένη στρατηγική επιβεβαιώνει τις προτεραιότητες που καθορίστηκαν το προηγούμενο έτος στην ανακοίνωση του Μαρτίου 2020 για τη νέα βιομηχανική στρατηγική, όπου καθορίζεται η πορεία για την πράσινη και την ψηφιακή βιομηχανική μετάβαση της Ευρώπης.https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digi…

Η επικαιροποιημένη βιομηχανική στρατηγική του 2021 συνοδεύτηκε από έκθεση στην οποία αναλύονται οι στρατηγικές εξαρτήσεις της Ευρώπης. Αυτό περιλάμβανε ανάλυση περισσότερων από 5.000 προϊόντων, όπου διαπιστώθηκε ότι 137 προϊόντα σε ευαίσθητα οικοσυστήματα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από ξένους προμηθευτές. Επιπλέον, η έκθεση παρουσίασε ένα πρώτο στάδιο εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων για έξι στρατηγικούς τομείς στους οποίους η ΕΕ αντιμετωπίζει εξαρτήσεις, δηλαδή πρώτες ύλες, μπαταρίες, δραστικές φαρμακευτικές ουσίες, καθαρό υδρογόνο, ημιαγωγοί, καθώς και τεχνολογίες υπολογιστικού νέφους και παρυφών.

Περισσότερες πληροφορίες

Δεύτερη έκθεση για τις στρατηγικές εξαρτήσεις

Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τις εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις των στρατηγικών εξαρτήσεων

Επικαιροποίηση βιομηχανικής στρατηγικής 2021

Ακολουθήστε τους λογαριασμούς @EU_Commission και @EU_Growth στο Twitter

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
23 Φεβρουαρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα