Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο30 Μαΐου 2024Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τη στήριξη των γεωργών σε περίπτωση έκτακτων καιρικών φαινομένων

agriculture2

Σήμερα η Επιτροπή εξέδωσε μια ανακοίνωση με την οποία αποσαφηνίζει την επίκληση της ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων στον γεωργικό τομέα της ΕΕ σε περιπτώσεις απρόβλεπτων και ακραίων καιρικών φαινομένων.

Η έννοια της ανωτέρας βίας επιτρέπει στους γεωργούς που δεν έχουν καταφέρει να εκπληρώσουν όλες τις απαιτήσεις της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) λόγω έκτακτων και απρόβλεπτων γεγονότων που εκφεύγουν του ελέγχου τους (όπως σοβαρές ξηρασίες ή πλημμύρες) να μην χάσουν τη στήριξη της ΚΓΠ.

Η σημερινή ανακοίνωση διευκρινίζει ότι μπορεί να συντρέχει ανωτέρα βία για όλους τους γεωργούς που εργάζονται σε μια οριοθετημένη περιοχή, η οποία έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές ή σοβαρά και απρόβλεπτα καιρικά φαινόμενα. Τούτο σημαίνει ότι οι γεωργοί που είναι εγκατεστημένοι στην πληγείσα περιοχή δεν θα χρειάζεται να συμπληρώσουν ατομικές αιτήσεις ή να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της ανωτέρας βίας.

Αποσαφηνίζοντας τη νομική ερμηνεία της έννοιας αυτής, η Επιτροπή επιδιώκει να παράσχει ασφάλεια στους πληττόμενους γεωργούς όσον αφορά τις ενισχύσεις τους στο πλαίσιο της ΚΓΠ, διασφαλίζοντας παράλληλα ομοιόμορφη εφαρμογή σε όλη την Ένωση από τις εθνικές διοικήσεις. Η εν λόγω ανακοίνωση εντάσσεται στα μέτρα που λαμβάνει η Επιτροπή για τη μείωση του διοικητικού φόρτου που επωμίζονται οι γεωργοί της ΕΕ.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό δελτίο Τύπου.

(Περισσότερες πληροφορίες: Olof Gill — Τηλ.: : +32 2 296 59 66· Thérèse Lerebours — Τηλ.: : +32 2 296 33 03)

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
30 Μαΐου 2024
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα