Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο15 Ιανουαρίου 2024Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή κρίνει ότι μπορούν να συνεχιστούν οι ροές προσωπικών δεδομένων μεταξύ της ΕΕ και 11 τριτων χωρών και εδαφών

The Berlaymont Building and European Flags

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκλήρωσε επιτυχώς την επανεξέταση 11 υφιστάμενων αποφάσεων επάρκειας. Οι αποφάσεις αυτές είχαν εκδοθεί βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων, η οποία ίσχυε προ της θέσης σε ισχύ του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ). Στην έκθεσή της, η Επιτροπή επισημαίνει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ανδόρα, την Αργεντινή, το Γκέρνζι, την Ελβετία, το Ισραήλ, τον Καναδά, τη Νέα Ζηλανδία, τη Νήσο του Μαν, την Ουρουγουάη, το Τζέρζι και τις Φερόες Νήσους συνεχίζουν να χαίρουν επαρκών διασφαλίσεων προστασίας. Κατά συνέπεια, οι αποφάσεις επάρκειας που έχουν εκδοθεί για τις 11 ανωτέρω δικαιοδοσίες παραμένουν σε ισχύ και τα δεδομένα μπορούν να συνεχίσουν να ρέουν ελεύθερα προς αυτές.

Σύμφωνα με την επανεξέταση, τα πλαίσια προστασίας των δεδομένων στις ανωτέρω δικαιοδοσίες έχουν ευθυγραμιστεί περαιτέρω με το πλαίσιο της ΕΕ και έχουν ενισχύσει την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο ΓΚΠΔ ενέπνευσε θετικές αλλαγές, όπως η θέσπιση νέων δικαιωμάτων για τα φυσικά πρόσωπα, η ενίσχυση της ανεξαρτησίας και των εξουσιών των αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή του σεβασμού της ιδιωτικότητας και ο εκσυγχρονισμός των κανόνων για τις διεθνείς διαβιβάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. το σχετικό δελτίο Τύπου.

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
15 Ιανουαρίου 2024
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα