Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο29 Νοεμβρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Η Επιτροπή και ο Ύπατος Εκπρόσωπος παρουσιάζουν μια στρατηγική έκθεση προοπτικής σχετικά με την πορεία των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας

turkey

Αθήνα, 29/11/2023

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ύπατος Εκπρόσωπος εξέδωσαν μια κοινή ανακοίνωση σχετικά με την πορεία των πολιτικών, οικονομικών και εμπορικών σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας, σε συνέχεια όσων αποφασίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 29 και 30 Ιουνίου 2023.

Η σημερινή κοινή ανακοίνωση βασίζεται στην κοινή ανακοίνωση, την οποία υπέβαλαν η Επιτροπή και ο Ύπατος Εκπρόσωπος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Μάρτιο του 2021 και την επικαιροποιεί. Περιγράφει την πορεία των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας σε βασικούς τομείς και διατυπώνει συστάσεις, με στόχο την προαγωγή των σχέσεων με στρατηγικό και μακρόπνοο τρόπο, στο σημερινό ταχέως μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον και περιβάλλον ασφάλειας.

Η ύπαρξη ενός σταθερού και ασφαλούς περιβάλλοντος στην Ανατολική Μεσόγειο και η ανάπτυξη μιας αμοιβαία επωφελούς σχέσης συνεργασίας με την Τουρκία είναι προς το στρατηγικό συμφέρον της ΕΕ. Για να επιδιωχθούν οι στόχοι αυτοί, σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση του Μαρτίου 2021 και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ύπατος Εκπρόσωπος συνιστούν τη λήψη πρόσθετων μέτρων για εποικοδομητική συνεργασία σε βασικούς τομείς, με προοδευτικό, αναλογικό και αναστρέψιμο τρόπο και βάσει των προϋποθέσεων που όρισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ενώ ταυτόχρονα παραμένουν αποφασισμένοι να χρησιμοποιήσουν τα μέσα και τις επιλογές που έχει στη διάθεσή της η ΕΕ για την υπεράσπιση των συμφερόντων της ιδίας και των κρατών μελών της.

Τώρα, μετά την έγκρισή της από το Σώμα των Επιτρόπων, η έκθεση θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προς εξέταση και καθοδήγηση.

Στις 8 Νοεμβρίου, η Επιτροπή δημοσίευσε την ανακοίνωση του 2023 σχετικά με την πολιτική διεύρυνσης και την τακτική της έκθεση χώρας για την Τουρκία, στην οποία αποτυπώνεται η τρέχουσα κατάσταση της διαδικασίας προσχώρησης.

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
29 Νοεμβρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα