Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο12 Ιανουαρίου 2024Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ενώνουν τις δυνάμεις τους για να τονώσουν τις επενδύσεις στην αμυντική καινοτομία

EU Space Strategy for Security and Defence

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) ενώνουν τις δυνάμεις τους εντείνοντας τη στήριξη που παρέχουν στην άμυνα και την ασφάλεια της ΕΕ μέσω της δημιουργίας της διευκόλυνσης μετοχικού κεφαλαίου στον τομέα της άμυνας.

Η πρωτοβουλία, η οποία περιλαμβάνει 100 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας και άλλα 75 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, θα επεκτείνει σημαντικά την επενδυτική ικανότητα του ΕΤΕ για τη στήριξη, κατά την επόμενη τετραετία, ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων και εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου με στρατηγικές που καλύπτουν αμυντικές τεχνολογίες.

Η πρωτοβουλία αυτή, ύψους 175 εκατ. ευρώ, αναμένεται να προσελκύσει πρόσθετες ιδιωτικές επενδύσεις στα επενδυτικά και επιχειρηματικά κεφάλαια που στηρίζει, μοχλεύοντας συνολικά, περίπου 500 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Η διευκόλυνση μετοχικού κεφαλαίου στον τομέα της άμυνας φιλοδοξεί να τονώσει την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος ιδιωτικών κεφαλαίων που επενδύουν στην αμυντική καινοτομία. Η πρωτοβουλία θα εστιάζει σε τεχνολογίες με δυνατότητες διπλής χρήσης σε μη στρατιωτικές και σε αμυντικές εφαρμογές, για την περαιτέρω στήριξη της ασφάλειας της ΕΕ, σύμφωνα με τους στόχους του InvestEU.

Αυτή η νέα ευκαιρία χρηματοδότησης θα συνοδεύεται από δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων για τη στήριξη των διαχειριστών στην ανάπτυξη και τη διαχείριση των κεφαλαίων τους. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου και στον σχετικό ιστότοπο.

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
12 Ιανουαρίου 2024
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα