Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο14 Δεκεμβρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Η Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή συμφωνία επί της επικαιροποίησης των κανόνων της ΕΕ περί ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων

και της προσαρμογής τους για την ψηφιακή εποχή και την κυκλική οικονομία

Μια οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επί της επικαιροποίησης και της προσαρμογής στις νέες τεχνολογίες των κανόνων της ΕΕ περί ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων, διασφαλίζοντας καλύτερη προστασία των καταναλωτών και μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις. Βάσει της οδηγίας για την ευθύνη λόγω ελαττωματικών προϊόντων, πρόσωπο που υφίσταται ζημία προκληθείσα από ένα προϊόν, μπορεί να αξιώσει αποζημίωση από τον κατασκευαστή του ή από άλλο πρόσωπο που διέθεσε το προϊόν στην ενιαία αγορά.

Η επικαιροποίηση προσαρμόζει το ισχύον σύνολο κανόνων στα ψηφιακά προϊόντα, όπως το λογισμικό και τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη τις ενημερώσεις λογισμικού και τη μηχανική μάθηση. Δεδομένου ότι τα προϊόντα είναι όλο και πιο περίπλοκα, η συμφωνία ελαφρύνει το βάρος απόδειξης για τα θύματα ελαττωματικών προϊόντων, όταν αντιμετωπίζουν υπερβολικές δυσκολίες.

Επιπλέον, δεδομένου ότι όλο και περισσότερα προϊόντα κατασκευάζονται εκτός της Ένωσης, η συμφωνία διασφαλίζει ότι υπάρχει πάντα ένας οικονομικός φορέας στην ΕΕ από τον οποίο τα θύματα μπορούν να αξιώσουν αποζημίωση. Έτσι, ενισχύονται οι ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των κατασκευαστών της ΕΕ και των κατασκευαστών τρίτων χωρών.

Οι νέοι κανόνες, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη εγκριθεί επίσημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, πρέπει να μεταφερθούν στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών και αναμένεται να τεθούν σε ισχύ το 2026.

Ο Επίτροπος κ. Τιερί Μπρετόν δήλωσε σχετικά: «Η συμφωνία επί της αναθεωρημένης οδηγίας για την ευθύνη λόγω ελαττωματικών προϊόντων αποτελεί ένα ακόμη ορόσημο στις προσπάθειές μας για την οργάνωση του ψηφιακού χώρου. Μετά την ιστορική συμφωνία της περασμένης εβδομάδας επί του κανονισμού της ΕΕ για την τεχνητή νοημοσύνη, έχουμε σήμερα μια συμφωνία επί εναρμονισμένων κανόνων ευθύνης για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και του λογισμικού. Αυτό θα προσφέρει ασφάλεια δικαίου στους προγραμματιστές σε ολόκληρη την ενιαία αγορά και θα επιτρέψει στους πολίτες και τις επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν αυτές τις νέες τεχνολογίες με ασφάλεια και αυτοπεποίθηση.»

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
14 Δεκεμβρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα