Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο8 Νοεμβρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία για τις άμεσες πληρωμές σε ευρώ

The Berlaymont Building and European Flags

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε χθες μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου επί της πρότασης της Επιτροπής να καταστούν οι άμεσες πληρωμές σε ευρώ διαθέσιμες σε όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που διατηρούν τραπεζικό λογαριασμό στην ΕΕ. Οι νέοι κανόνες, οι οποίοι εκσυγχρονίζουν τον κανονισμό του 2012 για τον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (ΕΧΠΕ), έχουν ως στόχο οι άμεσες πληρωμές σε ευρώ να είναι οικονομικά προσιτές, ασφαλείς και να διεκπεραιώνονται χωρίς εμπόδια σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι άμεσες πληρωμές προσφέρουν γρήγορες και εύχρηστες λύσεις για τους πολίτες σε καταστάσεις της καθημερινής τους ζωής, π.χ. για την άμεση λήψη κεφαλαίων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή τον άμεσο επιμερισμό του κόστους σε διάφορα κοινωνικά περιβάλλοντα. Βελτιώνουν επίσης τη διαχείριση των ταμειακών ροών για τις δημόσιες διοικήσεις και τις επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρομεσαίες, επιτρέπουν στις φιλανθρωπικές οργανώσεις και τις ΜΚΟ να έχουν άμεση πρόσβαση σε κεφάλαια, ενώ ενθαρρύνουν και τις τράπεζες να αναπτύξουν καινοτόμες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και προϊόντα.

Όσον αφορά τις μεταφορές πιστώσεων σε ευρώ, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θα υποχρεούνται να προσφέρουν άμεσες πληρωμές σε όλους τους πελάτες τους, σε κόστος όχι υψηλότερο από των παραδοσιακών μεταφορών πιστώσεων. Θα πρέπει επίσης να επαληθεύουν ότι η πληρωμή αποστέλλεται στον/στη δικαιούχο που ορίζεται από τον/την πληρωτή/πληρώτρια και να προειδοποιούν σε περίπτωση πιθανού σφάλματος ή απάτης πριν από την πραγματοποίηση της συναλλαγής. Επιπλέον, οι νέοι κανόνες θα διατηρήσουν την αποτελεσματικότητα του ελέγχου των κυρώσεων μέσω μιας εναρμονισμένης διαδικασίας. Αντί να ελέγχουν τις συναλλαγές μία προς μία, οι πάροχοι άμεσων πληρωμών θα υποχρεούνται να ελέγχουν τους πελάτες τους με βάση τους καταλόγους κυρώσεων της ΕΕ τουλάχιστον σε καθημερινή βάση.

Η Επίτροπος Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών, Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και Ένωσης Κεφαλαιαγορών κ. Μαρέιντ Μαγκίνες δήλωσε σχετικά: «Η σημερινή συμφωνία αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων πληρωμών μας, καθώς θα δώσει τη δυνατότητα στους καταναλωτές, τις καταναλώτριες, αλλά και τις επιχειρήσεις να πραγματοποιούν ταχύτερες και ευκολότερες συναλλαγές. Η δυνατότητα αποστολής και λήψης χρημάτων εντός δευτερολέπτων, χωρίς επιπλέον κόστος, θα δώσει στους πολίτες της ΕΕ τη δυνατότητα να διαχειρίζονται καλύτερα τα οικονομικά τους. Αποφέρει επίσης πραγματικά και απτά οφέλη για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρομεσαίες και τους εμπόρους, καθώς μπορούν να έχουν τη βεβαιότητα ότι τα κεφάλαια που τους μεταβιβάζονται είναι αμέσως διαθέσιμα. Η συμφωνία αυτή καταδεικνύει την ισχυρή πολιτική βούληση και τη δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου να κάνουν πραγματικότητα τις άμεσες πληρωμές σε ευρώ σε ολόκληρη την ΕΕ, προς όφελος όλων στην ΕΕ.»

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
8 Νοεμβρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα