Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο20 Φεβρουαρίου 2024Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία για την πιστοποίηση των απορροφήσεων άνθρακα σε επίπεδο ΕΕ

Meeting between Winfried Kretschmann, Minister-President of the Land of Baden-Württemberg, and Maroš Šefčovič, Executive Vice-President of the European Commission

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την προσωρινή συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου επί του πρώτου εθελοντικού πλαισίου σε επίπεδο ΕΕ για την πιστοποίηση των απορροφήσεων άνθρακα υψηλής ποιότητας. Το εν λόγω πλαίσιο πιστοποίησης θα δώσει ώθηση σε καινοτόμες τεχνολογίες απορρόφησης άνθρακα και στην ανθρακοδεσμευτική γεωργία, που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα, το περιβάλλον και τη μηδενική ρύπανση. Το νέο πλαίσιο θα βοηθήσει την ΕΕ να επιτύχει την κλιματική ουδετερότητα μέσω της πιστοποίησης των απορροφήσεων άνθρακα και της ανθρακοδεσμευτικής γεωργίας, ώστε να καταστούν διαφανείς και ασφαλείς, προλαμβάνοντας την προβολή ψευδοοικολογικής ταυτότητας και δημιουργώντας νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

 

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία κ. Μάρος Σέφτσοβιτς δήλωσε σχετικά: «Στο μέλλον, οι προσπάθειές μας για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου θα εξαρτώνται όλο και περισσότερο από την τεχνολογία και την καινοτομία, καθώς και από τη βέλτιστη χρήση των φυσικών καταβοθρών άνθρακα. Η ανάπτυξη της κατάλληλης πιστοποίησης για τις τεχνολογίες απορρόφησης άνθρακα και την ανθρακοδεσμευτική γεωργία είναι απαραίτητη για την παροχή κινήτρων και την επιβράβευση νέων πρακτικών. Η σημερινή συμφωνία μάς βάζει σε καλό δρόμο για την καθιέρωση δραστηριοτήτων απορρόφησης άνθρακα υψηλής ποιότητας σε όλη την Ευρώπη

 

Ο Επίτροπος Δράσης για το Κλίμα κ. Βόπκε Χούκστρα προσέθεσε: «Οι απορροφήσεις άνθρακα και η ανθρακοδεσμευτική γεωργία θα αποτελέσουν βασικό στοιχείο των προσπαθειών μας για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Με το νέο αυτό εθελοντικό πλαίσιο πιστοποίησης της ΕΕ για τις απορροφήσεις άνθρακα και την ανθρακοδεσμευτική γεωργία, θα δημιουργήσουμε νέες οικονομικές ευκαιρίες για τους γεωργούς, τους δασοκόμους, τους κατασκευαστές και τους φορείς καινοτομίας. Είναι σημαντικό να συνεργαστούμε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για ένα πιο βιώσιμο μέλλον, όπου η καινοτομία θα ανταποκρίνεται στην περιβαλλοντική ευθύνη. Μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα καινοτόμο επιχειρηματικό περιβάλλον για να επενδύσουμε και να αναπτύξουμε υψηλής ποιότητας απορροφήσεις άνθρακα.»

 

Ο προσωρινά συμφωνηθείς κανονισμός, ο οποίος τώρα αναμένεται να εγκριθεί επίσημα από τους δύο συννομοθέτες, θα βελτιώσει την ικανότητα της ΕΕ να ποσοτικοποιεί, να παρακολουθεί και να επαληθεύει τη γνησιότητα των απορροφήσεων άνθρακα. Ειδικότερα, θεσπίζει κανόνες για την αναγνώριση συστημάτων πιστοποίησης που να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με το πλαίσιο της ΕΕ, καθώς και ένα ειδικό σύνολο κριτηρίων για τη διασφάλιση της ποιότητας των απορροφήσεων άνθρακα και της διαφάνειας και της αξιοπιστίας της διαδικασίας πιστοποίησης.

Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου.

 

(Για περισσότερες πληροφορίες: Tim McPhie — Τηλ.: + 32 2 295 86 02· Ana Crespo Parrondo — Τηλ.: + 32 2 298 13 25· Giulia Bedini — Τηλ.: + 32 2 295 86 61)

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
20 Φεβρουαρίου 2024
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα