Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο30 Νοεμβρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία για την αντιμετώπιση των καταχρηστικών αγωγών προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού (SLAPP)

edap

Αθήνα, 30/11/2023

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την προσωρινή πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους νέους κανόνες της ΕΕ για την προστασία όσων στοχοποιούνται με στρατηγικές αγωγές προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού (SLAPP), όπως δημοσιογράφοι, υπερασπιστές δικαιωμάτων ή οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Η οδηγία, η οποία προτάθηκε από την Επιτροπή τον Απρίλιο του 2022, θεσπίζει ένα σύστημα ισχυρών διαδικαστικών εγγυήσεων σε διασυνοριακές υποθέσεις στρατηγικών αγωγών προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού. Η ύπαρξη αυτών των εγγυήσεων, αφενός, θα δώσει τη δυνατότητα στα δικαστήρια να αντιμετωπίζουν τις καταχρηστικές πρακτικές προσφυγής στη δικαιοσύνη και, αφετέρου, θα αποτρέψει τους δυνητικούς ενάγοντες από το να καταφεύγουν σε τέτοιες πρακτικές.

Όταν τεθεί σε ισχύ η νέα οδηγία, για πρώτη φορά θα υπάρχει ένα δεσμευτικό ευρωπαϊκό νομικό μέσο κατά των στρατηγικών αγωγών προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού, μετά από εκκλήσεις της κοινωνίας των πολιτών για τέτοιου είδους μέτρα στον απόηχο της δολοφονίας της Μαλτέζας δημοσιογράφου Daphne Caruana Galizia.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει τώρα να εγκρίνουν την πολιτική συμφωνία.

Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου.

 

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
30 Νοεμβρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα