Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο16 Δεκεμβρίου 2020Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή χαιρετίζει την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας για το πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» (EU4Health)

logo_of_the_european_commission_el.svg_0.png
© EU
Η Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για το νέο, φιλόδοξο πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία».

Το πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» θα συμβάλει σημαντικά στην ανάκαμψη κατά την μετά τη νόσο COVID-19 εποχή, βελτιώνοντας την υγεία του πληθυσμού της ΕΕ, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας και προωθώντας την καινοτομία στον τομέα της υγείας. Θα συμβάλει επίσης στην κάλυψη των κενών που αποκάλυψε η κρίση COVID-19 και θα διασφαλίσει ότι τα συστήματα υγείας της ΕΕ θα είναι ισχυρότερα, αν κληθούν να αντιμετωπίσουν νέες απειλές κατά της υγείας, στο πλαίσιο μιας μελλοντικής εύρωστης Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας.

Ο Αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, δήλωσε τα εξής: «Η προσωρινή συμφωνία αποτελεί μία ακόμη απόδειξη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας γίνεται απτή πραγματικότητα. Είναι η συγκεκριμένη μας απάντηση στους Ευρωπαίους, οι οποίοι επιθυμούν να έχει η Ευρώπη κεντρικό και όχι επικουρικό ρόλο στις πολιτικές για την υγεία. Αναλαμβάνουμε συγκεκριμένη δράση για περισσότερη συνεργασία, μεγαλύτερο συντονισμό και, τελικά, περισσότερη παρουσία της ΕΕ συνολικά στον τομέα της υγείας.»

Η κ. Στέλλα Κυριακίδου, Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, δήλωσε: «Χαιρετίζω θερμά την ταχεία προσωρινή συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το πιο φιλόδοξο στην ιστορία πρόγραμμα χρηματοδότησης για την υγεία. Με προϋπολογισμό 5,1 δισ. ευρώ, το πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» θα συμβάλει στην ενίσχυση της ετοιμότητάς μας για την αντιμετώπιση κρίσεων και τη διαχείριση διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας, καθώς και στην ενδυνάμωση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης της ΕΕ συνολικά. Το πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την πολιτική υγείας της ΕΕ και στέλνει σαφές μήνυμα στους πολίτες της Ευρώπης ότι η δημόσια υγεία αποτελεί προτεραιότητά μας και ότι αφουγκραστήκαμε τις ανησυχίες τους.»

Το πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» είναι το τέταρτο και μεγαλύτερο από τα προγράμματα της ΕΕ για την υγεία, από τότε που εγκαινιάστηκαν τα προγράμματα αυτά, το 2003, και θα διαθέτει ειδικό προϋπολογισμό ύψους 5,1 δισ. ευρώ βάσει της συμφωνίας που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

Το πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» αποσκοπεί στα εξής:

  • να γίνουν τα συστήματα υγείας πιο ανθεκτικά στην αντιμετώπιση διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας, όπως η COVID-19, και να βελτιωθεί η ικανότητα διαχείρισης κρίσεων·
  • να γίνει πραγματικότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας, με την πραγματοποίηση επενδύσεων στην περίθαλψη για τον καρκίνο, στη βελτίωση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση πανδημιών, στη διαθεσιμότητα φαρμάκων και στην καινοτομία· και
  • να ενισχυθεί η ψηφιακή υγεία και η πρόληψη των νόσων.

Κατά τα πρώτα έτη υλοποίησης του προγράμματος, θα υπάρξει σαφής εστίαση στην ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα, και ιδίως στην ετοιμότητα και την αντίδραση για την αντιμετώπιση πανδημιών.

Επιπλέον, θα ενισχυθούν και θα επεκταθούν οι εργασίες της Επιτροπής για επείγουσες προτεραιότητες στον τομέα της υγείας, π.χ. διάφορες επιτυχημένες πρωτοβουλίες όπως τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς για τις σπάνιες νόσους, η καταπολέμηση του καρκίνου, η μείωση του αριθμού των ανθεκτικών στα αντιμικροβιακά λοιμώξεων και η επιδίωξη διεθνούς συνεργασίας για τις παγκόσμιες απειλές και προκλήσεις για την υγεία.

Επόμενα βήματα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα εγκρίνουν τώρα επίσημα τα νομικά κείμενα. Μόλις εγκριθούν επίσης το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 και το πρόγραμμα Next GenerationEU και ολοκληρωθούν οι προπαρασκευαστικές εργασίες, η Επιτροπή θα υποβάλει λεπτομερές πρόγραμμα εργασίας για το 2021.

Ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ, όταν εγκριθεί, θα αποτελέσει, σε συνδυασμό με την πρωτοβουλία NextGenerationEU —προσωρινό μέσο που σχεδιάστηκε για να δώσει ώθηση στην ανάκαμψη της Ευρώπης—, τη μεγαλύτερη δέσμη κινήτρων που χρηματοδοτήθηκε ποτέ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Συνολικά 1,8 τρισεκατομμύρια ευρώ (σε τιμές του 2018) θα συμβάλουν στην ανασυγκρότηση της Ευρώπης κατά την μετά τη νόσο COVID-19 εποχή. Θα είναι μια πιο πράσινη, πιο ψηφιακή και πιο ανθεκτική Ευρώπη.

Για περισσότερες πληροφορίες

Χρηματοδότηση EU4Health

Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
16 Δεκεμβρίου 2020
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα