Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο19 Νοεμβρίου 2021Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση 10 ευρωπαϊκών συμπράξεων για την επιτάχυνση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης

logo_of_the_european_commission_el.svg_0.png
© EU
Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσε σήμερα το πράσινο φως για την «ενιαία βασική πράξη», έναν κανονισμό που θα διευκολύνει τη συγκρότηση εννέα νέων ευρωπαϊκών συμπράξεων, δηλαδή «κοινών επιχειρήσεων» με συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών και/ή της βιομηχανίας, με σκοπό την παροχή στην Ευρώπη καινοτόμων λύσεων για παγκόσμιες προκλήσεις στους τομείς της υγείας, της τεχνολογίας και του κλίματος.

Επίσης, χθες, το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση σχετικά με τη συμμετοχή της ΕΕ σε μια 10η σύμπραξη, την «ευρωπαϊκή σύμπραξη για τη μετρολογία», με σκοπό την αύξηση των επενδύσεων στην έρευνα και τις ικανότητες μετρολογίας, ώστε να καταστεί εφικτή η ανάπτυξη σχετικών καινοτόμων προϊόντων. Είχε προηγηθεί πρόταση της Επιτροπής, τον Φεβρουάριο, για την επιτάχυνση της μετάβασης προς μια πράσινη, κλιματικά ουδέτερη και ψηφιακή Ευρώπη και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Η ΕΕ θα διαθέσει χρηματοδότηση ύψους σχεδόν 10 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», στην οποία οι εταίροι θα προσθέσουν τουλάχιστον ισοδύναμο ποσό επενδύσεων. Το συνολικό αυτό ποσό αναμένεται να κινητοποιήσει πρόσθετες επενδύσεις στους τομείς της υγείας, των μεταφορών, της ενέργειας, της ψηφιακής τεχνολογίας και της μετρολογίας, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και να έχει μακροπρόθεσμα θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την κοινωνία. Τώρα, οι 10 νέες ευρωπαϊκές συμπράξεις θα εισέλθουν σε φάση συγκρότησης και υλοποίησης, η οποία θα περιλαμβάνει την πρόσληψη προσωπικού, τον διορισμό συμβουλευτικών φορέων και την κατάρτιση προγραμμάτων εργασίας. Μόλις συγκροτηθούν, θα προκηρυχθούν νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για την επιλογή και τη χρηματοδότηση έργων έρευνας και καινοτομίας ανάλογα με τους στόχους της κάθε σύμπραξης.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
19 Νοεμβρίου 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα