Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο4 Ιανουαρίου 2021Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Η Επιτροπή εξέδωσε σύσταση σχετικά με την εφαρμογή συντονισμένης προσέγγισης της ΕΕ όσον αφορά τα ταξίδια και τις μεταφορές

logo_of_the_european_commission_el.svg_0.png
© EU
Μετά την ταχεία αύξηση κρουσμάτων COVID-19 σε τμήματα της Αγγλίας, μεγάλο μέρος των οποίων ανήκει σε μια νέα παραλλαγή του ιού, η Επιτροπή εξέδωσε χθες σύσταση σχετικά με την εφαρμογή συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τα μέτρα για τα ταξίδια και τις μεταφορές.

Η σύσταση βασίζεται στη σύσταση του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου, σχετικά με την εφαρμογή συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας ως απάντηση στην πανδημία COVID-19 και σε διάφορα άλλα έγγραφα καθοδήγησης που εξέδωσε η Επιτροπή τους τελευταίους μήνες, ειδικότερα την ανακοίνωση για τις «πράσινες λωρίδες». Ενώ είναι σημαντικό να αναληφθεί ταχεία, προσωρινή και προληπτική δράση για τον περιορισμό της περαιτέρω εξάπλωσης του νέου στελέχους του ιού και θα πρέπει να αποθαρρύνονται όλες οι μη αναγκαίες μετακινήσεις προς και από το Ηνωμένο Βασίλειο, τα αναγκαία ταξίδια και η διέλευση των επιβατών θα πρέπει να διευκολυνθούν. Οι απαγορεύσεις πτήσεων και σιδηροδρομικών δρομολογίων θα πρέπει να διακοπούν, δεδομένης της ανάγκης να εξασφαλιστούν οι ουσιώδεις μετακινήσεις και να αποφευχθούν διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Ο κ. Ντιντιέ Ρεντέρς, επίτροπος Δικαιοσύνης, δήλωσε: «Δεδομένων των υφιστάμενων αβεβαιοτήτων και με βάση την αρχή της προφύλαξης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναλάβουν συντονισμένη δράση για να αποθαρρύνουν τις μη ουσιώδεις μετακινήσεις μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ. Ταυτόχρονα, οι γενικές ταξιδιωτικές απαγορεύσεις δεν θα πρέπει να εμποδίζουν χιλιάδες πολίτες της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου να επιστρέψουν στις πατρίδες τους. Επομένως, παρότι χρειάζονται προφυλάξεις για να αναχαιτίσουμε την εξάπλωση της νέας παραλλαγής του κορονοϊού, με τη σημερινή σύσταση διασφαλίζουμε, ότι οι περιορισμοί είναι συντονισμένοι των περιορισμών και προβλέπουμε τις αναγκαίες εξαιρέσεις για τους πολίτες και τους κατοίκους που επιστρέφουν στην πατρίδα τους και άλλους ταξιδιώτες με ουσιώδη καθήκοντα.»

Η κ. Ίλβα Γιούανσον, επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, δήλωσε: «Από τον Μάρτιο, η Επιτροπή έχει καταρτίσει τεκμηριωμένες συστάσεις προς τα κράτη μέλη σχετικά με τον έλεγχο των εσωτερικών και των εξωτερικών συνόρων. Αυτό το ιστορικό επιδόσεων μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε την εξελισσόμενη κατάσταση και τις νέες προκλήσεις που δημιουργεί η πανδημία. Για να είναι αποτελεσματική, η δράση μας πρέπει να είναι συντονισμένη, και σήμερα διευκολύνουμε την ταχεία ανάληψη δράσης για την αντιμετώπιση της νέας παραλλαγής του κορονοϊού, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι εξακολουθεί να είναι δυνατή η πραγματοποίηση αναγκαίων μετακινήσεων.»

Η κ. Αντίνα Βαλεάν, επίτροπος Μεταφορών, δήλωσε: «Με τη σημερινή σύσταση αποσαφηνίζουμε για τα κράτη μέλη τον τρόπο διατήρησης της συνδεσιμότητας και διασφάλισης των υπηρεσιών μεταφοράς μετά την ανακάλυψη του νέου στελέχους του ιού της νόσου COVID. Εντός της ΕΕ, είναι κρίσιμης σημασίας οι εργαζόμενοι στον τομέα των μεταφορών να εξαιρούνται από οποιαδήποτε περιοριστικά μέτρα, όπως η καραντίνα και οι εξετάσεις. Πρέπει να εξακολουθήσουμε να διατηρούμε ανέπαφες τις αλυσίδες εφοδιασμού, σύμφωνα με την ανακοίνωσή μας για τις πράσινες λωρίδες.»

Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου οι κανόνες για την ελεύθερη κυκλοφορία εξακολουθούν να ισχύουν ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη μέλη επί της αρχής δεν θα πρέπει να αρνούνται την είσοδο προσώπων που ταξιδεύουν από το Ηνωμένο Βασίλειο. Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, το Ηνωμένο Βασίλειο θα υπόκειται στη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τον προσωρινό περιορισμό των μη αναγκαίων ταξιδιών προς την ΕΕ και την πιθανή άρση του εν λόγω περιορισμού.

Η Επιτροπή συνιστά στα κράτη μέλη:

  • Να εφαρμόζουν τις αρχές που καθορίζονται στη σύσταση του Συμβουλίου του Οκτωβρίου για τον συντονισμό των περιορισμών της ελεύθερης κυκλοφορίας. Σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης, θα πρέπει να αποθαρρύνονται όλες οι μη αναγκαίες μετακινήσεις προς και από το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι νεωτέρας.
  • Ωστόσο, οι πολίτες της Ένωσης και οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου μετακινούνται προς το κράτος μέλος τους ή τη χώρα διαμονής τους, καθώς και οι υπήκοοι τρίτων χωρών που απολαύουν δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας στην ΕΕ, θα πρέπει να εξαιρούνται από περαιτέρω προσωρινούς περιορισμούς, υπό τον όρο ότι υποβάλλονται σε εξέταση ή καραντίνα.
  • Οι ταξιδιώτες με ουσιώδη καθήκοντα, για παράδειγμα το ιατρικό προσωπικό, θα πρέπει να απαιτείται να υποβάλλονται σε εξέταση (δοκιμασία RT PCR ή ταχεία δοκιμή αντιγόνων εντός 72 ωρών πριν από την αναχώρηση), αλλά δεν θα πρέπει να απαιτείται να υποβάλλονται σε καραντίνα κατά την άσκηση αυτών των ουσιωδών καθηκόντων.
  • Οι εργαζόμενοι στον τομέα των μεταφορών, εντός της ΕΕ, θα πρέπει να εξαιρούνται από κάθε ταξιδιωτική απαγόρευση πέραν οποιωνδήποτε συνόρων, καθώς και από τις απαιτήσεις εξέτασης και καραντίνας, όταν διέρχονται σύνορα από και προς πλοίο, όχημα ή αεροσκάφος. Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος, στο συγκεκριμένο πλαίσιο της κατάστασης μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου και κατά τις επόμενες ημέρες, θεσπίσει απαίτηση ταχείας δοκιμής αντιγόνων για εργαζόμενους στον τομέα των μεταφορών, αυτή δεν θα πρέπει να οδηγεί σε διαταραχές των μεταφορών.
  • Η διέλευση επιβατών, ιδίως για αναγκαίες μετακινήσεις, θα πρέπει να διευκολύνεται χωρίς καραντίνα. Είναι δυνατό να απαιτείται εξέταση, αλλά οι αρχές πρέπει να ενημερώνουν εκ των προτέρων σχετικά με την εν λόγω απαίτηση ή να προσφέρουν εξέταση κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
  • Δεδομένης της ανάγκης να διασφαλιστούν τα αναγκαία ταξίδια και η διέλευση προς την πατρίδα, όπως περιγράφεται στη σύσταση, θα πρέπει να διακοπεί κάθε απαγόρευση υπηρεσιών μεταφοράς, όπως οι απαγορεύσεις πτήσεων ή σιδηροδρομικών δρομολογίων.
  • Οι ροές εμπορευματικών φορτίων πρέπει να συνεχίζονται αδιάλειπτα, σύμφωνα με την έννοια των «πράσινων λωρίδων» και την ανακοίνωση για τις εμπορευματικές αερομεταφορές, μεταξύ άλλων για να διασφαλίζεται η έγκαιρη διανομή εμβολίων κατά της νόσου COVID-19, για παράδειγμα.
  • Οι αρχές δημόσιας υγείας των κρατών μελών θα πρέπει να αυξήσουν τις προσπάθειες προσδιορισμού της αλληλουχίας και να αναλύουν εγκαίρως τα απομονωθέντα στελέχη του ιού, ώστε να εντοπίζονται ταχέως τα κρούσματα της νέας παραλλαγής. Θα πρέπει επίσης να εντοπίζουν αμέσως κρούσματα στα οποία εμπλέκονται πρόσωπα που ταξίδεψαν από ή προς το Ηνωμένο Βασίλειο κατά τις τελευταίες 14 ημέρες ή που έχουν έρθει σε στενή επαφή με επιβεβαιωμένα κρούσματα προκειμένου να διασφαλίζεται η κατάλληλη παρακολούθηση (π.χ. δοκιμασία RT-PCR, απομόνωση, ενισχυμένη ιχνηλάτηση επαφών).

Επόμενα βήματα

Σύμφωνα με το άρθρο 126 της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, η μεταβατική περίοδος που συμφωνήθηκε από τα μέρη θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Από την 1η Ιανουαρίου 2021 το Ηνωμένο Βασίλειο θα καταστεί τρίτη χώρα και τα κράτη μέλη θα αρχίσουν να εφαρμόζουν τη σύσταση σχετικά με τον προσωρινό περιορισμό των μη αναγκαίων ταξιδιών προς την ΕΕ σε πρόσωπα που ταξιδεύουν από το Ηνωμένο Βασίλειο, λαμβανομένης υπόψη της λήξης της μεταβατικής περιόδου. Ως εκ τούτου, επί της αρχής, μόνο αναγκαία ταξίδια είναι δυνατό να πραγματοποιούνται από το Ηνωμένο Βασίλειο. Για να εξαιρεθεί το Ηνωμένο Βασίλειο από αυτόν τον γενικό ταξιδιωτικό περιορισμό, το Συμβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει να προσθέσει το Ηνωμένο Βασίλειο στον κατάλογο των τρίτων χωρών τους κατοίκους των οποίων δεν θα πρέπει να αφορά ο προσωρινός περιορισμός στα εξωτερικά σύνορα των μη αναγκαίων ταξιδιών προς την ΕΕ. Ο κατάλογος επανεξετάζεται τακτικά από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Συμβουλίου.

Ωστόσο, ο περιορισμός αυτός των αναγκαίων ταξιδιών δεν θα ισχύει για πολίτες της Ένωσης που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες σε κράτος μέλος της ΕΕ δυνάμει της οδηγίας για τους επί μακρόν διαμένοντες, ανεξάρτητα από τον σκοπό του ταξιδιού.

Ιστορικό

Φέτος, η Επιτροπή έχει παίξει σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση τόσο της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων όσο και της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Επιτροπή εξέδωσε σειρά εγγράφων καθοδήγησης σχετικά με τις «πράσινες λωρίδες» διέλευσης των συνόρων, μεταξύ των οποίων και την ανακοίνωσή της, τον Οκτώβριο, για την αναβάθμιση της έννοιας των «πράσινων λωρίδων». ώστε να καλύπτει όχι μόνο τις οδικές, αλλά επίσης και τις σιδηροδρομικές, τις πλωτές και τις αεροπορικές εμπορευματικές μεταφορές, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας των βασικών αλυσίδων εφοδιασμού και να αποφευχθούν τυχόν διαταραχές των εμπορευματικών μεταφορών και της εφοδιαστικής στην ΕΕ κατά το δεύτερο κύμα της πανδημίας.

Στις 30 Ιουνίου το Συμβούλιο εξέδωσε σύσταση σχετικά με τον προσωρινό περιορισμό των μη αναγκαίων ταξιδιών προς την ΕΕ και την πιθανή άρση του εν λόγω περιορισμού. Με την εν λόγω σύσταση, το Συμβούλιο υιοθέτησε κοινή προσέγγιση όσον αφορά τον προσωρινό περιορισμό των μη αναγκαίων ταξιδιών, όπως συμφωνήθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ στις 17 Μαρτίου 2020, και τη σταδιακή άρση του εν λόγω περιορισμού.

Τον Σεπτέμβριο, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, η οποία εκδόθηκε στις 13 Οκτωβρίου.

Για την πρόληψη της διασποράς του ιού, τη διαφύλαξη της υγείας των πολιτών και τη διατήρηση της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων και εμπορευμάτων εντός της Ένωσης υπό ασφαλείς συνθήκες, είναι απαραίτητη η εφαρμογή μιας καλά συντονισμένης, προβλέψιμης και διαφανούς προσέγγισης όσον αφορά την επιβολή περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία. Μια τέτοια προσέγγιση είναι σημαντική για τα εκατομμύρια πολιτών που βασίζονται καθημερινά στη δυνατότητα να πραγματοποιούν απρόσκοπτα διασυνοριακές μετακινήσεις ή ταξίδια και έχει ζωτική σημασία για τις προσπάθειές μας να ξεκινήσουμε με ασφάλεια την ανασυγκρότηση της οικονομίας.

Περισσότερες πληροφορίες

Σύσταση σχετικά με την εφαρμογή συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τα ταξίδια και τις μεταφορές ως απάντηση στην παραλλαγή του SARS-COV-2 που παρατηρήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο

Σύσταση σχετικά με την εφαρμογή συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας

Σύσταση σχετικά με τον προσωρινό περιορισμό των μη αναγκαίων ταξιδιών προς την ΕΕ

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση

 

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
4 Ιανουαρίου 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα