Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο25 Οκτωβρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Η Επιτροπή εξασφαλίζει φιλόδοξη διαπραγματευτική εντολή της ΕΕ ενόψει της COP27 για το κλίμα και της COP15 για τη βιοποικιλότητα

bee
Photo by Unsplash/Dustin Humes

Στο χθεσινό Συμβούλιο Περιβάλλοντος στο Λουξεμβούργο, η Επιτροπή εξασφάλισε φιλόδοξη διαπραγματευτική εντολή για τις επικείμενες διασκέψεις COP27 για το κλίμα τον Νοέμβριο και COP15 για τη βιοποικιλότητα τον Δεκέμβριο. Η ΕΕ θα ασκήσει πιέσεις για αυξημένη δράση σε παγκόσμιο επίπεδο, ώστε να αντιμετωπιστούν η κλιματική κρίση και η κρίση βιοποικιλότητας που είναι διασυνδεδεμένες, και θα συνεργαστεί με εταίρους που συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις, για να εξασφαλιστεί ότι αμφότερες οι διεθνείς διασκέψεις θα έχουν θετικά αποτελέσματα. Η ανάληψη επείγουσας δράσης και στις δύο διασκέψεις είναι απαραίτητη για την υλοποίηση της συμφωνίας του Παρισιού και τη διατήρηση του στόχου για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε 1,5 °C. Στην COP27, η ΕΕ θα επιδιώξει την υιοθέτηση πιο φιλόδοξων στόχων και μέτρων για το κλίμα, μεταξύ άλλων μέσω της έγκρισης προγράμματος εργασίας για τον μετριασμό των επιπτώσεων, καθώς επίσης θα καταβάλει προσπάθειες για τον τερματισμό των αναποτελεσματικών επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα, τη σταδιακή μείωση του άνθρακα, τη μείωση των εκπομπών μεθανίου και την ευθυγράμμιση των στόχων με τον στόχο του 1,5 °C. Η ΕΕ θα εστιάσει επίσης το ενδιαφέρον της στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, στις απώλειες και τις ζημίες, καθώς και στη χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
 

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία κ. Φρανς Τίμερμανς δήλωσε σχετικά: «Η κλιματική κρίση και η κρίση βιοποικιλότητας συνδέονται στενά και γι’ αυτό πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε παράλληλα. Ο καθορισμός στόχων δεν είναι αρκετός: πρέπει να περάσουμε από τη φιλοδοξία στη δράση. Συνεπώς, η Επιτροπή θα συνεχίσει να ασκεί πιέσεις, ώστε οι εθνικές νομοθεσίες να υιοθετήσουν πολύ φιλόδοξους στόχους, όπως την προσαρμογή στον στόχο του 55% (Fitfor 55) και τους στόχους για την αποκατάσταση της φύσης, καθώς επίσης θα επιδιώξει πιο φιλόδοξες συνεργασίες με άλλους εταίρους σ’ ολόκληρο τον κόσμο.»
 

Στο πλαίσιο της COP15, η ΕΕ επιδιώκει να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην υιοθέτηση ακόμα πιο φιλόδοξων στόχων για τη βιοποικιλότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Ένας από τους κύριους στόχους θα είναι η προστασία του 30% των εδαφών και του 30% των ωκεανών έως το 2030, ιδίως των περιοχών που είναι πολύτιμες για τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων.
 

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσιους δήλωσε τα εξής: «Η υγεία μας, η ευημερία μας, το κλίμα μας, η οικονομία μας —όλα εξαρτώνται από τη φύση. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο όσον αφορά την απώλεια βιοποικιλότητας. Πρέπει να δράσουμε άμεσα και χαίρομαι που οι υπουργοί απ’ όλη την ΕΕ, ενωμένοι, συμφώνησαν σε ένα κοινό όραμα για το μέλλον μας και για το μέλλον του πλανήτη. Θα υπερασπιστώ αυτή τη φιλοδοξία στο Μόντρεαλ και θα συνεργαστώ με εταίρους απ’ όλο τον κόσμο για να γίνει κοινή φιλοδοξία όλων.»
 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου. 
 

(Για περισσότερες πληροφορίες: Tim McPhie — Τηλ.: + 32 2 295 86 02· Adalbert Jahnz — Τηλ.: + 32 2 295 31 56)

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
25 Οκτωβρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα