Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο6 Δεκεμβρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Η Επιτροπή επικαιροποιεί τον κατάλογο των εγκεκριμένων μονάδων ανακύκλωσης μεγάλων πλοίων που φέρουν τη σημαία κράτους μέλους της ΕΕ

The Berlaymont Building and European Flags

Σήμερα, η Επιτροπή επικαιροποίησε τον ευρωπαϊκό κατάλογο των μονάδων ανακύκλωσης πλοίων που έχουν εγκριθεί για την ανακύκλωση μεγάλων ποντοπόρων πλοίων που φέρουν σημαία κράτους μέλους της ΕΕ. Ο κατάλογος πλέον περιλαμβάνει 45 μονάδες ανακύκλωσης πλοίων, συμπεριλαμβανομένων 26 στην ΕΕ, εννέα στην Τουρκία, επτά στη Νορβηγία, τριών στο Ηνωμένο Βασίλειο και μιας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο επικαιροποιημένος κατάλογος ανανεώνει τη συμπερίληψη δύο μονάδων που βρίσκονται στην Τουρκία και μίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ προστέθηκαν μία μονάδα που βρίσκεται στη Φινλανδία και πέντε στη Νορβηγία. Από τον νέο κατάλογο διαγράφηκαν τρεις μονάδες που βρίσκονται στη Δανία, τις Κάτω Χώρες και τη Νορβηγία, διότι δεν παρέχουν πλέον υπηρεσίες ανακύκλωσης πλοίων.

 

Αποσκοπώντας στην πρόληψη επιζήμιων για το περιβάλλον πρακτικών, ο κανονισμός της ΕΕ για την ανακύκλωση πλοίων απαιτεί από όλα τα μεγάλα ποντοπόρα πλοία που πλέουν υπό σημαία κράτους μέλους της ΕΕ να χρησιμοποιούν εγκεκριμένη μονάδα ανακύκλωσης πλοίων που περιλαμβάνεται στον ευρωπαϊκό κατάλογο μονάδων ανακύκλωσης πλοίων. Για να συμπεριληφθούν, οι εγκαταστάσεις πρέπει να πληρούν ορισμένες περιβαλλοντικές απαιτήσεις και προδιαγραφές ασφάλειας. Η Επιτροπή επικαιροποιεί τακτικά τον κατάλογο με βάση αξιολογήσεις, τις οποίες διενεργούν οι εθνικές αρχές —για εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην ΕΕ— ή η ίδια η Επιτροπή —για εγκαταστάσεις εκτός της ΕΕ, με εξαίρεση τη Νορβηγία και τη Βόρεια Ιρλανδία.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη σχετική είδηση.

 

(Για περισσότερες πληροφορίες: Adalbert Jahnz — Τηλ.: + 32 295 31 56· Daniela Stoycheva — Τηλ.: + 32 295 36 64)

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
6 Δεκεμβρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα