Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο22 Σεπτεμβρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή επιβάλλει εκ νέου πρόστιμο ύψους 376,36 εκατ. ευρώ στην Intel για αντιανταγωνιστικές πρακτικές στην αγορά μικροκυκλωμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών

The Berlaymont Building and European Flags

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε εκ νέου πρόστιμο ύψους περίπου 376,36 εκατ. ευρώ στην Intel για την ήδη από το 2009 διαπιστωθείσα κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά των μικροκυκλωμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, και δη των λεγόμενων «κεντρικών μονάδων επεξεργασίας x86».

Το 2009, η Επιτροπή επέβαλε στην Intel πρόστιμο ύψους 1,06 δισ. ευρώ, αφού διαπίστωσε ότι η Intel καταχράστηκε τη δεσπόζουσα θέση της στην αγορά κεντρικών μονάδων επεξεργασίας  x86. Η απόφαση της Επιτροπής βασίστηκε σε ευρήματα έρευνας σύμφωνα με τα οποία η Intel εφάρμοζε δύο συγκεκριμένες μορφές παράνομων πρακτικών: 1) χορήγηση εντελώς κρυφών ή εν μέρει κρυφών εκπτώσεων σε κατασκευαστές ηλεκτρονικών υπολογιστών, υπό τον όρο να αγοράσουν όλες ή σχεδόν όλες τις κεντρικές μονάδες επεξεργασίας x86 από την Intel (οι λεγόμενες «εκπτώσεις υπό όρους»)· και 2) πληρωμές στους κατασκευαστές υπολογιστών για να σταματήσουν ή να καθυστερήσουν την κυκλοφορία συγκεκριμένων προϊόντων που περιείχαν κεντρικές μονάδες επεξεργασίας x86 ανταγωνιστικών εταιρειών, καθώς και για να περιορίσουν τους διαύλους πωλήσεων των εν λόγω προϊόντων (οι λεγόμενοι «απροκάλυπτοι περιορισμοί»).

Το 2022, το Γενικό Δικαστήριο ακύρωσε εν μέρει την απόφαση της Επιτροπής του 2009, και συγκεκριμένα τη διαπίστωση της Επιτροπής σχετικά με την υιοθέτηση της πρακτικής εκπτώσεων υπό όρους της Intel. Ταυτόχρονα, το Γενικό Δικαστήριο επιβεβαίωσε ότι οι απροκάλυπτοι περιορισμοί της Intel συνιστούσαν κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά βάσει των κανόνων ανταγωνισμού της Ένωσης. Το Γενικό Δικαστήριο ακύρωσε επίσης το πρόστιμο που επιβλήθηκε στην Intel στο σύνολό του, αφού έκρινε ότι δεν μπορούσε να καθορίσει το ύψος του προστίμου που αφορούσε μόνον τους απροκάλυπτους περιορισμούς.

Μετά την απόφαση αυτή, η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα νέα απόφαση για την επιβολή προστίμου στην Intel μόνο για τους απροκάλυπτους περιορισμούς. Οι απροκάλυπτοι περιορισμοί συνιστούν σοβαρή παράβαση του άρθρου 102 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ») και, κατά συνέπεια, η Επιτροπή αποφάσισε να επιβάλει εκ νέου πρόστιμο ύψους περίπου 376,36 εκατ. ευρώ στην Intel. Το χαμηλότερο πρόστιμο που επιβλήθηκε με τη σημερινή απόφαση αντικατοπτρίζει το στενότερο πεδίο εφαρμογής της παράβασης σε σύγκριση με την απόφαση της Επιτροπής του 2009.

Ο Επίτροπος κ. Ντιντιέ Ρεντέρς, αρμόδιος για την Πολιτική Ανταγωνισμού, δήλωσε σχετικά: «Με τη σημερινή απόφαση, επιβάλουμε εκ νέου πρόστιμο ύψους 376,36 εκατ. ευρώ στην Intel για κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της στην αγορά μικροκυκλωμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η Intel πλήρωνε τους πελάτες της για να περιορίσουν, να καθυστερήσουν ή να ακυρώσουν την πώληση προϊόντων που περιείχαν μικροκυκλώματα ηλεκτρονικών υπολογιστών του κύριου ανταγωνιστή της. Αυτό είναι παράνομο βάσει των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ. Η απόφασή μας καταδεικνύει τη δέσμευση της Επιτροπής να μην αφήνει ατιμώρητες τις πολύ σοβαρές παραβιάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας.»

Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου καθώς και στις σχετικές ερωταπαντήσεις.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Arianna Podesta — Τηλ.: + 32 2 298 70 24· Sara Simonini-Τηλ.: + 32 2 298 33 67)

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
22 Σεπτεμβρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα