Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο24 Οκτωβρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή εντείνει τις δράσεις για την αντιμετώπιση κρίσιμων ελλείψεων φαρμάκων και την ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού στην ΕΕ

κρίσιμων ελλείψεων φαρμάκων και την ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού στην ΕΕ

Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα σειρά δράσεων για την καλύτερη πρόληψη και τον μετριασμό των κρίσιμων ελλείψεων φαρμάκων στην ΕΕ κατά τον φετινό χειμώνα, τον επόμενο χειμώνα και μετέπειτα. Οι πρόσφατες κρίσιμες ελλείψεις, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων αντιβιοτικών τον περασμένο χειμώνα, δείχνουν ότι απαιτείται συνεχής συντονισμένη δράση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του εφοδιασμού και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αλυσίδων εφοδιασμού φαρμάκων της Ευρώπης μακροπρόθεσμα. Οι βασικοί στόχοι της σημερινής ανακοίνωσης είναι η πρόληψη και ο μετριασμός των κρίσιμων ελλείψεων σε επίπεδο ΕΕ. Εν προκειμένω δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στα πλέον κρίσιμα φάρμακα, για τα οποία πρέπει να διασφαλίζεται ανά πάσα στιγμή η ασφάλεια του εφοδιασμού στην ΕΕ.

Η παρούσα ανακοίνωση βασίζεται στις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, ιδίως στην ενισχυμένη εντολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και στην προσφάτως δημοσιευθείσα φαρμακευτική μεταρρύθμιση. Αποτελεί συνέχεια ισχυρής έκκλησης των κρατών μελών κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου του 2023, η οποία επιβεβαιώθηκε στη Γρανάδα τον Οκτώβριο του 2023, και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Μετριασμός των κρίσιμων ελλείψεων κατά τον φετινό χειμώνα και μετέπειτα

Έχουν ήδη ληφθεί πολλά μέτρα με στόχο την καλύτερη προετοιμασία για τον φετινό χειμώνα. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) έχουν εντοπίσει βασικά αντιβιοτικά (συμπεριλαμβανομένων ειδικών παιδιατρικών σκευασμάτων) για τα οποία αναμένεται κίνδυνος κρίσιμων ελλείψεων ενόψει του χειμώνα. Έχουν ληφθεί μέτρα για την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των εν λόγω αντιβιοτικών.

Ωστόσο, πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εντείνουμε τη δράση μας με:

  • τη δρομολόγηση ενός Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Εθελοντικής Αλληλεγγύης για τα φάρμακα (Οκτώβριος 2023): ο μηχανισμός επισημαίνει τις ανάγκες ενός κράτους μέλους για ένα συγκεκριμένο φάρμακο σε άλλα κράτη μέλη, τα οποία μπορούν να ανταποκριθούν με την αναδιανομή φαρμάκων από τα διαθέσιμα αποθέματά τους.
  • έναν ενωσιακό κατάλογο κρίσιμων φαρμάκων (διαθέσιμο πριν τη λήξη του 2023): μόλις καταρτιστεί, ο κατάλογος αυτός θα αποτελέσει το πρώτο βήμα για την ανάλυση της αλυσίδας εφοδιασμού επιλεγμένων φαρμάκων έως τον Απρίλιο του 2024. Η ανάλυση αυτή θα δείξει στη συνέχεια πού χρειάζονται πρόσθετα μέτρα.
  • κανονιστικές ευελιξίες: τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν κανονιστικές εξαιρέσεις για να επιτρέπουν στα φάρμακα να φτάνουν εγκαίρως στους ασθενείς, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης της διάρκειας ζωής ή της ταχείας έγκρισης εναλλακτικών λύσεων. Το 2024 θα υπάρξει ειδική κοινή δράση για την προώθηση της αποτελεσματικής χρήσης τούτων των δυνατοτήτων ευελιξίας.
  • κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με την προμήθεια φαρμάκων για την ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού, οι οποίες θα εκδοθούν από την Επιτροπή έως τις αρχές του 2024.
  • κοινή προμήθεια, από πλευράς της ΕΕ, αντιβιοτικών και θεραπειών για ιούς του αναπνευστικού συστήματος ενόψει του επόμενου χειμώνα.

Τα κράτη μέλη, ο EMA και η Επιτροπή έχουν ήδη δρομολογήσει δράσεις προς την κατεύθυνση της προτεινόμενης φαρμακευτικής μεταρρύθμισης για την πρόληψη και τον μετριασμό των κινδύνων κρίσιμων ελλείψεων. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τα κράτη μέλη για την επιτάχυνση των συνιστωσών της φαρμακευτικής μεταρρύθμισης με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού, όπου είναι δυνατόν.

Διαρθρωτικά μέτρα για τη στήριξη της μακροπρόθεσμης ασφάλειας του εφοδιασμού

Για τη διαφοροποίηση του εφοδιασμού, καθώς και για την τόνωση και τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής κρίσιμων φαρμάκων με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, η Επιτροπή προτίθεται να συστήσει συμμαχία για τα κρίσιμα φάρμακα, η οποία θα τεθεί σε λειτουργία στις αρχές του 2024. Η συμμαχία για την κρίσιμη ιατρική θα προσθέσει έναν πυλώνα βιομηχανικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας. Τούτο θα επιτρέψει στις εθνικές αρχές, τη βιομηχανία, τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, την Επιτροπή και τους οργανισμούς της ΕΕ να συντονίσουν τη δράση σε επίπεδο ΕΕ κατά των ελλείψεων φαρμάκων και να αντιμετωπίσουν τα τρωτά σημεία της αλυσίδας εφοδιασμού.

Το έργο της συμμαχίας θα επικεντρωθεί σε στοχευμένο αριθμό κρίσιμων φαρμάκων που παρουσιάζουν τον υψηλότερο κίνδυνο ελλείψεων και επιπτώσεων στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Προκειμένου να μετριασθεί ο κίνδυνος ελλείψεων και να αυξηθεί η προσφορά, η συμμαχία θα αντλήσει στοιχεία από μια ποικίλη εργαλειοθήκη μέτρων πολιτικής, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

  • συντονισμός των πρακτικών στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων σε επίπεδο ΕΕ·
  • διερεύνηση τρόπων διαφοροποίησης των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού μέσω στρατηγικών εταιρικών σχέσεων·
  • ενίσχυση της ικανότητας της Ευρώπης να παράγει και να καινοτομεί στην παρασκευή κρίσιμων φαρμάκων και συστατικών με συντονισμένο τρόπο·
  • ανάπτυξη κοινής στρατηγικής προσέγγισης για τη δημιουργία αποθεμάτων φαρμάκων στην ΕΕ·
  • συμβολή στη μόχλευση και την ευθυγράμμιση της ενωσιακής και της εθνικής χρηματοδότησης.

Κατ' αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να προετοιμαστεί το έδαφος για μια πιθανή μελλοντική «πράξη για τα κρίσιμα φάρμακα». Προς τούτο, η Επιτροπή θα δρομολογήσει ειδική προπαρασκευαστική μελέτη έως τα τέλη του 2023, η οποία θα προετοιμάσει το έδαφος για μια εκτίμηση επιπτώσεων.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2024, η Επιτροπή θα αναπτύξει επίσης μια κοινή στρατηγική προσέγγιση όσον αφορά τη δημιουργία αποθεμάτων φαρμάκων για την πρόληψη και τον μετριασμό των ελλείψεων σε συνεργασία με τα κράτη μέλη.

Διεθνείς εταιρικές σχέσεις για τον εφοδιασμό

Η διεθνής συνεργασία και η πραγματική ενοποίηση της παγκόσμιας φαρμακευτικής βιομηχανίας είναι καίριας σημασίας για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας φαρμάκων στην ΕΕ και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η Επιτροπή θα δημιουργήσει ένα δίκτυο διεθνών εταίρων για την αντιμετώπιση της ανθεκτικότητας της αλυσίδας εφοδιασμού. Θα συσταθούν επίσης στρατηγικές εταιρικές σχέσεις με τρίτες χώρες για την παραγωγή κρίσιμων φαρμάκων, οι οποίες θα αντικατοπτρίζουν τόσο τις τοπικές απαιτήσεις όσο και τις ανάγκες σε ενωσιακό και παγκόσμιο επίπεδο.

Ιστορικό

Η συνεχής διαθεσιμότητα ασφαλών, αποτελεσματικών και οικονομικά προσιτών φαρμάκων για τους Ευρωπαίους αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την Επιτροπή. Αποτελεί το θεμέλιο της ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, η σύσταση της οποίας ήταν αποτέλεσμα ενός εκ των βασικών διδαγμάτων της πανδημίας COVID.

Η φαρμακευτική μας μεταρρύθμιση, που ανακοινώθηκε τον Απρίλιο του 2023, περιλαμβάνει δέσμη μέτρων για τη βελτίωση της ασφάλειας του εφοδιασμού και την αντιμετώπιση των ελλείψεων φαρμάκων μακροπρόθεσμα και πέραν καταστάσεων κρίσης.

Η σημερινή ανακοίνωση συμπληρώνει τη φαρμακευτική μεταρρύθμιση προωθώντας περαιτέρω την πρόβλεψη και τη θέση σε εφαρμογή ορισμένων από τα μέτρα που προτείνονται στη μεταρρύθμιση, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι πρόσθετα εργαλεία πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανικής πολιτικής, μπορούν να στηρίξουν τον σημαντικό στόχο της διασφάλισης του εφοδιασμού με κρίσιμα φάρμακα στην ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες

Ανακοίνωση σχετικά με την αντιμετώπιση των ελλείψεων φαρμάκων στην ΕΕ

Ενημερωτικό δελτίο

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας

HERA

Διαθεσιμότητα φαρμάκων | Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (europa.eu)

Ομάδα καθοδήγησης για τις ελλείψεις φαρμάκων

Μεταρρύθμιση της φαρμακευτικής νομοθεσίας της ΕΕ (europa.eu)

Φαρμακευτική στρατηγική για την Ευρώπη (europa.eu)

Διαρθρωμένος διάλογος σχετικά με την ασφάλεια του εφοδιασμού φαρμάκων (europa.eu)

Δηλώσεις

Η πανδημία COVID-19 και η στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας αποκάλυψαν τις εξαρτήσεις των αλυσίδων εφοδιασμού της Ευρώπης και τον κίνδυνο να χρησιμοποιηθεί η οικονομική εξάρτηση ως όπλο. Η εξασφάλιση της διαθεσιμότητας φαρμάκων εντός της ΕΕ είναι θεμελιώδους σημασίας για την οικοδόμηση μιας ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας. Η σημερινή ανακοίνωση αποτελεί άμεση απάντηση στην έκκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Ιουνίου 2023, για την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας κρίσιμων φαρμάκων και τη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από εξωτερικές πηγές, έκκληση που επιβεβαιώθηκε εκ νέου στη δήλωση της Γρανάδας.

κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας - 24/10/2023

 

Σε μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας, είναι αδιανόητο οι ασθενείς να στερούνται τα φάρμακα που χρειάζονται. Η βελτίωση της διαχείρισης των κρίσιμων ελλείψεων φαρμάκων και η κατοχύρωση της σταθερής ασφάλειας εφοδιασμού της ΕΕ αποτελούν προτεραιότητά μας από την πρώτη κιόλας ημέρα. Χρειαζόμαστε μια ενιαία αγορά φαρμάκων στην ΕΕ και μια νέα προσέγγιση για την καλύτερη αντιμετώπιση των ελλείψεων κρίσιμων φαρμάκων. Σήμερα αναλαμβάνουμε συλλογικές δράσεις για να συνεργαστούμε στενότερα με τον κλάδο και να βοηθήσουμε τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την ασφάλεια του εφοδιασμού, τόσο για τον επερχόμενο χειμώνα όσο και μακροπρόθεσμα.

κ. Στέλλα Κυριακίδου, επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων - 24/10/2023

 

 

 

Press Release in English

 

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
24 Οκτωβρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα