Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο6 Ιουνίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή ενσωματώνει περαιτέρω την Ουκρανία στην ενιαία αγορά της ΕΕ μέσω του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» για τη χρηματοδότηση υποδομών

ukraine

Η επίτροπος Μεταφορών κ. Αντίνα Βαλεάν και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης για την αποκατάσταση της Ουκρανίας και υπουργός Κοινοτήτων, Εδαφών και Ανάπτυξης των Υποδομών κ. Oleksandr Kubrakov υπέγραψαν σήμερα συμφωνία στο Lviv, με την οποία η Ουκρανία συνδέεται με το πρόγραμμα του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ).
 

Η συμφωνία αυτή θα δώσει τη δυνατότητα στους ουκρανικούς φορείς υλοποίησης έργων να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση από την ΕΕ για έργα κοινού ενδιαφέροντος στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και της ψηφιακής τεχνολογίας, τα οποία θα βελτιώσουν περαιτέρω τη συνδεσιμότητα της Ουκρανίας με τους γείτονές της στην ΕΕ. Θα στηρίξει την ένταξη της Ουκρανίας στην ενιαία αγορά της ΕΕ, θα προωθήσει την ανάπτυξη, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα.
 

Ενώ η Ουκρανία αντιστέκεται θαρραλέα στην απρόκλητη και αδικαιολόγητη επίθεση της Ρωσίας, η στήριξη και η αλληλεγγύη της ΕΕ παραμένουν αταλάντευτες. Η σημερινή συμφωνία φέρνει την Ουκρανία ακόμη πιο κοντά στην ΕΕ, ενσωματώνοντάς την στα διασυνδεδεμένα διευρωπαϊκά δίκτυα.
 

Πρόσβαση στη χρηματοδότηση της ΕΕ για τις μεταφορές, την ενέργεια και τις ψηφιακές υπηρεσίες

Όσον αφορά τις μεταφορές, οι ουκρανικές αρχές και εταιρείες θα είναι σε θέση να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο μελλοντικών προσκλήσεων του ΜΣΕ — Μεταφορές κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού (2021-2027). Η επόμενη πρόσκληση θα προκηρυχτεί τον Σεπτέμβριο του 2023. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τρίτες χώρες θα εφαρμόζονται όπως περιγράφεται στον κανονισμό για το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)· στο πλαίσιο αυτό, δίνεται προτεραιότητα σε δράσεις που ενισχύουν τη συνδεσιμότητα μεταξύ του κεντρικού δικτύου των κρατών μελών και του δικτύου σε τρίτες χώρες.
 

Όσον αφορά την ενέργεια, τα ουκρανικά έργα υποδομής που συνδέονται με κράτη μέλη της ΕΕ έχουν ήδη τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για το καθεστώς των έργων αμοιβαίου ενδιαφέροντος (ΕΑΕ), σύμφωνα με τους αναθεωρημένους κανόνες της ΕΕ για τις ενεργειακές υποδομές. Τα ΕΑΕ είναι μια νέα έννοια που εισήχθη με τον αναθεωρημένο κανονισμό για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας (ΔΕΔ-Ε), ώστε τα έργα υποδομής που συνδέουν τρίτες χώρες με την ΕΕ να μπορούν να επωφελούνται από εξορθολογισμένες διαδικασίες αδειοδότησης και από καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Το καθεστώς αυτό αποτελεί προϋπόθεση επιλεξιμότητας των φορέων ανάπτυξης έργων για τη χρηματοδότησή τους από τον ΜΣΕ — Ενέργεια. Χάρη στη σημερινή συμφωνία, τα εν λόγω έργα στην Ουκρανία θα έχουν πρόσβαση σε νέα χρηματοδότηση. Η Επιτροπή θα δημοσιεύσει τον επόμενο ενωσιακό κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος (ΕΚΕ) τον Νοέμβριο του 2023 περιλαμβάνοντας, για πρώτη φορά, έργα αμοιβαίου ενδιαφέροντος (ΕΑΕ) με τρίτες χώρες. Η Ουκρανία θα έχει επίσης τη δυνατότητα να λάβει στήριξη στο πλαίσιο του ΜΣΕ — Ενέργεια για διασυνοριακά έργα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 

Το ψηφιακό μέρος του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ — Ψηφιακός τομέας) παρέχει στήριξη για έργα συνδεσιμότητας κοινού ενδιαφέροντος, ιδίως για δίκτυα κορμού που συνδέουν την ΕΕ με τρίτες χώρες, σύμφωνα με τη στρατηγική Global Gateway, καθώς και για την ανάπτυξη ασφαλών, προστατευμένων και βιώσιμων υποδομών υψηλών επιδόσεων, όπως τα δίκτυα gigabit και τα δίκτυα κινητών επικοινωνιών πέμπτης γενιάς (5G). Μόλις δρομολογηθούν οι επόμενες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του ΜΣΕ — Ψηφιακός τομέας, οι ουκρανικοί φορείς θα είναι σε θέση να υποβάλουν αίτηση συγχρηματοδότησης για έργα που αποσκοπούν στην αύξηση της χωρητικότητας, της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας της ψηφιακής συνδεσιμότητας ανάμεσα στην Ουκρανία και στους γείτονές της στην ΕΕ.
 

Ιστορικό

 

Ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» συμβάλει στην υλοποίηση των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της Ψηφιακής Δεκαετίας 2030 για την προαγωγή πιο οικολογικών και πιο βιώσιμων διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ενέργειας, καθώς και της ψηφιοποίησης. Για τον σκοπό αυτόν, το πρόγραμμα ΜΣΕ για την περίοδο 2021-2027 προβλέπει διάφορες χρηματοδοτικές συνεισφορές, κυρίως με τη μορφή επιχορηγήσεων, με διαφορετικά ποσοστά συγχρηματοδότησης ανάλογα με το είδος του έργου. Στο πλαίσιο του ΜΣΕ — Μεταφορές διατίθενται 25,8 δισ. ευρώ για επιχορηγήσεις, από τον προϋπολογισμό 2021-2027 της ΕΕ, προκειμένου να συγχρηματοδοτηθούν έργα στα κράτη μέλη της ΕΕ στον τομέα των μεταφορών. Στο πλαίσιο του ΜΣΕ — Ενέργεια, διατίθενται 5,8 δισ. ευρώ για τη συγχρηματοδότηση έργων κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του κανονισμού ΔΕΔ-Ε, καθώς και διασυνοριακών έργων στον τομέα της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Μέσω του ΜΣΕ — Ψηφιακός τομέας θα επενδυθούν 2 δισ. ευρώ σε ευρωπαϊκές υποδομές συνδεσιμότητας και θα τονωθεί η ανάπτυξη και η διείσδυση των δικτύων 5G από τις τοπικές κοινότητες.
 

Για περισσότερες πληροφορίες

Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη»

Διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών

Διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας

 

Δηλώσεις

Ο ΜΣΕ — Μεταφορές χρηματοδοτεί ήδη διάφορα έργα με άμεσο αντίκτυπο στην Ουκρανία: την ανακατασκευή διαδρόμου προσγείωσης/απογείωσης στον αερολιμένα Rzeszóv-Jasionka της Πολωνίας, τον εκσυγχρονισμό τερματικού σταθμού μεταφόρτωσης στο Košice της Σλοβακίας, την κατασκευή της γέφυρας Ungheni και την ανάπτυξη συνδέσεων με την ενδοχώρα και αναβαθμίσεων για τον ρουμανικό λιμένα της Κωνστάντζας. Με τη σημερινή συμφωνία, η Ουκρανία θα είναι πλέον σε θέση να υποβάλει αιτήσεις από μόνη της, ανοίγοντας τον δρόμο σε έργα που θα συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό των υποδομών της και στη βελτίωση της συνδεσιμότητάς της με την ΕΕ, όπως οι επενδύσεις στη διέλευση των συνόρων με την ΕΕ. Πρόκειται για ένα συγκεκριμένο μέτρο που θα ενισχύσει περαιτέρω τις λωρίδες αλληλεγγύης και θα στηρίξει την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας.

κ. Αντίνα Βαλεάν, επίτροπος Μεταφορών - 06/06/2023

 

Η Ουκρανία είναι γείτονας και εταίρος μας και βρίσκεται στην πορεία για να γίνει μέλος της Ένωσής μας. Η σημερινή σύνδεση της Ουκρανίας με τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Θα ενισχύσει τη χωρητικότητα και την ανθεκτικότητα των ψηφιακών δικτύων κορμού που συνδέουν την Ευρώπη με την Ουκρανία και θα αποφέρει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις της Ουκρανίας τα οφέλη της ψηφιακής μετάβασης.

κ. Τιερί Μπρετόν, επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς - 06/06/2023

 

Η σημερινή συμφωνία εμβαθύνει περαιτέρω την εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας στον τομέα της ενέργειας, στηρίζοντας την ενσωμάτωση της Ουκρανίας στην ενιαία αγορά της ΕΕ. Η σύνδεση με τον ΜΣΕ μαρτυρεί τους κοινούς μας στόχους, όσον αφορά την ενεργειακή πολιτική, για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, την ενοποίηση της αγοράς και την ασφάλεια του εφοδιασμού. Καταδεικνύει ότι είμαστε αποφασισμένοι να στηρίξουμε την Ουκρανία στην ανασυγκρότησή της, καθιστώντας την πιο ανθεκτική και ανεξάρτητη, προωθώντας παράλληλα τη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας.

κ. Κάντρι Σίμσον, επίτροπος Ενέργειας - 06/06/2023

 

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
6 Ιουνίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα