Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο31 Μαρτίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Η Επιτροπή ενισχύει τις γεωγραφικές ενδείξεις για τη διατήρηση της υψηλής ποιότητας και την ενίσχυση της προστασίας

Participation of Janusz Wojciechowski, European Commissioner, in the launch of the EU Organic Awards

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρότασή της για επανεξέταση του συστήματος γεωγραφικών ενδείξεων για το κρασί, τα αλκοολούχα ποτά και τα γεωργικά προϊόντα.

Τα νέα μέτρα θα πρέπει να αυξήσουν την υιοθέτηση γεωγραφικών ενδείξεων σε ολόκληρη την Ένωση προς όφελος της αγροτικής οικονομίας και θα έχουν ως αποτέλεσμα υψηλότερο επίπεδο προστασίας, ιδίως όσον αφορά την προστασία στο διαδίκτυο. Στόχος είναι να εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται η υψηλή ποιότητα και τα πρότυπα τροφίμων της ΕΕ και να διασφαλιστεί ότι η πολιτιστική, γαστρονομική και τοπική κληρονομιά μας διατηρείται και πιστοποιείται ως αυθεντική εντός της ΕΕ αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η Επιτροπή προτείνει μέτρα για την ενίσχυση και τη βελτίωση του υφιστάμενου συστήματος γεωγραφικών ενδείξεων, τα οποία περιλαμβάνουν μια πιο σύντομη και απλουστευμένη διαδικασία καταχώρισης, αυξημένη προστασία στο διαδίκτυο και δυνατότητα των παραγωγών να αξιοποιούν τις δράσεις τους όσον αφορά την κοινωνική, την περιβαλλοντική ή την οικονομική βιωσιμότητα στις προδιαγραφές των προϊόντων τους.

Ο κ. Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι, Επίτροπος Γεωργίας, δήλωσε σχετικά: «Οι γεωγραφικές ενδείξεις αναδεικνύουν τον πλούτο και την ποικιλομορφία της ευρωπαϊκής γαστρονομικής μας κληρονομιάς. Προτείνοντας σήμερα την ενδυνάμωση και την περαιτέρω εναρμόνιση του νομικού μας πλαισίου, θέλουμε να ενισχύσουμε την παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων ποιότητας. Αυτό θα ωφελήσει τις αγροτικές οικονομίες σε ολόκληρη την Ένωση και θα συμβάλει στη διατήρηση των τοπικών παραδόσεων και των φυσικών πόρων. Θα προστατεύσει δε περαιτέρω την παγκόσμια φήμη των αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ.»  

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
31 Μαρτίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα