Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο14 Δεκεμβρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή εκταμιεύει επιπλέον 500 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της έκτακτης μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής προς την Ουκρανία

ukraine flag

Η Επιτροπή εκταμίευσε σήμερα την τρίτη και τελευταία δόση ύψους 500 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της δέσμης έκτακτης μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής (ΜΧΣ) ύψους 5 δισ. ευρώ για την Ουκρανία. Η εκταμίευση αυτή αποτελεί μέρος της δέσμης μέτρων ΜΧΣ, που ανακοινώθηκε από την Επιτροπή στην ανακοίνωση της 18ης Μαΐου και εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 23-24 Ιουνίου 2022.
 

Με τη σημερινή πληρωμή, το συνολικό ποσό της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής που εκταμιεύθηκε στην Ουκρανία από την έναρξη του ρωσικού επιθετικού πολέμου ανέρχεται σε 7,2 δισ. ευρώ. Τα κεφάλαια αυτά διατέθηκαν στην Ουκρανία με τη μορφή δανείων με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους και δη με μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής απ’ ό,τι στο πλαίσιο της τακτικής ΜΧΣ. Ως πρόσθετο δείγμα αλληλεγγύης, ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα καλύψει τους τόκους αυτών των έκτακτων δανείων ΜΧΣ, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.
 

Η σημερινή εκταμίευση έρχεται σε συνέχεια της ευνοϊκής αξιολόγησης από την Επιτροπή της εφαρμογής από την Ουκρανία των επτά μέτρων διαρθρωτικής πολιτικής που συμφωνήθηκαν στο μνημόνιο συνεννόησης που υπεγράφη στις 3 Οκτωβρίου. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της οικονομικής σταθερότητας της χώρας, στη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, στην ενίσχυση του κράτους δικαίου και της διακυβέρνησης και στη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας της Ουκρανίας. Η Ουκρανία συμμορφώθηκε επίσης με τις ενισχυμένες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων που σχετίζονται με την εν λόγω έκτακτη ΜΧΣ.
 

Η Επιτροπή έχει ήδη εκταμιεύσει 600 εκατ. ευρώ στην Ουκρανία τον Μάρτιο και επιπλέον 600 εκατ. ευρώ τον Μάιο του 2022, ενώ ακολούθησε η καταβολή 1 δισ. ευρώ τον Αύγουστο, 2 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο και 2,5 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο.
 

Στο πλαίσιο της συνέχισης της παροχής στήριξης προς την Ουκρανία, η Επιτροπή πρότεινε στις 9 Νοεμβρίου 2022 τη δέσμη ΜΧΣ+ για την Ουκρανία ύψους έως 18 δισ. ευρώ. Πρόκειται για μια σταθερή, τακτική και προβλέψιμη χρηματοδοτική συνδρομή —κατά μέσο όρο 1,5 δισ. ευρώ μηνιαίως— που θα συμβάλει στην κάλυψη σημαντικού μέρους των βραχυπρόθεσμων χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας για το 2023. Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για τη συμφωνία στην οποία κατέληξε το Συμβούλιο σχετικά με έναν αναθεωρημένο κανονισμό για τη θέσπιση του μέσου μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής+ για την Ουκρανία. Εναπόκειται τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να το εγκρίνει.
 

Συνεπεία αυτών των πρωτοβουλιών, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εξασφαλίσει σταθερή και προβλέψιμη δέσμη μέτρων στήριξης για την Ουκρανία το 2023, η οποία καλύπτει σημαντικό μέρος των επειγουσών χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας. Η πρώτη εκταμίευση αναμένεται στις αρχές του 2023.
 

Η «Ομάδα Ευρώπη» έχει κινητοποιήσει μέχρι στιγμής περισσότερα από 19,7 δισ. ευρώ σε χρηματοδοτική, δημοσιονομική και ανθρωπιστική βοήθεια προς την Ουκρανία.
 

(Για περισσότερες πληροφορίες: Veerle Nuyts — Τηλ.: + 32 2 299 63 02· Yuliya Matsyk — Τηλ.: + 32 2 291 31 73)

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
14 Δεκεμβρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα