Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο24 Ιανουαρίου 2024Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τη ρηξικέλευθη πολιτική συμφωνία σχετικά με αυστηρότερους κανόνες για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων

The Berlaymont Building and European Flags

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με αυστηρότερους κανόνες για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Οι επικαιροποιημένοι κανόνες θα παράσχουν ενισχυμένα εργαλεία στις αρχές επιβολής του νόμου και στις δικαστικές αρχές για τη διερεύνηση και τη δίωξη νέων μορφών εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πραγματοποιούνται στο διαδίκτυο.

Μόλις εφαρμοστούν, οι εν λόγω αυστηρότεροι κανόνες θα καλύπτουν την εμπορία ανθρώπων που διαπράττεται ή διευκολύνεται μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης· επίσημοι μηχανισμοί παραπομπής καθίστανται υποχρεωτικοί σε όλα τα κράτη μέλη· η εν γνώσει χρήση υπηρεσιών που παρέχονται από θύματα εμπορίας ανθρώπων θα καταστεί ποινικό αδίκημα· η εκμετάλλευση της παρένθετης μητρότητας, οι καταναγκαστικοί γάμοι και η παράνομη υιοθεσία θα καλύπτονται ρητά από τον ορισμό της εμπορίας ανθρώπων. Επιπλέον, θα υπάρχουν υποχρεωτικά εθνικά σχέδια δράσης για τα κράτη μέλη και θα γίνουν βελτιώσεις στη δομή διακυβέρνησης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, ενώ η συλλογή δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με την εμπορία ανθρώπων θα είναι υποχρεωτική σε ετήσια βάση, βάσει συμφωνημένων δεικτών που θα δημοσιεύονται από την Eurostat.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο σχετικό δελτίο Τύπου εδώ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Anitta Hipper - Τηλ.: +32 2 298 56 91, Fiorella Boigner – Τηλ.: +32 2 299 37 34) 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
24 Ιανουαρίου 2024
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα